Wywieśmy polskie flagi 11 listopada


Polska flaga przy Samorządzie m. Wilna, fot. facebook.com
Przypominamy, że zgodnie z protokołem narady Rządu Litwy z dnia 22 listopada 2017 r. zachęca się do wywieszenia 11 listopada 2018 roku flagi Polski przy, nad lub na instytucjach i urzędach państwowych (jak siedziby Prezydenta, Sejmu i Rządu RL) i samorządowych, a także proponuje się, aby osoby fizyczne i prawne wywieszały flagę Litwy i/lub Polski w dniu Narodowego Święta Niepodległości.Fragment protokołu narady Rządu Republiki Litewskiej nr 50 z dnia 22 listopada 2017 roku:

6. „O wywieszeniu flagi państwowej Litwy z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Republikę Estońską, Republikę Łotewską, Rzeczypospolitą Polską i Republikę Finlandii.

Uwzględniając fakt, że Republika Estońska, Republika Łotewska, Rzeczypospolita Polska i Republika Finlandii w latach 2017–2018 będą obchodziły stulecie odzyskania niepodległości przez swoje kraje proponuje się:

1. Pozytywnie zaopiniować propozycję wywieszenia flagi państwowej Litwy przy, nad lub na instytucjach i urzędach państwowych i samorządowych w następujących dniach:

1.1.  6 grudnia 2017 r. – w Dniu Niepodległości Finlandii;

1.2.  24 lutego 2018 r. – w Dniu Niepodległości Estonii;

1.3.  11 listopada 2018 r. – w Dniu Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;

1.4.  18 listopada 2018 r. – w Dniu Niepodległości Łotwy.

2. Zaproponować razem z flagą państwową Litwy, jeżeli istnieje taka możliwość, wywiesić również flagi państwowe wymienionych w punkcie 1 niniejszej decyzji państw obchodzących Dzień Niepodległości przy, nad lub na następujących instytucjach państwowych: Pałacu Prezydenta Republiki Litewskiej, gmachu Sejmu Republiki Litewskiej i gmachu Rządu Republiki Litewskiej.

3. Zaproponować osobom fizycznym i prawnym wywieszenie flagi państwowej Litwy i/lub (jeżeli istnieje taka możliwość) flagi państwowej państwa obchodzącego Dzień Niepodległości w dniach wymienionych w punkcie 1 niniejszej decyzji.

Saulius Skvernelis

szef Gabinetu Ministrów”.

Przypomnijmy, 3 maja br. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja na jednym z masztów przed siedzibą Samorządu m Wilna – notabene przy alei Konstitucijos (Konstytucji) – obok flag Wilna, Litwy i Unii Europejskiej zawisła także polska biało-czerwona.


Na podstawie: wilno.msz.gov.pl, inf. wł.