Wolontariusze dokształcali się na międzynarodowym szkoleniu w Budapeszcie


Uczestnicy warsztatów podczas pracy, fot. E. Gordon
Rozwój umiejętności dziennikarskich, fotografowanie, filmowanie oraz budowanie strony internetowej - o taki zasób wiedzy i informacji praktycznych stali się bogatsi uczestnicy II Międzynarodowych Warsztatów Dziennikarskich w Budapeszcie. W szkoleniu udział wzięli młodzi Polacy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ukrainy, Chorwacji, Rosji oraz Węgier, w tym dwie osoby z Litwy: Beata Naniewicz i Rajmund Klonowski, wolontariusze Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.
Uczestnicy nie tylko doskonalili swe umiejętności w pisaniu newsów, recenzji, wywiadów, fotografowali, kręcili i montowali film, lecz również spotkali się z kierownikiem Referatu ds. konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie, radcą Anną Derbin oraz dyrektorem Instytutu Polskiego w Budapeszcie Arkadiuszem Bernasiem oraz, oczywiście, poznawali uroki czarującego Budapesztu, integrowali się, nawiązywali kontakty, dzielili się doświadczeniem i wiedzą.

Międzynarodowe Warsztaty Dziennikarskie przeznaczone są dla młodych dziennikarzy polonijnych: zarówno tych, którzy już prowadzą działalność dziennikarską, jak i tych, którzy dopiero zamierzają współpracować z polonijnymi mediami. Projekt ma charakter edukacyjny i integracyjny, a jego zadaniem jest rozwój i unowocześnienie polskojęzycznych mediów i aktywizacja środowiska młodej Polonii, oraz stworzenie podstaw do współpracy między przedstawicielami polonijnych mediów.

I Międzynarodowe Warsztaty Dziennikarskie ukierunkowane były głównie na zagadnienia prasy polonijnej, natomiast program II Warsztatów związany był przede wszystkim z rozwojem internetowych środków przekazu.

II Międzynarodowe Warsztaty Dziennikarskie odbywały się w terminie od 23-31 lipca w Budapeszcie. Organizatorzy projektu: Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova oraz Samorząd Mniejszości Polskiej II dzielnicy Budapesztu. Koszty z tytułu udziału dwóch przedstawicieli z Litwy pokryła Europejska Fundacja Praw Człowieka.