Z. Palewicz: nowy-stary mer


Zbigniew Palewicz, fot. I. Kołosowska/salcininkai.lt
Po raz drugi merem rejonu solecznickiego został przedstawiciel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz. Jego kandydaturę poparli wszyscy członkowie Rady.
"Przyjmując to ważne stanowisko, czuję się odpowiedzialny przed Bogiem, sumieniem i mieszkańcami. Obiecuję z godnością, sumiennie i sprawiedliwie wykonywać powierzone mi funkcje" - powiedział tuż po głosowaniu nowo wybrany mer. Z. Palewicz zapowiedział jednocześnie, że postara się być merem, "pomnażającym sukcesy rejonu i rozstrzygającym jego problemy".

Po raz pierwszy w historii Rady Samorządu członkowie musieli złożyć przysięgę. Każdy z polityków mógł wybrać jeden z dwóch wariantów przysięgi, różniących się jedynie końcówką "Tak mi dopomóż Bóg!".

Podczas ostatnich wyborów samorządowych 22 mandaty radnych zdobyli kandydaci z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, 2 mandaty trafiły do przedstawicieli Partii Pracy, jeden zdobył kandydat Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

W nowej Radzie znalazło się sporo nowych twarzy. Z ramienia AWPL: Stanisława Kazarina, Anna Jesvilienė, Artur Siemaszka, Anton Bandalewicz, Jerzy Obłoczyński. Również Partię Pracy będzie reprezentował nowy polityk: Iwan Filipowicz. Ostatnia nowa postać w Radzie to socjaldemokrata Darius Skusevičius. Najmłodszym radnym jest zaledwie 27-letni Artur Siemaszka z AWPL, a najstarszy to Józef Zimiński, który ma 63 lata. W Radzie kadencji 2011-2015 będzie pracowało 20 mężczyzn i 5 kobiet.

Na podstawie: salcininkai.lt