Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w rejonie wileńskim


Fot. mojlapanow.pl
Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że w październiku i listopadzie br. w rejonie wileńskim będzie organizowana objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.Zbiórka odpadów będzie odbywać się według poniższego rozkładu:

 • Zujuny – 1, 2 października 2018 r.
 • Pogiry – 2 października 2018 r.
 • Awiżeny – 3 października 2018 r.
 • Czarny Bór – 4 października 2018 r.
 • Rzesza – 4, 5 października 2018 r.
 • Suderwa – 8, 9 października 2018 r.
 • Mariampol – 9 października 2018 r.
 • Dukszty – 10 października 2018 r.
 • Mejszagoła – 11, 12 października 2018 r.
 • Sużany – 16 października 2018 r.
 • Niemież – 16 października 2018 r.
 • Podbrzezie – 16 października 2018 r.
 • Niemenczyn – 17 października 2018 r.
 • Szaterniki – 18 października 2018 r.
 • m. Niemenczyn – 18 października 2018 r.
 • Bujwidze – 19 października 2018 r.
 • Rukojnie – 22 października 2018 r.
 • Bezdany – 23 października 2018 r.
 • Miedniki – 23, 24 października 2018 r.
 • Kowalczuki –25 października 2018 r.
 • Mickuny – 6 listopada 2018 r.
 • Ławaryszki – 8 listopada 2018 r.
 • Rudomino – 13 listopada 2018 r.
Od mieszkańców będą zbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itd.) oraz niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym: elementy galwaniczne, przeterminowane leki, przetertminowane farby, lakiery, rozpuszczalniki, zanieczyszczone substancjami chemicznymi opakowania, odpady zawierające rtęć: lampy luminescencyjne, termometry i inne.

By dowiedzieć się o dokładnym miejscu zbierania odpadów, mieszkańcy mogą się zwracać do przedstawicieli starostw lub do ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės komunalininkas”.

Mieszkańcy gmin pogirskiej, czarnoborskiej, mariampolskiej, rudomińskiej, niemieskiej, rukojeńskiej, miednickiej, szaternickiej, mickuńskiej, kowalczuckiej, ławaryskiej mogą się zwracać do ZSA „Nemėžio komunalininkas”, nr tel. (85) 235-03-98.

Mieszkańcy gmin sużańskiej, podbrzeskiej, niemenczyńskiej, m. Niemenczyn, bujwidzkiej, bezdańskiej, zujuńskiej, awiżeńskiej, rzeszańskiej, suderwskiej, mejszagolskiej, duksztańskiej mogą się zwracać do ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, nr tel. (85) 238 -11-57. 

Więcej informacji tutaj.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w rejonie wileńskim
Rejon Wileński
Październik i listopad 2018 r.
Data: 
01.10.2018 - 12:00