Bracia, pomóżcie!


Fot. Adam Laube/polskiekresy.pl
W minioną sobotę odbyła się w Warszawie kolejna akcja w obronie praw Polaków na Litwie zorganizowana przez Federację Organizacji Kresowych i Stowarzyszenie Memoriae Fidelis. Tym razem była to pikieta pod Ambasadą Węgier, kraju przewodniczącego obecnie Unii Europejskiej. Zgromadzeni prosili Węgrów: „Bracia, pomóżcie!”. Pikietujących powitał i wysłuchał konsul Varga Szabolcs.
Obie organizacje zwołują podobne akcje już od pół roku. Większość odbyła się pod Ambasadą Litwy w Warszawie. Chodzi przede wszystkim o wyrażenie oburzenia i protestu wobec dyskryminujących działań litewskich władz kierowanych do mniejszości polskiej na Litwie. Również w minioną sobotę protestujący domagali się interwencji przeciw zapisom nowej ustawy o oświacie, grożącym likwidacją polskich szkół na Litwie. Chcieli też działań na rzecz egzekwowania zapisów martwego po stronie litewskiej Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 roku. Wskazywali na trudności w odzyskiwaniu ziemi, która przed sowiecką nacjonalizacją należała do Polaków.

Tym razem apel o pomoc skierowano do władz Węgier, które w tym półroczu przewodniczą UE. Do zgromadzonych wyszedł węgierski konsul Varga Szabolcs, który przyjął list skierowany do premiera Viktora Orbana. Podczas akcji skandowano hasła: „Bracia, pomóżcie!” (po polsku i po węgiersku) oraz „Polak, Węgier - dwa bratanki!”.

Następnie zebrani udali się przed ambasadę litewską, by przypomnieć przedstawicielom władz litewskich, że nie zrezygnują z walki o prawa litewskich Polaków. To na tę krótką wizytę pod litewskim gmachem przyniesiono plakat przedstawiający prezydent Dalię Grybauskaitė jako głowę państwa reżimowego a’la Korea Północna (na zdjęciu). Przed ambasadą Litwy zgromadzeni odczytali też apel do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, aby zechciał zająć się obroną praw litewskich Polaków.

O warszawskiej pikiecie napisał też wczoraj litewski dziennik „Respublika”. Jej organizatorów określił jako „nacjonalistyczne organizacje polskie”.

Na podstawie: polskiekresy.pl, IAR, lrytas.lt

Komentarze

#1 POLACY Z LITWY , MŁODZIEŻY

POLACY Z LITWY , MŁODZIEŻY POLSKA - TAK DZIAŁAĆ - NIE DAC SIĘ PONIŻAĆ LITWINOM - TO NIE XIX LECZ XXI WIEK

#2 Brawo AWPL. Tak dalej.

Brawo AWPL. Tak dalej.

#3 http://www.awpl.lt/index.php?

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Asz...

Szanowni mieszkańcy Wileńszczyzny!
Informujemy, że dzisiaj Wileński Miejski Oddział Związku Polaków na Litwie otrzymał pozwolenie na organizowanie pikiety.

Wyraźmy swój protest w sprawie pogorszenia się sytuacji szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie!

Pikieta odbędzie się w poniedziałek, 23 maja 2011 r., o godz. 15.00 w Wilnie przy Ambasadzie Republiki Węgierskiej (ul. Jogailos 4), która obecnie przewodniczy Unii Europejskiej.

Obrońmy swe prawa!

2011-05-18

Biuro prasowe AWPL

#4 http://www.awpl.lt/index.php?

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Asz...

Szanowni mieszkańcy Wileńszczyzny!

W CZWARTEK, 19 MAJA 2011 r.,

o godz. 13.00

w Wilnie przy Ministerstwie Oświaty i Nauki (ul. Volano 2/3),
odbędzie się akcja protestacyjna, organizowana przez Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie,
przeciwko przepisom Ustawy o oświacie,które pogarszają – warunki kształcenia i zawężają możliwości prawne uczenia się w języku ojczystym.

Zapraszamy do udziału w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie.

Biuro prasowe AWPL

#5 Cały polski naród zawsze

Cały polski naród zawsze razem.

#6 Ambasador Lietuvy odmówiła

Ambasador Lietuvy odmówiła udziału w spotkaniu z polskimi parlamentarzystami na temat dyskryminacji polskiej rdzennej mniejszości na LT.O planowanym spotkaniu pisała polska prasa . I jak z takimi w ogóle dyskutowa? Tylko czyny ,szanowni polscy politycy, tylko czyny są w stanie trafić do upartych głów antypolskich polityków.

#7 W pikietach uczestniczą

W pikietach uczestniczą zarówno obywatele RP , RL jak i innych państw. Jeden z protestów organizowała młodzieżówka PO -Młodzi Demokraci.Są też regularnie obecni Wilniucy i studenci z Wileńszczyzny. Jak zwykle litewskie media dezinformują swoje spoleczeństwo, tak dosłownie , na sowiecki sposób.

#8 W pikietach uczestniczą

W pikietach uczestniczą zarówno obywatele RP , RL jak i innych państw. Jeden z protestów organizowała młodzieżówka PO -Młodzi Demokraci.Są też regularnie obecni Wilniucy i studenci z Wileńszczyzny. Jak zwykle litewskie media dezinformują swoje spoleczeństwo, tak dosłownie , na sowiecki sposób.

#9 Odczytano apel do premiera

Odczytano apel do premiera Węgier Victora Orbana. Zwracano w nim uwagę, że władze litewskie prowadzą politykę dyskryminacji Polaków na Litwie. Polega ona na: „Po pierwsze, odbieraniu Polakom posiadanych przez nich uprawnień, co prowadzi do pogarszania ich sytuacji i utrudnia korzystanie z przysługujących im praw: politycznych, oświatowych, językowych;

po drugie, odmowie realizacji zobowiązań podjętych przez Litwę w umowach międzynarodowych (Traktat polsko-litewski i Konwencja Ramowa Rady Europy — ACH) i w prawie wewnętrznym, skutkującej:
zmianą składu narodowościowego, wynaradawianiem młodzieży polskiej poprzez system oświatowy, grabieżą ziemi, niesprawiedliwym finansowaniem instytucji kulturalnych, społecznych i oświatowych;

po trzecie, na poniżaniu Polaków, obywateli Litwy, poprzez m. in. »szowinistyczną i oszczerczą agresywną propagandę«, antypolską indoktrynację w szkołach, »kwestionowanie (…) prawomocności i wiarygodności reprezentantów ludności polskiej«”.

Jako drastyczny przykład tych praktyk przywołano zarówno treść jak i sposób uchwalania reformy oświaty.

„Uważamy za niedopuszczalne, by dyskryminacja, ksenofobia, nacjonalizm i swoisty autorytaryzm władzy były codziennością w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej” — napisano w zakończeniu apelu.

„Oczekujemy od Prezydencji Węgierskiej stosownej reakcji na dyskryminację mniejszości polskiej na Litwie.

#10 Wniosek: wg. Respubliki i

Wniosek: wg. Respubliki i innych litewskich mediów Traktat Polsko -Litewski jest dziełem antylitewskich nacjonalistów. Konwencja Ramowa Rady Europy o mniejszościach narodowychy jest nacjonalistyczna i antylitewska. Tylko dlaczego zatem władze Lt podpisały sie pod oboma aktami? By wejść do UE , korzystać z grantów , a z podpisanych zobowiązań kpić w żywe oczy?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.