Życzenia z okazji Święta Niepodległości od Polskiego Teatru „Studio" w Wilnie


fot. organizatorów
W tym roku Święto Niepodległości obchodzimy w poczuciu zadumy nad wielkimi postaciami polskiej historii. Wspominając polskich patriotów, którzy oddawali życie za Niepodległość, którzy walczyli bronią, słowem i modlitwą.


W dniu jednoczącym wszystkich Polaków na całym świecie w sposób szczególny pamiętamy o mistrzach słowa. Wspominamy najwybitniejszego poetę Pokolenia Kolumbów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, a także wybitnych poetów Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza. W tym dniu wspominamy obrońcę demokracji i polskiej kultury kardynała Stefana Wyszyńskiego.

A jako Polacy na Litwie z powagą spoglądamy również na dzieło Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Konstytucję 3 Maja. W naszych przedsięwzięciach teatralnych przez cały rok nadaliśmy charakter priorytetowy rocznicom ustanowionym przez Sejm.

I na koniec pragniemy zapewnić, że pamiętamy o wszystkich ludziach dobrej woli, dla których teatr poza granicami kraju jest szczególnym znakiem kultury naszych przodków. Pamiętamy i dziękujemy za troskę i wsparcie.

W imieniu Polskiego Teatru Studio w Wilnie życzymy, aby ten dzień był dniem zadumy i minął w poczuciu radości z wspólnego Święta wszystkich Polaków.61.Lat - Dramy dla Was po polsku.

„Bajka” - teks i muzyka Jacka Kaczmarskiego
Wykonanie: Wokal - Agnieszka Rawdo, Fortepian - Jurgita Umaraitė, Gitara - Czesław Sokołowski (Urywek ze spektaklu „Szkice o Polsce" wg C. K. Norwida i J.Kaczmarskiego, reż. Lila Kiejzik)
Produkcja: Polski Teatr STUDIO w Wilnie

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.