Zmiany personalne w archidiecezji wileńskiej


Fot. vilnensis.lt/Evaldas Lasys
Część księży w archidiecezji wileńskiej zmieni swoje parafie. We czwartek, 9 lipca, wręczono im nominacje. Mianowano też dwóch nowych dziekanów, siedmiu innym – przedłużono terminy sprawowania obowiązków. Oto nowe nominacje:diakon Dariusz Grażewicz
mianowany został do służby duszpasterskiej w Parafii Bazyliki Archikatedralnej pw. św. biskupa Stanisława i św. Władysława w Wilnie.

ks. Waldemar Szyrwiński, neoprezbiter, nadal będzie pełnił obowiązki wychowawcy kursu propedeutycznego w Seminarium Duchownym w Telszach;

ks. Tadeusz Aleksandrowicz zwolniony został z obowiązków administratora Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudnikach z pozostawieniem mu pełnienia innych obowiązków;

ks. Vygintas Čiurinskas zwolniony został z obowiązków rezydenta Parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie i mianowany administratorem w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudnikach;

ks. Jerzy Witkowski został zwolniony z obowiązków proboszcza Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach, rektora kościoła pw. bł. ks. Michała Sopoćki w Czarnym Borze i mianowany proboszczem Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwarii) i dziekanem dekanatu kalwaryjskiego;

ks. Rusłan Wilkiel zwolniony został z obowiązków proboszcza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwarii) i mianowany proboszczem Parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach i dziekanem dekanatu solecznickiego;

ks. prałat Wacław Wołodkowicz zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. Pawła Apostoła w Solecznikach i mianowany proboszczem Parafii pw. Pawła Apostoła w Wojdatach i rektorem kaplicy w Skorbucianach;

ks. dr Valdas Girdžiušas zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. św. Edwarda w Nowych Święcianach i Parafii pw. NMP Anielskiej w Kołtynianach i mianowany rezydentem w Parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Wilnie z prawami wikariusza;

ks. Aleksander Gaičauskas zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie i mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach;

ks. Renald Kuczko zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach i mianowany wikariuszem Parafii pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie;

ks. Daniel Narkun zwolniony został z obowiązków duszpasterza Centrum Młodzieżowego Archidiecezji Wileńskiej z zachowaniem pełnienia innych obowiązków;

ks. Gabrielius Satkauskas mianowany został duszpasterzem Centrum Młodzieżowego Archidiecezji Wileńskiej z zachowaniem pełnienia innych obowiązków;

ks. Franciszkowi Jusielowi o trzy lata przedłużono pełnienie obowiązków sekretarza generalnego Seminarium Duchownego św. Józefa w Wilnie.

Przedłużono terminy pełnienia obowiązków następującym dziekanom: dziekanowi I dekanatu wileńskiego – ks. Virginijusowi Česnulevičiusowi, II dekanatu wileńskiego – ks. Ričardasowi Doveice, dziekanowi dekanatu nowowilejskiego – ks. dr. Eduardasowi Kirstukasowi, dziekanowi dekanatu ignalińskiego – ks. Vidasowi Smagurauskasowi, dziekanowi dekanatu święciańskiego – ks. Stanisławowi Maciukewiczowi, dziekanowi dekanatu trockiego – ks. Jonasowi Varaneckasowi, dziekanowi dekanatu orańskiego – ks. Medardasowi Čeponisowi.

Na podstawie: vilnensis.lt