80-lecie konsekracji kościoła w Podborzu


Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu, fot. wilnoteka.lt
Tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dla mieszkańców Podborza była wyjątkowa. 80 lat temu, w 1934 r., arcybiskup metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski poświęcił podborski kościół. W roku jubileuszowym na Zielną do Podborza licznie przybyli mieszkańcy parafii oraz ci, którzy czują się z nią związani.
Uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach ks. Wacław Wołodkowicz, współkoncelebrowali ją proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu ks. Szymon Wikło i proboszcz parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wilnie ks. Rusłan Wilkiel. 

Kościół w Podborzu jest wspólnym dziełem wszystkich jego mieszkańców. Został zbudowany na ziemi, którą właściciel majątku w Podborzu, Adam Mickiewicz herbu Poraj, na mocy swego testamentu przekazał pod budowę świątyni katolickiej. W testamencie Adam Mickiewicz zapisał, że posługę duszpasterską w kościele w Podborzu musi pełnić Polak, gdyż mieszkańcy tej miejscowości są Polakami. Jeszcze za życia Adama Mickiewicza w Podborzu powstała prowizoryczna kaplica, w której ks. Stanisław Możejko odprawiał msze święte.

Budowy kościoła podjął się nowy proboszcz, ks. Eugeniusz Zasztowt. Zaprojektował budowlę znany wileński architekt Jan Borowski. Mieszkańcy parafii przyczynili się do budowy świątyni zarówno finansowo, jak i ofiarowując materiały budowlane i pracując na budowie.

Dzisiejsi parafianie są potomkami tych, którzy kościół wybudowali. Obecny na uroczystości mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zwracając się do nich, powiedział, że ten kościół "to nie tylko duży i piękny budynek, on jest żywy, tu wre życie kulturalne, prowadzona jest działalność oświatowa, dzięki której zachowywana jest tożsamość narodowa. Ten kościół to tryskające źródło, do którego podążają spragnieni parafianie".

Po zakończeniu uroczystości kościelnej odbył się koncert Orkiestry Dętej Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach, Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie" oraz Katarzyny Zvonkuvienė i Kasztanowego Chóru Wileńszczyzny.

Na podstawie: salcininkai.lt

Komentarze

#1 Jak wynika z artykułu

Jak wynika z artykułu historia tego kościoła jest bardzo ciekawa . Jak zwykle w Wilnotece bardzo ładne zdjęcia .

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.