XXI Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą”


Inauguracja spotkań poetyckich „Maj nad Wilią” pod pomnikiem A. Mickiewicza w Wilnie, 2013 r., fot. wilnoteka.lt
W dniach od 25 do 29 maja br. w Wilnie odbędzie się XXI Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą”. Tegoroczne hasło festiwalu brzmi: „Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, ojczyzno moja? Rzecz o wspólnej spuściźnie Rzeczypospolitej”.
W festiwalu weźmie udział tylko 36 uczestników z zagranicy, z 14 krajów - z różnych miast Polski, ale też m.in. z Białorusi, Niemiec, Francji, Węgier, Szwajcarii, Szwecji, Danii, USA, po raz pierwszy wezmą udział poeci pochodzący z Filipin i Etiopii. Wśród nich poeci i pisarze, tłumacze, dziennikarze i wydawcy, naukowcy, aktorzy, muzycy i artyści malarze, sympatycy i obserwatorzy naszej twórczości, młodzi twórcy. Znaczną grupę stanowią filmowcy z różnych krajów, wyróżnieni w ubiegłym roku podczas II etapu wileńskiego festiwalu - „nad Wisłą”, w Wilanowie, na I Festiwalu EMiGRA - filmów robionych przez Polaków i o Polakach za granicą.

Hasło festiwalu zawiera słowa będące kluczem do zastanowienia się nad tym, co w naszych dziejach było wspólne, co stworzyliśmy razem, jak Ziemia ta inspirowała twórczo, nad jej wielokulturowym dorobkiem, inspiruje do przypomnienia kart mniej znanych.

„Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, ojczyzno moja? Rzecz o wspólnej spuściźnie Rzeczypospolitej” - temu zagadnieniu będzie poświęcona konferencja w Pałacu Paców, siedzibie Ambasady RP na wileńskiej Starówce, gdzie nawiążemy także do 25-lecia tytułu „Znad Wilii”, które przypada w tym roku, pisma powstałego w 1989 roku na fali „Solidarności”, o zdecydowanym rodowodzie niepodległościowym. Czasopismo o skromnym, lecz pojemnym i bardzo poetyckim tytule, stało się inicjatorem wielu poczynań, dało zalążek znanych dzisiaj w Wilnie i odrębnych podmiotów - takich, jak Radio „Znad Wilii” czy Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”. W 1994 roku wystartowały Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”.

W otwartej Europie, ale i nękanej problemami na Wschodzie kontynentu, jest wielka potrzeba mówić o tym, co nas buduje i łączy, promowania wspólnego dorobku wielokulturowego, poznania dziejów i kultur odrodzonych państw, dlatego uczestnicy festiwalu wyruszą tym razem na Kowieńszczyznę, odwiedzając Iłgów (Ilguva) nad Niemnem i dwór, należący niegdyś do Emila Młynarskiego, urodzonego w Kibartach na Litwie, twórcy i założyciela Filharmonii Warszawskiej, prezesa Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. A trzeba zaznaczyć, iż o jego wątku litewskim napisano bardzo niewiele i ten etap życia muzyka wciąż potrzebuje omówienia. Ze Szwajcarii przybędzie Barbara Młynarska-Ahrens, znakomita aktorka i poetka, wnuczka stryjeczna kompozytora, przedstawicielka znakomitego rodu Młynarskich, spokrewnionego z m.in. Rubinsteinami, Zdziechowskimi, litewskim rodem Hryncewiczów (Grincevičiai).

Spotkania w maju stały się tradycją, mają już swoją renomę. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 400 twórców zagranicznych reprezentujących 25 kraje, to ludzie pióra, ale i badacze literatury i sztuki, wybitni artyści. W spotkaniach stale uczestniczą współcześni poeci litewscy, polscy poeci Wilna. Festiwalowi towarzyszyły konferencje, plenery malarskie i koncerty. W święcie tym uczestniczą wilnianie, trasy wypraw literackich prowadziły przez dziesiątki miejscowości Litwy.

