Wirtualny portal połączył Wilno i Lublin


fot. organizatorów
To wyjątkowe wydarzenie, które już przeszło do historii. Czy są jeszcze inne szkoły, które wpadły na pomysł zorganizować swoim uczniom spotkanie poprzez portal?Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum z Gdańska wspólnie realizują projekt ,,Rodzina polonijna – RAZEM DLA EDUKACJI”, finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W ramach projektu są realizowane wycieczki, edukacje, zajęcia i spotkania wirtualne. Szkoły z powodu pandemii koronawirusa wybrały komunikację na odległość, korzystając z możliwości, które dają technologie. Temat projektu jest poświęcony obchodom 230-lecia Konstytucji 3-go Maja Rzeczypospolitej Obojgu Narodów oraz spuściźnie rodziny Radziwiłłów na terenie Litwy. Uczniowie z każdej ze szkół mają za zadanie zebrać i opracować informacje i materiały, dotyczące historii dwóch państw - Polski i Litwy oraz przygotować i zaprezentować prezentacje o wyjątkowych osobowościach.

Pierwsze wyjątkowe spotkanie w ramach projektu odbyło się 17 listopada b.r. Uczniowie z IIIC i IVC klasy gimnazjalnej wraz z koordynatorkami projektu Krystyną Masalską, Anną Mackiel oraz Barbarą Klincewicz z Gimnazjum w Niemieżu oraz uczniowie klasy I-III z koordynatorkami Iwoną Żychowicz, Karoliną Urbanowicz, Anną Bracik z Gdańska spotkali się jednocześnie na placu dworca kolejowego w Wilnie oraz na placu litewskim w Lublinie. Zespoły uczniów przygotowały na tą okazję plakaty, przyniosły symbole szkolne i państwowe. Było nam bardzo wesoło, wymieniliśmy się wirtualnymi uściskami, obserwowaliśmy te wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie, które uwieczniliśmy robiąc zdjęcia i nagrania filmowe. W najbliższej przyszłości mamy zamiar zmontować krótki film o naszym spotkaniu. Portal przekazuje tylko obrazy, ale daliśmy radę - rozmawialiśmy również przy pomocy smartfonów, przekazywaliśmy jedni drugim wesołe pozdrowienia. Na placu przy dworcu kolejowym w Wilnie obserwowaliśmy również ciekawe reakcje przechodniów, co również nas rozbawiło. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się zrealizować to niecodzienne spotkanie, które jest spotkaniem na miarę XXI stulecia.

Krystyna Masalska
Nauczyciel metodyk historii
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim