Wspólny projekt i wspólny artykuł


fot. organizatorów
Dwa państwa, dwie szkoły, wspólny projekt – „Razem dla Edukacji - Rodzina Polonijna” finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”. Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum miały wspólny cel w roku 2021 - celebrować 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.). Zarówno Sejm Republiki Litewskiej, jak i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Wspólna historia Polski i Litwy jako Rzeczpospolitej Obojga Narodów to silne związki wielu kultur, narodów i języków.

Historia ta została zgłębiona podczas wirtualnych spotkań młodzieży obu szkół.

Celem naszych wirtualnych spotkań było także doskonalenie umiejętności językowych uczniów z Niemieża, pogłębianie wiedzy historycznej i geograficznej Polski i Litwy, a przede wszystkim budowanie więzi i relacji młodego pokolenia.

Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się 17 listopada. Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż odbyło się ono poprzez futurystyczny portal łączący Wilno i Lublin. W czasie rzeczywistym młodzież z Niemieża spotkała się z uczniami Conradinum.

Podczas drugiego spotkania 10 grudnia, Conradinowcy przybliżyli uczniom ze szkoły partnerskiej kluczowe miejsca wspólnej historii obu narodów – Lublin, jako miejsce podpisania unii lubelskiej i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Warszawę – miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja. Młodzież z Niemieża obejrzała prace projektowe m.in. filmy i podcasty, które uczniowie Conradinum przygotowali podczas wycieczki do Warszawy i Lublina.

16 grudnia odbyło się trzecie, ostatnie wirtualne spotkanie szkół. Tym razem uczniowie z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu zaprezentowali młodzieży z Polski kraj litewski jako region wolności i różnorodności. Uczniowie przedstawili kilka prezentacji. Jedną z nich była prezentacja o Pałacu Władców w Wilnie, gdzie obecnie odbywa się wystawa „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”, na której można zobaczyć m.in. oryginał – Konstytucji 3 maja, szablę samego władcy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młodzież z Niemieża opowiedziała również o zamku w Czerwonem Dworze, Kiejdanach oraz o zamku Birżaj. Przedstawiono bogatą fotorelację, podano sporo faktów historycznych o tych miejscowosciach i właścicielach posiadłosci Radziwiłlów. Uczniowie swoje prezentacje wzbogacili o przerywniki w postaci pytań skierowanych do młodzieży z Conradinum.

Spotkanie odbyło się w cieplej i świątecznej atmosferze. Conradinowcy na pożegnanie, w galowych mundurach ozdobionych świątecznymi czerwonymi czapkami zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

Na szczęście sytuacja cowidowa nie pozbawiła nas obcowania na odległość, a tylko dodała smaku poczucia wirtualnych spotkań. Dziękujemy dyrektorom szkół: Zbigniewowi Maciejewskiemu (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu) oraz Andrzejowi Butowskiemu (Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum w Gdańsku) za uczestnictwo w naszych wirtualnych spotkaniach i tym samym wzmocnienie naszych przyjaznych stosunków. 

Na zakończenie dodamy, że w tym roku projekt jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem – artykuł został napisany wspólnie przez dwie nauczycielki – z Polski i Litwy. Chyba to pierwszy artykuł takiego rodzaju.

Wszystkim uczestnikom oraz czytelnikom życzymy zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku 2022.

Krystyna Masalska, nauczyciel metodyk historii w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, rejon wileński, Litwa
Iwona Żychowicz, nauczyciel matematyki w Szkołach Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku, Polska

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.