Wyniki działalności EFHR z minionych konferencji


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Zainteresowanie polską mniejszością narodową na Litwie ciągle wzrasta i na międzynarodowej arenie. Tym razem sytuację Polaków na Litwie analizował dr László Marácz. Autor artykułu pod tytułem „Polacy na Litwie“ zauważa, że stosunki polsko-liewskie ostatnio są bardzo napięte. Również Bruksela i Waszyngton są coraz mniej zadowolone z tej zaistniałej sytuacji między obydwoma krajami. Zaniepokojona jest też neutralna Szwecja. Na Litwę został nawet wysłany Komisarz do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Knut Vollebaek, w celu wyciszenia konfliktu. Jednak na razie nie udało mu się osiągnąć niczego zadowalającego. Litwini poinformowali go, że nie może liczyć na zmianę prawodawstwa przez litewski Sejm w kwestii praw miejscowych Polaków.
Zdaniem dra Marácza kwestie bezpieczeństwa w regionie bałtyckim są tak wielkie, że sprawa mniejszości polskiej na Litwie wymaga poważniejszych mediacji i negocjacji.

Opublikowany artykuł jest wynikiem udziału Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Konferencji nt. reprezentowania i prawa językowego mniejszości narodowych (więcej informacji http://www.efhr.eu/2012/10/15/efhr-na-konferencji-minority-representation-and-minority-language-rights/).

Fundacja cieszy się możliwościami udziału w międzynarodowych konferencjach, gdyż to oznacza nie tylko możliwość doskonalenia samego siebie i nabierania potrzebnego doświadczenia w pracy w wielokulturowym środowisku, lecz również poruszanie aktualnych tematów na poziomie międzynarodowym.

Oryginalny tekst artykułu (w języku holenderskim)
Tłumaczenie artykułu (w języku polskim)