53 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku


Ogłoszenie wyników konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r., fot. wilnoteka.lt
Wiadomo już, które z projektów otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. "Konkurs, którego beneficjentami są zamieszkali za granicą nasi rodacy i ich potomkowie, stanowi integralną część polityki polonijnej państwa" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Polski Konrad Pawlik podczas ogłoszenia wyników.
Jak podkreślił wiceminister "konkurs ma na celu realizację wspólnie z sektorem pozarządowym i organizacjami polonijnymi priorytetów służących jednoczeniu Polonii i Polaków z całego świata wokół Polski". W tegorocznej edycji konkursu MSZ dofinansuje 144 projekty na kwotę 31,7 mln zł. W 2015 r. resort zapewni również finansowanie kontynuacji 11 dwuletnich projektów modułowych wyłonionych w konkursie zeszłorocznym w wysokości 21,3 mln zł.

W bieżącym roku MSZ przekazało także 9,5 mln zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonalenie metodyczne nauczycieli oraz organizację obozów i kolonii o charakterze edukacyjnym. Tegoroczne dotacje przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie polskiej edukacji w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz w krajach migracji zarobkowej.

Dofinansowanie otrzymają także media polonijne na Łotwie, w Rosji, państwach Zakaukazia i Azji Środkowej, Europy Zachodniej i USA. Resort dofinansuje remonty szkół i Domów Polskich, prace konserwatorskie w obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, głównie na Wschodzie.

Dotacje otrzymały projekty o charakterze sportowym i kulturalnym: festiwale filmowe i teatralne w Ameryce Północnej, polonijne imprezy cykliczne organizowane w Polsce oraz prace badawcze i archiwalne na całym świecie. Ze środków konkursowych będą przyznawane stypendia, dofinansowane kursy doskonalenia języka i wiedzy o Polsce, a także katedry języka polskiego.

Wiceminister Konrad Pawlik powiedział, że doświadczenia z lat ubiegłych pozwoliły na usprawnienie zasad finansowania m.in. mediów polonijnych. "Zakres finansowania mediów polonijnych na Wschodzie wzrósł, zarówno w ramach projektów modułowych, jak i w ramach tegorocznego konkursu - ponad 80 proc. środków kierowanych jest na Wschód" - podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczy w tym roku ponad 21 mln zł na realizację projektów modułowych. Projekty wspierają m.in. rozwój oświaty polskiej na Ukrainie, Litwie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Celem projektów modułowych jest zapewnienie stabilnego finansowania w obszarach o strategicznym znaczeniu dla Polonii.

Przewodnicząca Komisji konkursowej dyrektor Joanna Kozińska-Frybes podkreśliła znaczenie wprowadzenia projektów modułowych. "Pozwalają one na trwałe, wysokie finansowanie projektów przez 2 lata. Powodują również, że działalność jednego partnera obejmuje swoim zasięgiem obszar danego kraju"- oceniła dyrektor Kozińska-Frybes.

Wiceminister Konrad Pawlik w trakcie czwartkowej konferencji zaznaczył także zaangażowanie polskich placówek, które wspierają na miejscu działania Polonii i Polaków za granicą. "Rocznie placówki zagraniczne RP realizują ponad 2 000 projektów. W 2014 r. zrealizowały 2 300 projektów o wartości prawie 21 mln zł, obejmujących zakup usług i materiałów we współpracy i na rzecz organizacji polonijnych oraz szkół polskich działających za granicą" - dodał wiceszef MSZ.

Szczegółowa lista rankingowa ofert wraz z uzyskaną przez nie punktacją dostępna jest na stronie tutaj.

Na podstawie: msz.gov.pl

Komentarze

#1 Wielki car Putin ma rację bo

Wielki car Putin ma rację bo on dba o naród a nie o elity.tam bezrobocia nie po studiach nie ma i są emerytury po 63 latach.a pani Kopacz co zrobiła z nami biedenymi polakami,żygać mi się chce na tą wasza demokrację eurokomunistyczna, a co krzycza górnicy, rolnicy ?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.