Ambasador Jarosław Czubiński kończy pobyt na Litwie


Jarosław Czubiński, fot. wilnoteka.lt
W dniu 31 maja 2017 roku zakończył pobyt w Wilnie ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej - Jarosław Czubiński.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jarosław Czubiński, kończąc swoją kadencję, serdecznie podziękował partnerom litewskim oraz społeczności polskiej mieszkającej na Litwie za współpracę oraz wsparcie.

"Mimo że nie mam żadnych korzeni wileńskich, zakochać się w Wilnie jest bardzo łatwo. Ale zrozumieć Wileńszczyznę jest rzeczą znacznie trudniejszą. Po przyjeździe bardzo szybko zorientowałem się, że moja wiedza przywieziona z Warszawy nie za bardzo pasuje do sytuacji, jaką tu zastałem, w związku z czym zacząłem intensywnie tej Wileńszczyzny się uczyć. Do ostatniego dnia mojego pobytu odkrywałem i uczyłem się Litwy, czerpiąc te nauki ze spotkań z Państwem, z mieszkańcami Litwy" - powiedział Jarosław Czubiński.‎

Podsumowując swój czteroletni pobyt, ambasador Czubiński skonstatował, że żałuje, iż nie udało się załatwić spraw ważnych dla polskiej mniejszości narodowej dotyczących jej praw, i podkreślił, iż Polska nieustannie oczekuje od Litwy rozwiązania tych kwestii.

Od dnia 1 czerwca 2017 roku placówką będzie kierowała chargé d'affaires ambasady RP na Litwie Maria Ślebioda.

Nowym ambasadorem Polski na Litwie została Urszula Doroszewska. Doroszewska jest ekspertką ds. wschodnich, współpracowała z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz Studium Europy Wschodniej UW; działała też w organizacjach pozarządowych zajmujących się regionem - była m.in. prezeską fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. W latach 2013-2015 kierowała Instytutem Polskim w Mińsku. Doradzała też prezydentom Lechowi Kaczyńskiemu i Andrzejowi Dudzie, a w latach 2007-2008 pełniła funkcję wicedyrektorki biura spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta.

Na podstawie: wilno.msz.gov.pl

Komentarze

#1 Na tle Pana Widackiego

Na tle Pana Widackiego J.Czubiński wypadł dużo lepiej.

#2 Miło z jego strony, że

Miło z jego strony, że podziękował za współpracę przez te lata, gdy był wśród Wilnian. My też będziemy pamiętali o pomocy, której doświadczyliśmy od niego. Z całą pewnością jeszcze nie raz będzie okazja się spotkać na gościnnej ziemi wileńskiej.

#3 Mimo że lietuvisi są jacy są,

Mimo że lietuvisi są jacy są, to udało się przy aktywnym poparciu Ambasadora wygrać ważną batalię o gimnazja, których mamy aż 36, czyli 10 procent w skali kraju. Szczególnie ciężko było wygrać ostatnich 10 gimnazjów.

#4 Żegnamy Ambasadora, który

Żegnamy Ambasadora, który zrobił dużo dobrych rzeczy dla polskiej społeczności. Zawsze stawał w obroni i reagował na wszelkie nieprawości i dyskryminację. Jednakże jak sam wspomina nie udało mu się załatwić tych najtrudniejszych spraw.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.