Ambasador Urszula Doroszewska: Bądźmy razem w sprawach najważniejszych dla Polaków


Kwartet "Apertus" na scenie DKP, fot. Ewa M. Kaczmarek
Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Ambasada RP na Litwie zaprosiła przedstawicieli społeczności polskiej do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na koncert kwartetu smyczkowego "Apertus" z Łodzi. Witając zgromadzonych, ambasador Urszula Doroszewska podziękowała za liczny udział w uroczystości na Rossie 11 listopada i apelowała o równie aktywny udział w przypadających w 2018 r. obchodach 100-lecia polskiej niepodległości.

W wygłoszonym podczas uroczystości przemówieniu ambasador Urszula Doroszewska akcentowała potrzebę promocji polskiej polityki historycznej. "Rozpoczynamy rok jubileuszowy 100-lecia niepodległości, odrodzenia państwa polskiego. Jest to także 100 lat niepodległości Litwy. Będziemy obchodzić ten jubileusz przez cały rok. Będziemy podkreślać przede wszystkim wagę istnienia państwa polskiego, które odrodzone w roku 1918 zapewniło bezpieczeństwo innym krajom Europy, w tym Litwie, odpierając nawałę bolszewicką w 1920 r. Będziemy też podkreślać, że państwo polskie zostało zniszczone przez zmowę niemiecko-sowiecką w 1939 r. i że to upadek naszego państwa - Rzeczypospolitej Polskiej spowodował te straszne wydarzenia jak wymordowanie Żydów i Polaków na terytoriach okupowanych. Nie było wówczas państwa polskiego, które mogłoby ich obronić. To są ważne tezy naszej polityki historycznej i prosimy o współpracę w promowaniu takiego podejścia do historii XX wieku" - powiedziała ambasador. 

Urszula Doroszewska dziękowała rodakom za opiekę nad cmentarzami. Jak zaznaczyła, w okresie zaduszkowym wraz ze swoimi współpracownikami odwiedziła cmentarze w wielu miejscowościach Wileńszczyzny. "Jesteśmy głęboko poruszeni tą opieką, tą serdecznością, którą cmentarze są otoczone w wielu miejscowościach Wileńszczyzny" - powiedziała. "Można powiedzieć, że cała Wileńszczyzna jest jednym wielkim miejscem pamięci narodowej, a Państwo - strażnikami tej pamięci" - zaznaczyła, dziękując za udział w tworzeniu Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej. Ambasada RP w Wilnie ma zamiar tę inicjatywę rozwijać, dlatego nadal można zgłaszać miejsca pochówków zapomnianych bohaterów. Urszula Doroszewska zachęcała też do współpracy w opracowaniu historii konkretnych miejscowości, nawet poszczególnych budynków: "Przez cały ten rok będziemy wspólnie dbać o pamięć historyczną i mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie w tej sprawie". 

Na zakończenie przemówienia ambasador Urszula Doroszewska apelowała o współpracę różnych polskich środowisk: "Często różnimy się w wielu sprawach, spieramy się - jak to Polacy - i tu, i w Polsce, ale bądźmy razem w sprawach najważniejszych dla Polaków w ogóle i dla Polaków na Litwie, przede wszystkim w sprawach oświaty".

Polska placówka dyplomatyczna sprawiła rodakom piękny prezent z okazji Święta Niepodległości Polski w postaci koncertu kwartetu smyczkowego "Apertus" z Łodzi. Na program zatytułowany "Muzyka z Ziemi Obiecanej" złożyły się tematy muzyczne skomponowane do znanych polskich filmów powstałych w Łodzi - filmowej stolicy Polski. Były to utwory muzyczne z takich filmów jak "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy, "Vabank" Juliusza Machulskiego, "Jak rozpętałem II wojną światową" Tadeusza Chmielewskiego, "Noce i dnie" Jerzego Antczaka czy uwielbianego przez kilka pokoleń polskich dzieci "Misia Uszatka". 

Na podstawie: inf. wł.