Z Sejn - na stanowisko dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych


Vida Montvydaitė, fot. consulate-sejny.mfa.lt
Vida Montvydaitė, konsul Litwy w Sejnach, jest kandydatką na stanowisko dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych. Departament rozpocznie swoją działalność z dniem 1 lipca 2015 r. Przejmie wówczas od Ministerstwa Kultury opiekę nad mniejszościami narodowymi.W listopadzie 2014 r. Komitet Strategiczny Rządu RL zadecydował, że od 1 lipca 2015 r. sprawami mniejszości narodowych będzie się zajmowała osobna instytucja - Departament Mniejszości Narodowych. Podobna instytucja państwowa na Litwie już istniała. Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa został zlikwidowany w 2010 r. Opiekę nad litewskim wychodźstwem zlecono wówczas resortowi spraw zagranicznych, natomiast sprawy mieszkających na Litwie mniejszości narodowych przejęło Ministerstwo Kultury.

Zanim Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa jeszcze istniał, jego działalność była krytykowana: zarzucano, że bardziej skupia się na problemach litewskiego wychodźstwa, niż zamieszkującymi na Litwie mniejszościami narodowymi. Jednak od momentu jego likwidacji przedstawiciele działających na Litwie organizacji wspólnot narodowych zaczęli mówić, że był to błąd i że na Litwie potrzebna jest jednak osobna instytucja, sprawująca opiekę nad mniejszościami narodowymi i opracowująca propozycje do założeń polityki państwa wobec mniejszości narodowych. Po długich dyskusjach zapadła decyzja o powołaniu nowej instytucji przy Rządzie RL.

Ministerstwo Kultury zaproponowało na stanowisko dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych dr Vidę Montvydaitė, która w latach 2002-2009 pracowała na stanowisku wicedyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. Od marca 2013 r. jest konsulem Litwy w Sejnach. Vida Montvydaitė ma 46 lat, ukończyła Uniwersytet Wileński, jest historykiem i anglistką, doktorat obroniła na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Na podstawie: BNS, consulate-sejny.mfa.lt