Wizyta nauczycieli w szkole realizującej program nauczania innowacyjnej przedsiębiorczości


Fot. organizatorów
Szkoła im. Szymona Konarskiego od tego roku szkolnego zaczęła realizować program nauczania „Innowacyjnej przedsiębiorczości”, który polega na skierowaniu zdolności osoby do wcielania pomysłów w czyn, realizowania własnych zamiarów.


Pojęcie obejmuje zarówno kreatywność, inicjatywność i podejmowanie ryzyka, jak też zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Nie uważamy, że każdy nasz uczeń ma zostać przedsiębiorcą, a tylko otrzymać potrzebne kompetencje do pełnego odnalezienia siebie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Obecnie na Litwie poza naszą placówką ten model nauczania realizuje tylko jedna szkoła – Gimnazjum Veršvų w Kownie. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele naszej szkoły odwiedzili ją. Podczas spotkania oraz zwiedzania szkoły nastąpiła wymiana poglądów w sprawie programu nauczania Innowacyjnej przedsiębiorczości, wymiana doświadczeń oraz omówiono przyszłą współpracę dwóch szkół.

Jesteśmy wdzięczni kierownictwu szkoły w Kownie za ciepłe przyjęcie oraz czekamy na rewizytę.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.