20. rocznica powstania ODIHR


Logo ODIHR, fot. dha.com.tr
“Chcemy wykorzystać polską prezydencję do umocnienia wizerunku Polski jako państwa, dla którego ochrona praw człowieka i promocja demokracji pozostają pierwszoplanowe” - powiedział we wtorek w Warszawie minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski na uroczystości z okazji 20. rocznicy powstania Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Uroczystość odbyła się w nowej siedzibie Biura w Pałacu Młodziejowskich na warszawskiej Starówce.
Dyrektor ODIHR Janez Lenarčič mówił, że najlepiej znana jest rola ODIHR jako obserwatora wyborów. ”Ale działamy też w wielu innych obszarach” - podkreślał. ”Z przykrością muszę powiedzieć, że cały czas jesteśmy świadkami poważnych naruszeń praw człowieka, a także standardów demokracji w całym obszarze OBWE” - zaznaczył szef ODIHR. Dodał, że stan demokracji zawsze można poprawić, nawet w krajach o długich tradycjach demokratycznych.

Janez Lenarčič podkreślał też, że umieszczenie siedziby Biura w Warszawie przed 20. laty było uznaniem roli, jaką odegrała Polska w zaprowadzeniu demokratycznych zmian w regionie. Ocenił, że Polska ”jest niestrudzonym orędownikiem wolności i demokracji”.

Podobną opinię w swoim wystąpieniu wyraził szef polskiego MSZ, który podkreślał, że Polska jest dumna ze swojej tradycji walki o wolność.

Sikorski wyraził przekonanie, że nadzieję na lepszą przyszłość niesie ”wiosna ludów” w świecie arabskim, ale jest ona jednocześnie wyzwaniem dla OBWE. Minister przypomniał swoją ostatnią wizytę w Libii, gdzie widział ”dramatyczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą opór dyktatury wobec postulatów społeczeństwa”. ”Ale głosu wolności i samorządności nie da się stłamsić” - oświadczył i dodał, że jego wizyta w Benghazi potwierdziła jego przekonanie, iż ”idea demokracji nie jest niczyją wartością, jest uniwersalnym dążeniem człowieka do wpływania na swój los”.

Zdaniem Sikorskiego instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną praw człowieka i obroną demokracji winny cieszyć się stałym poparciem, zarówno politycznym, jak i finansowym. W tym kontekście minister wymienił takie działania, jak znaczące zwiększenie polskiej pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego Białorusi oraz prace nad przekształceniem Fundacji ”Wiedzieć jak” w Fundację Solidarności Międzynarodowej. ”Polska zaproponowała, a teraz zabiega o poparcie dla stworzenia europejskiego funduszu na rzecz demokratyzacji” - podkreślał minister. Zaznaczył, że ODIHR odgrywa ”przemożną rolę” w promowaniu demokracji, a on sam wysoko ceni wysiłki Biura.

ODIHR (The Office for Democratic Institutions and Human Rights) jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie. Działa też na rzecz demokracji, tolerancji oraz wolnych i sprawiedliwych wyborów. Od chwili powstania Biura w 1991 roku siedzibą ODIHR jest Warszawa. Biuro zatrudnia obecnie prawie 150 osób z ponad 30 krajów. Jego działalność obejmuje 56 państw członkowskich OBWE; jest finansowana z budżetu podstawowego, zatwierdzanego corocznie przez wszystkie państwa członkowskie OBWE, jak również z dobrowolnych składek państw członkowskich.

Na podstawie: PAP

Komentarze

#1 Może zobaczymy i działania po

Może zobaczymy i działania po tak eleganckiej promocji ODIHR.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.