AWPL-ZChR zatwierdziła program wyborczy i listę kandydatów w wyborach sejmowych


Podczas konferencji wyborczej AWPL-ZChR, fot. wilnoteka.lt
Reforma administracyjna i zarządzania państwem, polityka prorodzinna, zwiększenie emerytur, zmiany w polityce podatkowej, zmiany w systemie finansowania oświaty, a w polityce zagranicznej - dobra współpraca ze wszystkimi sąsiadami - to podstawowe założenia programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Program oraz lista kandydatów partii w jesiennych wyborach parlamentarnych zostały zatwierdzone podczas piątkowej konferencji, która odbyła się w budynku Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Na liście krajowej kandydatów na sejm jest 141 nazwisk. W pierwszej dziesiątce są obecni posłowie AWPL-ZChR: Michał Mackiewicz, Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok, Zbigniew Jedziński, Józef Kwiatkowski, Jarosław Narkiewicz. Otwiera listę Waldemar Tomaszewski.

Lista kandydatów w okręgach jednomandatowych nie jest jeszcze zamknięta. Jak powiedział przewodniczący partii, europoseł Waldemar Tomaszewski, trwają rozmowy z przedstawicielami innych mniejszości narodowych. AWPL-ZChR wystawi swoich kandydatów w 22 okręgach. W Wilnie będą to między innymi: Tadeusz Andrzejewski (Antokol), Renata Cytacka (Żyrmuny), Zbigniew Maciejewski (Szeszkinia), Danuta Narbut (Justyniszki), Jarosław Kamiński (Lazdynai), Edyta Tamošiūnaitė (Karolinki), Renata Sobieska-Monkiewicz (Nowa Wilejka), Romualda Poszewieckaja (Ponary), Grzegorz Sakson (Werki).

Kandydatem w ignalińsko-święciańskim okręgu będzie Zbigniew Jedziński, w niemenczyńskim - Rita Tamašunienė, w solecznicko-wileńskim - Leonard Talmont, w miednickim - Czesław Olszewski, w trocko-jewskim - Jarosław Narkiewicz.

Z kandydowania zrezygnowali wybrani w bezpośrednich wyborach merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść i Zdzisław Palewicz. 

Przedstawiając program wyborczy AWPL-ZChR, Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że opiera się on na wartościach chrześcijańskich, w myśl słów św. Jana Pawła II skierowanych do polityków: "uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę".

Program wyborczy AWPL-ZChR zakłada między innymi rozwój samorządności, wprowadzenie wyborów starostów i rad gminnych, a jednocześnie - zmniejszenie liczby posłów na sejm ze 141 do 101, wspieranie rodzin poprzez wprowadzenie Karty Rodziny i wypłacanie świadczeń w wysokości 120 euro na drugie i kolejne dziecko, zwiększenie emerytur, zapewnienie osobom powyżej 75 lat podstawowych leków za darmo. W programie są również propozycje dotyczące zmian w polityce podatkowej, w dziedzinie praworządności, kultury i ochrony dziedzictwa. Jak zaznaczył Tomaszewski, państwo powinno stworzyć warunki powrotu obywatelom Litwy, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy. Natomiast w kwestii uchodźców partia ma stanowisko jednoznaczne: nie ma przyzwolenia na przyjęcie uchodźców ekonomicznych - państwo powinno przede wszystkim zadbać o własnych obywateli. Natomiast obowiązkiem jest przyjęcie uchodźców politycznych, przede wszystkim chrześcijan, którzy w swoich krajach są prześladowani. W obszarze polityki zagranicznej podstawowe założenia to dalsza eurointegracja i dobra współpraca ze wszystkimi sąsiadami. 

W programie wyborczym AWPL-ZChR kwestie ochrony praw mniejszości narodowych nie zostały mocniej zaakcentowane. Jak powiedział Waldemar Tomaszewski, w tej dziedzinie Litwa po prostu musi się wywiązywać ze swoich międzynarodowych zobowiązań i zastosować konkretne rozwiązania na przykładzie innych państw europejskich.

Waldemar Tomaszewski powiedział Wilnotece, że "zadaniem minimum" jest utrzymanie obecnego stanu posiadania, czyli ośmioosobowej frakcji, ale realne, jego zdaniem, jest zwiększenie liczby reprezentantów w parlamencie.

Wybory parlamentarne na Litwie odbędą się 9 października 2016 r.

Na podstawie: Inf.wł. 

Komentarze

#1 Trzymam kciuki za powodzenie,

Trzymam kciuki za powodzenie, wyborczy sukces. Jesteście najlepiej zorganizowaną społecznością polską poza granicami PL. Dajecie przykład innym. Pozdrawiam.

#2 Mocna rodzina oparta na

Mocna rodzina oparta na chrześcijańskich wartościach jest podstawą przetrwania społeczności, szczególnie w Europie, która przecież wyrosła na greckiej kulturze, rzymskim prawie i chrześcijańskich wartościach właśnie. Widzimy do czego prowadzi życie pozbawione tego fundamentu, gdy zlaicyzowana Europa Zachodnia załamuje się pod naporem ekspansji muzułmańskiej. Stąd konieczność swoistego odrodzenia duchowego. Ten kierunek na Litwie wytycza AWPL ZChR, konsekwentnie promując zdrową tradycyjną rodzinę, cywilizację życia (według wytycznych św. Jana Pawła II), oparcie na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, które służą każdemu człowiekowi.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.