Wilno chce zostać Światową Stolicą Książki


Fot. wilnoteka.lt
Wilno ubiega się o uzyskanie tytułu Światowej Stolicy Książki w roku 2014. Podanie z prośbą o przyznanie tego tytułu władze Wilna wysłały do siedziby UNESCO. Hasło roku brzmiałoby: „Czytam, więc jestem”. W planach są liczne projekty kulturalne, ważne nie tylko dla Wilna, ale w skali całego kraju.
Jednym z podstawowych powodów ubiegania się o tytuł Światowej Stolicy Książki w roku 2014 jest fakt, że właśnie za dwa lata planowane są obchody 300-lecia urodzin Kristijona Donelaitisa, prekursora piśmiennictwa na Litwie. Nie bez znaczenia jest również wysoki poziom i ogromny sukces odbywających się co roku w Wilnie Międzynarodowych Targów Książki, jak i wielokulturowość Wilna i jego „wielojęzykowość”.

Wilno może się poszczycić wieloma imprezami związanymi z książką, takimi jak Wiosna poezji (która w 2014 roku będzie obchodziła 50-lecie), noc imprez kulturalnych „Niech stanie się noc...” czy Międzynarodowe Forum Literackie „Lato północy”. Jeżeli uda się uzyskać tytuł Światowej Stolicy Książki, to oprócz wieloletnich sprawdzonych imprez planowanych jest wiele nowych projektów.

W tym roku Światową Stolicą Książki jest stolica Armenii Erewan, w roku ubiegłym było to Buenos Aires, a w przyszłym roku ma nią zostać Bangkok.

Tytuł Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku przez trzy wielkie organizacje związane ze światowym rynkiem książki: Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców (IPA), Międzynarodową Federację Sprzedawców Książek (IBF) oraz Międzynarodową Federację Bibliotek (IFLA). 

Na podstawie: vilnius.lt