Wilno ogłasza konkurs na uczczenie 700. rocznicy miasta


Fot. madeinvilnius.lt
Rok 2023 będzie szczególny dla stolicy Litwy, a jednocześnie dla całego kraju - mieszkańcy Wilna będą obchodzić 700-lecie swojego miasta, licząc od pierwszej wzmianki w źródłach historycznych. Z tej okazji Wileńska Agencja Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius” organizuje konkurs, w którym środowiska artystyczne i kulturalne zapraszane są do zgłaszania propozycji, jak mieszkańcy i goście miasta mogą świętować nadchodzącą rocznicę. Aż 7 projektów otrzyma dofinansowanie na realizację.

„Nikt nie wątpi w kreatywność i talent mieszkańców Wilna do tworzenia projektów na światowym poziomie. Dlatego też, czekając na wyjątkową okazję dla miasta, chcemy zaprosić mieszkających w nim ludzi i tworzących to miasto na co dzień, aby spróbowali spojrzeć na Wilno retrospektywnie, ujawniając nie tylko jego wspaniałą przeszłość czy różnorodną teraźniejszość, lecz także postępową przyszłość. Nie wątpię, że otrzymamy wyjątkowe i odważne rozwiązania ze strony przedstawicieli kultury, sztuki, historii, które zachęcą mieszkańców Wilna do jeszcze większej dumy ze swojego miasta” – mówi Remigijus Šimašius, mer miasta Wilna.

W konkursie mile widziane są oryginalne pomysły, które wzbogacą kulturowe środowisko miasta odważnymi decyzjami i zachęcą do spojrzenia na litewską stolicę z niespotykanej dotąd perspektywy. Zgłoszenia pomysłów są mile widziane w dziedzinach sztuk muzyki, sztuk wizualnych, designu, kina, historii, sztuki interdyscyplinarnej, kultury popularnej i sztuki ulicznej.

„Wilno od dawna jest miastem wielokulturowym, w którym swoje miejsce odnajdują ludzie z różnych środowisk i wyznań. Dlatego jednym z najważniejszych priorytetów tego konkursu jest atrakcyjne odzwierciedlenie w obchodach najważniejszych wartości dla tożsamości Wilna – wolności, tolerancji, pokojowego współistnienia różnych kultur. Dążymy do tego, aby zrealizowane pomysły nie tylko sprawiały radość mieszkańcom Wilna, wszystkim Litwinom i rodakom mieszkającym za granicą, ale także zwiększały międzynarodową świadomość miasta i pobudzały ruch turystyczny w roku jubileuszowym” – mówi szef Wileńskiej Agencji Rozwoju Turystyki i Rozwoju „Go Vilnius” Inga Romanovskienė.

Pomysły zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez specjalną komisję złożoną z przedstawicieli samorządu miasta Wilna oraz ekspertów reprezentujących różne dziedziny. Podczas oceny pomysłów zostanie wzięta pod uwagę jakość, dostępność dla publiczności i znaczenie w kontekście jubileuszu Wilna. Ocenione zostaną również współpraca i umiędzynarodowienie.

Celem konkursu jest stopniowe rozwijanie projektów składanych we wniosku, ponieważ pomysły, które wygrają, zapewnią sobie ciągłe dofinansowanie Samorządu Miasta Wilna w latach 2021-2023. Konkurs jest otwarty dla publicznych i prywatnych osób prawnych. Pomysły na konkurs będą przyjmowane od 15 października 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, vilnius.lt