Wystawa w Kownie poświęcona Miłoszowi


Czesław Miłosz, fot. flickr.com
Rok 2011, jako Rok Miłosza, będzie niewątpliwie obfitował w wydarzenia poświęcone wybitnemu nobliście. Główne uroczystości mają się odbyć w czerwcu, ale już teraz rozpoczynają się niektóre projekty wpisane w kalendarz obchodów roku jubileuszowego. We czwartek na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (UWW) w Kownie otwarto wystawę „Powrót”.
Na dwunastu planszach prezentowane są zdjęcia Czesława Miłosza z roku 1992, z czasu jego pobytu w Kownie, gdy na Uniwersytecie Witolda Wielkiego odbierał tytuł doktora honoris causa. Zdjęcia opatrzone są fragmentami wykładu Miłosza, który wygłosił, odbierając zaszczytny tytuł, a także urywkami z jego twórczości.

Otwarcie wystawy zainaugurowało obchody Roku Miłosza na kowieńskiej uczelni z okazji setnej rocznicy urodzin polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla. „Osoba Miłosza i jego twórczość dla naszej uczelni jest szczególnie bliska. Nie tylko dlatego, że Czesław Miłosz jest w gronie osób, którym Uniwersytet Witolda Wielkiego przyznał honorowy tytuł, ale też dlatego, że nasza uczelnia formalnie opiekuje się miejscem urodzin noblisty” - powiedział kierownik katedry politologii UWW Andrzej Pukszto.

Szetejnie, w których urodził się Czesław Miłosz, odległe są od Kowna o 60 km. Nie zachował się dwór rodziny Miłoszów, w odbudowanym dawnym spichlerzu mieści się Centrum Kultury Czesława Miłosza - centrum konferencyjne uniwersytetu. Profesorowie i studenci UWW są w Szetejniach częstymi bywalcami.

Na podstawie: Radio "Znad Wilii"