Wystawa „Opowieść o mieście”


Fragment plakatu organizatorów
16 listopada 2023 r., o godz. 19.00 w Narodowej Bibliotece im. Martynasa Mažvydasa ( al. Giedymina 51, 5.piętro, atrium) odbędzie się otwarcie wystawy „Opowieść o mieście”.Pomysł na wystawę „Opowieść o mieście”  zrodził się w związku z obchodzonym w tym roku 700-leciem Wilna. To skłoniło autorów wystawy do zastanowienia się nad tym, jak historia Wilna odzwierciedla się w literaturze dla dzieci. Retrospektywne spojrzenie ujawniło, że nie jest to powszechny temat w litewskiej literaturze dziecięcej, a tym bardziej w ilustracjach. Historycznie rzecz biorąc, właśnie natura była uważana za bezpieczniejsze środowisko dla dzieci. Była postrzegana jako bardziej przyjazna, zapewniająca schronienie, spokój i wiedzę. Z kolei miasta były przedstawiane jako miejsca żywiołowe, a nawet niebezpieczne. Dlatego wystawa ta  przybliża dzieciom miasto i jego znaczenie  poprzez ilustrację książkową, patrzy na przestrzenie miejskie z różnych perspektyw. Czym jest miasto dla artystów z różnych krajów? W jaki sposób wspólne dla wszystkich mieszkańców miasto staje się własnym dla każdego z nas? Co sprawia, że staje się  piękną i bezpieczną przestrzenią do życia  dziecka?

Wystawę stworzyło 20 artystów z czterech krajów: Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Polskę reprezentują znani ilustratorzy książek dla dzieci: Maciek Blaźniak, Katarzyna Bogucka, Dominika Czerniak-Chojnacka, Gosia Kulik ir Adam Pękalski.

Wystawę będzie można oglądać do 11 stycznia 2024 r.

Organizatorzy: Mokyklų tobulinimo centro programa „Vaikų žemė“, Nadbatyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Partnerzy: Fundacja Kultury Bałtyckiej, Litewska Rada Kultury,  Samorząd miasta Wilna, Instytut Polski w Wilnie.Wystawa „Opowieść o mieście”
Narodowa Biblioteka im. Martynasa Mažvydasa
16 listopada 2023 r., - 11 stycznia 2024 r.
Wstęp wolny

Data: 
03.12.2023 - 19:00 - 22.12.2023 - 10:00