Za wspieranie agresora – utrata obywatelstwa litewskiego uzyskanego w drodze wyjątku


Fot. BNS
Wspieranie agresora będzie odtąd groziło pozbawieniem obywatelstwa litewskiego uzyskanego w drodze wyjątku, we czwartek, 23 marca, za przyjęciem odpowiednich poprawek do Ustawy o obywatelstwie głosowało 62 posłów, 12 było przeciwko, 4 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Na porannym posiedzeniu sejmu powyższych poprawek nie udało się przyjąć, przedstawiciele opozycji bowiem nie rejestrowali się do głosowania, tymczasem podczas procedury przyjmowania ustawy w głosowaniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa ogółu posłów, tj. co najmniej 71.

Zgodnie z przyjętą poprawką obywatelstwo będzie mogło być odbierane, jeżeli osoba, która nabyła obywatelstwo litewskie w drodze wyjątku, będąc jednocześnie obywatelem innego państwa, poprzez swoje działania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Litwy lub jej sojuszników i w ten sposób zniesławia imię kraju.  

Założenie poprawki będzie obowiązywało wyłącznie osoby, które uzyskały litewskie obywatelstwo w drodze wyjątku. Obecnie jest ponad 800 takich osób. Osoby te w większości mają obywatelstwo również innego państwa, dlatego po odebraniu im obywatelstwa litewskiego nie zostałyby ogólnie bez obywatelstwa.

Inicjatorka projektu konserwatystka Dalia Asanavičiūtė przyznaje, że poprawka została przygotowana w reakcji na rezonans, jaki latem ubiegłego roku wywołało zachowanie pary tanecznej Margarity Drobiazko i Povilasa Vanagasa. Przypomnijmy, wystąpili oni w widowisku, które w sierpniu ubiegłego roku zorganizowała w Soczi (Rosja) Tatiana Nawka, małżonka rzecznika prasowego prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa.

Po występie M. Drobiazko i P. Vanagasa w Soczi prezydent Gitanas Nausėda pozbawił ich przyznanych im za zasługi dla Litwy nagród państwowych.

Na podstawie: bns.lt