Zmarł Aleksander Sokołowski


Na zdjęciu: śp. Aleksander Sokołowski, fot. snpl.lt
We czwartek, 30 czerwca, w wieku 87 lat zmarł znany wileński poeta, nauczyciel akademicki, doktor nauk pedagogicznych Aleksander Sokołowski.
Aleksander Sokołowski urodził się 26 lutego 1935 r. we wsi Nielidziszki w rejonie wileńskim. W 1956 r. ukończył Szkołę Średnią w Miednikach oraz studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce i w Instytucie Pedagogicznym w Szawlach (obecnie – Akademia Szawelska Uniwersytetu Wileńskiego). Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel, wicedyrektor, dyrektor w szkołach polskich na Wileńszczyźnie, w latach 1970-1988 – jako inspektor w wydziale oświaty rejonu wileńskiego. Wykładał w ówczesnych Instytucie Pedagogicznym w Wilnie i na Uniwersytecie Polskim w Wilnie (Universitas Studiorum Polona Vilnensis).

Opublikował ponad 30 artykułów naukowych w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Należał do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Od wczesnej młodości uprawiał twórczość poetycką. Wydał dziewięć tomików wierszy, m.in. Iskrzące się drzewo (1986), Wiatraki historii (1990), Kolce losu (1992), Kontrasty (1993), Podanie o zwrot ziemi (1993), Dzierżawa (1996), Pszczoły i ludzie (2003), Umykające chwile (2003), Maraton miłości. Erotyki. (2003).

Twórczość Aleksandra Sokołowskiego znalazła się w wielu antologiach wydanych na Litwie i w Polsce (Poezja Polska. Antologia tysiąclecia, Warszawa 2002 i in.).

W 2004 r. w Warszawie podczas Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO A. Sokołowskiemu wręczono nagrodę literacką za krzewienie literatury polskiej na Litwie.  

A. Sokołowski był laureatem szeregu konkursów poetyckich w Polsce. Jego nazwisko jest włączone do ponad 10 słowników biograficznych oraz innych edycji książkowych wydanych na Litwie i w Polsce. Wiersze A. Sokołowskiego były drukowane na Litwie, w Polsce, Rosji, Bułgarii i na Ukrainie.

Był członkiem Związku Pisarzy Litwy, założycielem i prezesem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, członkiem Związku Literatów Polskich.

Na podstawie: inf. wł., snpl.lt