Wyższe składki do Funduszu Gwarancyjnego


Fot. www.wilnoteka.lt
W przyszłym roku litewscy pracodawcy będą płacili dwukrotnie wyższe składki do Funduszu Gwarancyjnego, mimo że liczba bankrutujących spółek na Litwie nie rośnie. Wczoraj posłowie większością głosów poparli decyzję zwiększenia składek.
Od stycznia wysokość składek płaconych przez pracodawców do Funduszu Gwarancyjnego wzrośnie od 0,1 do 0,2 procent od wysokości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Za podniesieniem składek już od dłuższego czasu wypowiadało się Litewskie Ministerstwo Gospodarki. Z danych ministerstwa wynika, że w przypadku niepodniesienia składki w 2013 r. w Funduszu Gwarancyjnym zabrakłoby 18,2 mld litów i około 40 procent pracowników nie otrzymałoby wypłat.

Składki w wysokości 0,2 procent pensji wypłacanych pracownikom były wpłacane przez pracodawców przed trzema laty - do lipca 2008 r. Uznano wówczas, że pieniądze wpływające do Funduszu trzykrotnie przewyższają środki wypłacane, dlatego zapadła decyzja o zmniejszeniu odsetek płaconych składek.

Z Funduszu Gwarancyjnego wypłacane są pieniądze dla pracowników upadłych spółek, którym po bankructwie brakuje środków. Tegoroczny Fundusz miał 70 mln litów. Do końca roku jednak będzie w zasadzie wyczerpany, przewiduje się bowiem, że zostanie w nim około 10,7 mln litów.
 
Litewscy pracodawcy, którzy przeżywają dziś trudne czasy, uważają, że dodatkowe obciążenie podatkowe jeszcze bardziej pogorszy ich sytuację. Mają też wątpliwości odnośnie docelowego wykorzystania środków z Funduszu. Obecnie, mimo kryzysu gospodarczego, liczba bankrutujących spółek nie rośnie tak szybko jak w latach 2009-2010.
 
Na podstawie: bns.lt, lrytas.lt