Ambasador Polskości - obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej


Fot. odnswp.pl
Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem - to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na Ambasadora Polskości i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane 2 tygodnie. Obóz i szkolenia odbędą się od 16 do 26 lipca 2017 r. w Domu Polonii w Ostródzie, ul. Pieniężnego 6.

Rekrutacja jest już otwarta - osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą mogą aplikować do 6 lipca 2017 roku!

Obóz jest dla Ciebie, jeśli chcesz:
- wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
- rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
- nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
- nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi rzeczami, co Ty.

A ponadto:
- masz od 15 do 17 lat,
- masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
- znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku.

Czym jest Ambasador Polskości?
Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania.

Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:
- dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski,
- szansa na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących z Polonią,
- umiejętność pisania projektów,
- najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2018 r.

Co w programie?
Program Ambasadorów Polskości składać się będzie z:
- warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów;
- warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski - kluby studenta polonijnego;
- wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski;
- wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, a także w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

Jak aplikować?
Zgłoszenia należy wysłać na formularzu rekrutacyjnym do 6 lipca 2017 roku na adres odnswp@gmail.com do Emilii Kamińskiej, z którą można skontaktować się również telefonicznie - 728 879 363. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie organizatorów do 7 lipca 2017 roku. 

Formularz rekrutacyjny 

"Ambasador Polskości - obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej"
Dom Polonii w Ostródzie, ul. Pieniężnego 6.
Od 16 do 26 lipca 2017 r.

Data: 
16.07.2017 (Impreza całodniowa) - 26.07.2017 (Impreza całodniowa)