Spotkania służą promocji literatury i sztuki, dają miejscowym twórcom wzorce z górnej półki, jak i szanse zintegrowania się, pozwalają nawiązywać kontakty współpracy ze środowiskami twórczymi w Polsce, w innych krajach. Na pokłosie festiwalu składają się dziesiątki książek, w tym przekładów, przy współpracy ze Związkiem Pisarzy Litwy. Spotkania znalazły swe odbicie w prestiżowych programach radiowych, nakręcono o nich filmy.

Program ma charakter otwarty. Tylko dzień wyjazdowy dotyczy zgłoszonych u organizatora uczestników, tak samo podczas biesiady artystów w Muzeum A. Mickiewicza.

Program

25 maja, niedziela
13.00 - msza św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie (ul. Trakų 9/1), po nabożeństwie - prezentacja poezji i lirycznych refleksji gości festiwalu 
16.00 - wycieczki literackie po mieście. Udział w imprezach Litewskiej Wiosny Poezji 2014

26 maja, poniedziałek
9.30 - inauguracja festiwalu przy pomniku Adama Mickiewicza
10.00-11.30 - „Poznajmy się!”. Przedpołudnie Jednego Wiersza Gości MFP w podwórzu (lub w Sali Filaretów) Muzeum-Mieszkania A. Mickiewicza. Powitanie przedstawicieli Ambasady, Wydziału Konsularnego RP i Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy Litwy oraz organizatora przedsięwzięcia (ul. Bernardinų 11)
11.30-12.15 - zwiedzanie Muzeum-Mieszkania A. Mickiewicza
12.15-13.00 - wizyta w pracowni rzeźbiarskiej Tamary Janowej na Zarzeczu
15.00 - konferencja „Na fali „Solidarności” - „Znad Wilii” - 25 lat” i „Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, ojczyzno moja? Rzecz o wspólnej spuściźnie Rzeczypospolitej”. Czynne będzie stoisko z książkami uczestników festiwalu i wydawnictw „Znad Wilii”. Ambasada RP na Litwie - Pałac Paców (ul. Šv. Jono 5)

27 maja, wtorek
8.30-22.30 - przejazd na trasie Wilno-Kowno, z zatrzymaniem się w Trokach. Pobyt w Iłgowie przy dworku Emila Młynarskiego. Zwiedzanie zespołu klasztornego kamedułów w Pożajściu. Kowno literackie - spotkanie na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Ilość miejsc ograniczona

28 maja, środa
10.00 - rozmowa na tematy translatorskie i współpracy literatur w Związku Pisarzy Litwy. Uczestniczą goście zagraniczni i polscy poeci z Wilna (ul. K. Širvydo 6)
11.30-13.30 - wycieczka śladami literackimi po Wilnie
17.00 - z pamięcią o Celi Konrada. Środa Literacka - podwórze przy celi lub w unickiej cerkwi św. Trójcy. Turniej Jednego Wiersza Młodych o Nagrody Czeladnika Poezji
18.30 - biesiada poetów, malarzy, muzyków i ich przyjaciół. Koncert „Wielokulturowe barwy miasta nad Wilią” - z udziałem wirtuoza gitary Algimantasa Pauliukevičiusa i Leo Wołodki (ballada, poezja śpiewana). Muzeum A. Mickiewicza. Wejście na zaproszenia

29 maja, czwartek, Dzień Filmu
11.00 - konferencja prasowa w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Wizyty w polskich placówkach kulturalnych
14.00-18.00 - prezentacja laureatów I Festiwalu EMiGRA. Przegląd filmów autorstwa Polaków z zagranicy oraz dotyczących życia Polaków tam mieszkających. W godzinach wieczornych odjazd gości zagranicznych. 

Główny organizator festiwalu: Romuald Mieczkowski, telefony kontaktowe: +370 62304830, +48 508764030  

 
Data: 
25.05.2014 - 13:00 - 29.05.2014 - 18:00