Zmarła Helena Miziniak, wilnianka, wybitna działaczka polonijna


Na zdjęciu: Helena Miziniak, fot. euwp.eu
W poniedziałek, 23 stycznia, zmarła Helena Miziniak, urodzona w Wilnie wybitna działaczka europejskiego i światowego ruchu polonijnego, była wieloletnia prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, była wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata oraz przewodnicząca II, III i IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, we wtorek, 24 stycznia, podała na swojej stronie internetowej Rada Polonii Świata.„Straciliśmy koleżankę zaangażowaną w działalność naszych organizacji do ostatnich chwil życia oraz dobrego człowieka, w swej charytatywnej działalności zawsze pamiętającego o słabszych i pokrzywdzonych. Wierna Bogu i Kościołowi, kochała Polskę, wielką część życia poświęciła Polonii, budowaniu jej siły i niezależności od wszelkich władz i polityki.

W imieniu Rady Polonii Świata i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, których śmierć Heleny tak bardzo dotknęła. Niech Dobry Bóg przyjmie Ją do swego Królestwa!” – czytamy w kondolencjach podpisanych przez prezydium Rady Polonii Świata i sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Helena Miziniak urodziła się w 1939 roku Wilnie. W ramach repatriacji w 1945 roku przyjechała do Torunia, gdzie ukończyła szkołę podstawową oraz gimnazjum ogólnokształcące. W 1958 r. rozpoczęła studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, skąd w 1960 r. wyjechała do rodziców w Londynie, który stał się docelowym miejscem jej życia.

Od 1961 r. działała w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Przez 15 lat pracowała społecznie jako nauczyciel w polskiej szkole sobotniej w południowym Londynie. Prowadziła Rewiowy Zespół Artystyczny, który zbierał pieniądze na budowę Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. W latach 1980–1990 prowadziła w POSK prywatną działalność gospodarczą. Do pracy społecznej powróciła w roku 1990, najpierw jako PR w POSK, a od 1991 r. w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii, gdzie pełniła funkcje sekretarza, sekretarza generalnego, prezesa, redaktora naczelnego biuletynu oraz członka komitetu redakcyjnego miesięcznika „Orzeł Biały”.

Od 1992 r. brała udział w pracach przy tworzeniu Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, gdzie od 1998 r. pełniła funkcję sekretarza generalnego. Funkcję prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełniła w latach 2000-2006 oraz 2012-2015. Odegrała również ważną rolę w Radzie Polonii Świata pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprzewodniczącej, a w latach 2007-2013 praktycznie kierując tą organizacją.

Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP V i VI kadencji oraz Szefową Zespołu Doradców do spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej przy Marszałku Senatu VII kadencji. Jako prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii przewodniczyła wielu akcjom charytatywnym dla rodaków w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Uczestniczyła w pięciu Światowych Zjazdach Polonii i Polaków z Zagranicy, w tym trzem przewodniczyła.

Za wszechstronną działalność polonijną została wyróżniona wieloma polskimi oraz polonijnymi tytułami, odznaczeniami i medalami. Przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP została odznaczona Odznaką „Bene Merito”, a przez prezydentów RP została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP (1978 od władz RP na uchodźstwie), Krzyżem Kawalerskim (2004) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.


Na zdjęciu: Helena Miziniak, fot. euwpwu

Na podstawie: rada-polonii-swiata.org, glos.live