„Wilia” – noworocznie


Koncert noworoczny „Wilii”, fot. wilnoteka.lt
Noworoczne koncerty Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” są już tradycją i niezmiennie cieszą się zainteresowaniem widzów – bilety zawsze rozchodzą się jak świeże bułeczki. 30 grudnia 2017 r. na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie „Wilia” zaprezentowała się w swoim popisowym repertuarze i w pełnym składzie.


Tradycję koncertów noworocznych zapoczątkowała śp. Czesława Bylińska-Rymszonok – wieloletni kierownik artystyczny i dyrygent zespołu. Koncerty „W rytmie poloneza i mazura” – zarówno wówczas, gdy odbywały się w Pałacu Związków Zawodowych na Górze Bouffałowej, jak też w obecnej siedzibie zespołu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie – gromadziły wierną publiczność: rodziny obecnych zespolaków, byłych wiliowców, sympatyków zespołu. I to się nie zmieniło: na koncerty wieńczące 2017 rok bilety zostały wyprzedane ledwie trafiły do sprzedaży.

„Wilia” nie zawiodła. Zespół zaprezentował się w pełnym składzie, wykonane zostały pieśni i tańce narodowe i ludowe oraz kolędy. „Staramy się zachować tradycję, polonezy i mazury muszą więc być, ale urozmaicamy nasz program. W pierwszej części pokazujemy polskie tańce narodowe, tradycyjne polskie kolędy, a w drugiej – nasz dorobek, czyli pieśni i tańce różnych regionów Polski. Jest to koncert podsumowujący rok. Chcemy pokazać naszemu widzowi, co robiliśmy w ciągu roku, jakie nowe tańce i pieśni pojawiły się w naszym repertuarze” – powiedziała Wilnotece Renata Brasel, kierownik artystyczny Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”.

Noworoczny koncert rozpoczęła premiera – po raz pierwszy wykonany został „Polonez noworoczny” do muzyki Mariana Waśkiewicza, wilnianina z urodzenia, mieszkającego obecnie w Niemczech. Kompozytor sam skontaktował się z kierownictwem zespołu, proponując przygotowanie tańca do skomponowanej przez niego muzyki. 

Publiczność nie szczędziła oklasków tancerzom, chórzystom oraz kierownictwu zespołu: kierownik artystycznej i dyrygent Renacie Brasel, choreograf Marzenie Suchockiej, kierownik grupy dziecięcej Beacie Bużyńskiej.

Podsumowując rok 2017, Renata Brasel powiedziała, że był on dla zespołu bardzo pracowity, obfitował w koncerty, wyjazdy do różnych miast Polski. „Wilia” wzięła udział w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, w Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie oraz, po raz pierwszy, w Festiwalu Folklorystycznym „Kopalnia Folkloru” w Wałbrzychu. 

W planach na 2018 rok zespół ma specjalne programy patriotyczne, poświęcone 100-leciu niepodległości Litwy i Polski.


 
Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Igor Konin
Montaż: Aleksandra Konina