Władze litewskie nie pozwolą na wizerunek Ostrej Bramy w polskim paszporcie


Wizerunek Ostrej Bramy, fot. zaprojektujpaszport.gov.pl
Jednym z 13 motywów, jakie mogą pojawić się na nowym polskim paszporcie, jest wizerunek wileńskiej Ostrej Bramy. Wzbudziło to kontrowersje na Litwie, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy zażądało od Ambasady RP w Wilnie wyjaśnień w tej sprawie."Nie jest to normalna sytuacja, kiedy wykorzystywane są wizerunki innego państwa, tym bardziej uwzględniając, że w naszej historii zdarzały się różne rzeczy. W przypadku Wilna, losów Wileńszczyzny jest to jeszcze bardziej delikatna sprawa. Takie okoliczności należy uwzględnić" - powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius. Szef litewskiej dyplomacji dodał, że ma nadzieję, iż w polskich paszportach wizerunku Ostrej Bramy nie będzie.

Wiceminister spraw zagranicznych Litwy Neris Germanas wypowiedział się w podobny sposób: "Ostra Brama wraz z obrazem Najświętszej Maryi Panny znajdują się na terytorium Litwy. Ich wizerunki nie powinny znajdować się na oficjalnych dokumentach innego państwa". Dodał także, że liczy na to, iż polska strona uwzględni opinię Litwy w tej sprawie.

Linas Linkevičius poinformował, że w tej sprawie do ministerstwa wezwany został przedstawiciel polskiej ambasady: "Wyjaśniliśmy sytuację i ostrzegliśmy, że coś takiego nie może mieć miejsca. Zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja, gdyż widzimy, że polskie media nadal o tym piszą. Jest to związane nie tylko z Wilnem, również z Ukrainą. Z tego co wiemy, stanowisko Ukraińców jest podobne. Dlatego śledzimy rozwój wydarzeń, a swoje stanowisko i oceny przedstawiliśmy Polakom". 
 
Jednak nie wszyscy Litwini są niezadowoleni z powodu umieszczenia tego symbolu w polskich paszportach. Na przykład dziennikarz Virginijus Savukynas uważa, że będzie to dla Litwy bardzo pożyteczne. "To, że wizerunek Ostrej Bramy może okazać się na nowych polskich paszportach, dla Litwy byłoby bardzo korzystne. To rozsławiłoby nasze sanktuarium na całym świecie, przecież 40 milionów Polaków będzie nosić ten symbol w swoim paszporcie. Świetnie rozumiem, że dla części Litwinów może to być bolesne, w końcu jak Polacy mogą przywłaszczać tak drogi dla nas symbol? Chciałbym jednak przypomnieć, że kilka lat nasza Pogoń była na herbie Białorusi. I byłaby na nim nadal, gdyby nie decyzje Aleksandra Łukaszenki. Co musielibyśmy za to zrobić Białorusinom, ogłosić wojnę? Właśnie tak samo jest w tym wypadku. Chociaż, szczerze mówiąc, nie uważam, że Polacy wybiorą ten wizerunek. Jak mówiłem, jeżeli na paszportach polskich pojawi się motyw Ostrej Bramy, Litwa będzie rozsławiana na całym świecie za pieniądze innego kraju. To byłaby najlepsza akcja od odzyskania niepodległości". 

Przed kilkoma dniami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP poinformowało o zamiarach zmiany szaty graficznej polskiego paszportu. Na 100-lecie niepodległości Polski wybrano 13 symboli Niepodległej - między innymi Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Order Virtuti Militari, ale też - Ostrej Bramy w Wilnie. O tym, jakie wizerunki zostaną wybrane, zadecyduje głosowanie.

Na podstawie: PAP, valstietis.lt, lrytas.lt

Komentarze

#1 Ostra Brama na zawsze

Ostra Brama na zawsze istnieje w świadomości Polaków- oczywście Litwinow też- o co się spierać? Czy Polacy chcą ten symbol wyprzeć ze świadomości Litwinoów?- oczywiście nie ; natomiast Litwini robią wszystko, żeby ten symbol wymazać z polskiej świadomości - co oczywiście się nie uda.

#2 Zamiast wyrazić zadowolenie

Zamiast wyrazić zadowolenie że Wilno jest litewskie, otwarte na prawdę historyczna i szukać teraz tego co łączy to podnoszą się głosy takie jak cytowany Ponas Linas Linkevičius. Może potrzebna jest powtórka z historii wraz z przypomnieniem faktów ? Oto one: W 1385 księstwo litewskie zawarło unię z Polską w Krewie, na mocy której miało zostać inkorporowane do Polski (władzę nad Litwą w imieniu króla polskiego Władysława II Jagiełły przejął, jako namiestnik, jego brat Skirgiełło. Zdecydowany sprzeciw wobec takiego rozstrzygnięcia podjął brat stryjeczny Władysława II Jagiełły, Witold. 1401 zgodnie z zawartą unią wileńsko-radomską zmieniono status Litwy, wprowadzając tymczasowo dożywotnią godność wielkiego księcia dla Witolda. W 1413 unia w Horodle zniosła warunek tymczasowości, tym samym Litwa uzyskała niezależność w związku politycznym z Polską. Tron wielkoksiążęcy pozostawał jako dziedziczny w dynastii jagiellońskiej, wpływając na decyzje o powierzeniu korony polskiej kolejnym Jagiellonom i utrzymaniu unii. W 1447 wielki książę litewski Kazimierz IV Jagiellończyk przejmując władzę w Polsce, zjednoczył oba państwa w faktycznej unii personalnej. Stan ten utrzymał się do 1492, kiedy synowie Kazimierza objęli oddzielnie tron polski (Jan Olbracht) i litewski (Aleksander Jagiellończyk). Od czasów unii z Polską w 1569r księstwo litewskie wchodziło w skład terytorialny i ustrojowy do Rzeczypospolitej Polskiej. Związek polityczny z Polską pozwolił Wielkiemu Księstwu Litewskiemu uporać się z zagrożeniem krzyżackim (ostatni pokój litewsko-krzyżacki zawarto w 1422) i umożliwił pozyskanie pomocy w zmaganiach zbrojnych z Wielkim Księstwem Moskiewskim. W XVI w. nastąpiła unifikacja Wielkiego Księstwa Litewskiego pod względem ustrojowym. Administracyjnym, gospodarczym i prawnym z Polską. W 1564 Zygmunt II August dokonał symbolicznego przekazania praw dziedzicznych do Wielkiego Księstwa Litewskiego Koronie Polskiej. W 1569, w wyniku unii lubelskiej, ukonstytuowała się Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo federacyjne, ze wspólnym sejmem, wspólną elekcją władcy i wspólną polityką zagraniczną. Zygmunt II August przekazał również Polsce prowincje litewskie: Podlasie, Wołyń i Ukrainę. Konstytucja 3 Maja (1791) wprowadziła wspólny skarb, wojsko i urzędy dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1795 trzeci rozbiór Rzeczypospolitej rozbił Unie polsko-litewską. Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego zostały podzielone między Rosję i Prusy .

#3 nie pozwola?dobre sobie-w tym

nie pozwola?dobre sobie-w tym zakresie to drodzy Litwini mozecie naskoczyc i nic wiecej-w Polskim paszporcie to moze byc i-z przeproszeniem-,,gola baba,, jesli taka bedzie wola Polskich obywateli i decydentow-reasumujac:Komendant Piłsudski powiedzialby-a my was w d... mamy.ende.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.