Zmiany w płaceniu VAT od importu


Fot. www.wilnoteka.lt
Od 1 marca 2013 r. za towary wwożone na Litwę podatek od wartości dodanej (VAT) będzię się płaciło nie od razu, ale dopiero po przedstawieniu deklaracji VAT składanej w końcu okresu rozliczeniowego - przewiduje projekt nowej Ustawy o podatku od wartości dodanej.
Jak tłumaczą specjaliści z Ministerstwa Finansów Litwy, obecnie podatek VAT od importu płaci się po przedstawieniu deklaracji w końcu okresu rozliczeniowego jedynie w poszczególnych przypadkach: przy wwozie aktywów trwałych, ropy naftowej, mazutu. Po wejściu w życie projektu ustawy nowy tryb płacenia podatku VAT dotyczyłby wszystkich towarów wwożonych zarówno przez przedsiębiorstwa będące płatnikami VAT, jak też osoby fizyczne. Obowiązujący system nie zależałby od wartości wwożonych towarów.

"Z całą pewnością zmiana ta będzie korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie będą musieli zamrażać środków obrotowych w celu płacenia podatku VAT z tytułu importu towarów. Środki obrotowe, z których się płaciło podatek VAT od importu, będą mogły zostać wykorzystane do innych celów" - mówi doradca ministra finansów Giedrė Balčytytė.

Obecnie przy wwożeniu towarów, podatek VAT z tytułu importu towarów należy zapłacić osobno, natomiast w końcu okresu rozliczeniowego należy przedstawić deklarację VAT, w której się deklaruje wszystkie inne sumy  VAT, oprócz VAT od importu. Po wdrożeniu nowego trybu wystarczy, że płatnik VAT przedstawi tylko jedną deklarację, w której będą podane sumy towarów z importu. Wówczas wysokość podatku będzie zależała od ogólnego wyniku z całego okresu rozliczeniowego.

W pierwszym półroczu bieżącego roku na Litwę importowano towary na sumę 37,8 mld litów. Jest to o 42 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wsród najczęściej importowanych towarów były produkty mineralne, maszyny i urządzenia mechaniczne, a także produkty przemysłu chemicznego.

Na podstawie: diena.lt