Wileński Teatr Stary – tak będzie się odtąd nazywał Rosyjski Teatr Dramatyczny


Na zdjęciu: gmach Wileńskiego Teatru Starego – historycznego Teatru na Pohulance, fot. BNS
Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy zostanie przemianowany na Wileński Teatr Stary (lit. Vilniaus Senasis teatras), we wtorek, 13 września, podało Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej. Nowa nazwa teatru nawiązuje do historii budynku, w którym się mieści, otwiera również szersze możliwości realizacji inicjatyw wielokulturowych. Apele o zmianę obecnej nazwy teatru w środowisku działaczy kultury pojawiły się po rozpoczęciu w lutym br. przez Rosję wojny na Ukrainie.

Nazwa teatru zostanie zmieniona rozporządzeniem ministra kultury Simonasa Kairysa

Po otrzymaniu propozycji eksperckiej grupy roboczej minister omówił je z przedstawicielami Rady Placówek Zawodowej Sztuki Scenicznej, rządu, sejmu i innymi kompetentnymi osobami.

Jak głosi komunikat resortu kultury, większość wymienionych przedstawicieli opowiedziała się za nazwą Wileński Teatr Stary (lit. Vilniaus Senasis teatras).

Zdaniem ekspertów, nowa nazwa teatru odnosi się zarówno do wieloletniej historii budynku, w którym mieści się teatr, jak i spełnia wymogi współczesnego teatru i określa kierunek jego rozwoju.

Jak podkreśla minister S. Kairys, będzie to „zarówno symboliczna, a jednocześnie bardzo konkretna zmiana”, taka właśnie nazwa teatru znacznie bardziej odpowiada obecnym kierunkom jego działalności, odzwierciedla historię budynku, w którym się mieści i otwiera szersze możliwości realizacji inicjatyw wielokulturowych”.

Ekspercka grupa robocza podkreśliła, że grający w języku rosyjskim obecny skład zespołu teatralnego miałby zostać zachowany.

Również szef resortu kultury podkreślił, że nikt nie ma wątpliwości ani co do poziomu zawodowego obecnego zespołu teatralnego, ani co do jego miejsca w kontekście teatru na Litwie.

Eksperckiej grupie roboczej przewodniczyła wiceminister kultury Daina Urbanavičienė. W skład grupy weszli również: dziekan Wydziału Teatru i Kina Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru Elona Bajorinienė, przewodnicząca Rady Placówek Zawodowej Sztuki Scenicznej Goda Giedraitytė, dramaturg Marius Ivaškevičius, kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wileńskiego doc. Paweł Ławryniec, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, historyk sztuki Helmutas Šabasevičius.

W grupie roboczej pracowali również przedstawiciele Litewskiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego – kierownik teatru Olga Polevikova, aktorzy teatru Valentin Novopolskij i Vladimir Serov. 

Apele o zmianę obecnej nazwy teatru w środowisku działaczy kultury pojawiły się po rozpoczęciuw lutym br. przez Rosję wojny na Ukrainie.

Kierownik teatru O. Polewikowa informowała wcześniej, że placówka skoncentrowana jest na udzielaniu pomocy Ukrainie oraz mieszkańcom zmuszonym do opuszczenia swego kraju – mogą oni nieodpłatnie oglądać spektakle teatru, uczestniczyć w zajęciach teatralnych.

Oprócz tego, w teatrze tym pracowali również twórcy z Ukrainy. Wiosną tego roku odbył się tu festiwal „My – Ukraina’22”, podczas którego widzowie mogli zapoznać się z klasyczną i współczesną dramaturgią ukraińską.

Przypomnijmy, gmach, w którym działa obecnie Rosyjski Teatr Dramatyczny i który wkrótce będzie nosił nazwę Wileński Teatr Stary, otworzył swoje podwoje 12 października (25 października) 1913 roku jako Teatr Polski w Wilnie. Wybudowany został z inicjatywy Hipolita Korwin-Milewskiego według projektu architektów Aleksandra Parczewskiego i Wacława Michniewicza ze składek społeczeństwa polskiego ówczesnego Wilna.

Budynek przekazany został władzom miasta pod warunkiem, iż będą tu występować wyłącznie teatry polskie. W latach 1925-1929 teatr był siedzibą teatru „Reduta”, kierowanego przez Juliusza Osterwę. W kolejnych latach na jego scenie debiutowała lub występowała cała czołówka polskich artystów. Na tej scenie grali znani polscy aktorzy: Irena Eichlerówna, Nina Andrycz, Hanka Ordonówna, Aleksander Zelwerowicz, Danuta Szaflarska, Jerzy Duszyński, Hanka Bielicka.

Po II wojnie światowej budynek został przekazany Litewskiemu Teatrowi Opery i Baletu, następnie mieścił się tu Teatr Młodzieżowy, a od 1986 była to siedziba Rosyjskiego Teatru Dramatycznego.

W środowisku polskim teatr nazywany jest Teatrem na Pohulance – od dawnej nazwy ulicy, przy której się mieści. 

Na podstawie: bns.lt, pl.wikipedia.org, inf. wł.