Cykl uroczystości „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim”


Ksiądz prałat Józef Obrembski, fot. wilnoteka.lt
„Życie księdza prałata Józefa Obrembskiego było światłem, miał serce ciągle otwarte na drugiego człowieka.... Modląc się o wieczny odpoczynek księdza prałata, musimy gromadzić się, by nie płakać nad jego odejściem, ale dziękować Stwórcy za jego życie…”.
Z dniem 19 marca br. w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego.

Komitet organizacyjny powstały z inicjatywy Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Marii Rekść, postawił za zadanie, by poprzez upowszechnianie słów nauki księdza prałata J. Obrembskiego wśród młodego pokolenia kultywować wartości, postawę i ideały, jakimi się kierował Czcigodny Kapłan w życiu, tym samym pogłębiać wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną u młodzieży szkolnej.

Uroczysta Akademia, wystawa prac plastycznych pt. ,,Ksiądz Prałat w pamięci dzieci”, wystawa zdjęć z ks. prałatem opatrzonych opisem i komentarzem, konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o ks. prałacie, maraton poświęcony pamięci ks. prałata (Szkoła Średnia im ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole); wyjazdy do Izby Pamięci w Mejszagole, katechezy o księdzu prałacie (Gimnazjum w Awiżeniach); wystawa prac uczniów pt. „Prałat - żyje wśród nas“, przedstawienie literacko-muzyczne pt. „Wielki Polak i Wielki Kapłan“, lekcje religii oraz języka ojczystego pt. „Śp. ks. prałat Józef Obrembski - zawsze wierny Bogu, Honorowi i Ojczyźnie“ (Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach); konkurs plastyczny pt. „Wysłali mnie z krzyżykiem w świat“, zapoznanie się z drogą życiową księdza oraz przegląd filmów pt. „Józef Obrembski - jak promień słońca“ i film pt. „Mojżesz naszych czasów“, lekcja zintegrowana w klasie IIIG pt. „Patriarcha kapłanów Wileńszczyzny“ (Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach); charyzmat Księdza Prałata Józefa Obrembskiego (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu); wyjazd na grób śp. ks. prał. J. Obremskiego, wieczorek literacki poświęcony pamięci księdza prałata (Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu); spotkanie uczniów szkoły z byłymi parafianami ks. J. Obremskiego - H. Siedłowską, A. Zubrycką, wystawa w bibliotece szkolnej upamiętniająca życie i działalność księdza J. Obrembskiego (Szkoła Podstawowa w Rakańcach); wystawa pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim” (Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach); apel poświęcony śp. Józefowi Obremskiemu, szkolny Quiz o śp. Józefie Obremskim, prezentacja książki pt. „Wielcy ludzie Wileńszczyzny - Józef Obrembski“ (Szkoła Podstawowa w Szumsku); stoisko w holu szkolnym pt. „Ksiądz prałat J. Obrembski - legenda Wileńszczyzny, Quiz pt. „Ksiądz prałat J. Obrembski - legenda Wileńszczyzny (Szkoła Podstawowa w Wesołówce); prezentacja prac twórczych o kapłaństwie i o ks. J. Obrembskim, wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej poświęconego pamięci ks. J. Obrembskiego (Szkoła Średnia w Mickunach) - to tylko część imprez poświęconych upamiętnieniu życia Czcigodnego Kapłana, które zostaną przeprowadzone w dniach 19 marca - 9 czerwca br. w szkołach rejonu wileńskiego. (Szczegółowy opis programów w placówkach oświatowych: www.vrsa.lt).

Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotował również I Rejonowy Konkurs poświęcony pamięci Prałata pt. „Upamiętnienie - udziałem każdego”. W konkursie mogą brać udział uczniowie w kategorii wiekowej 12-15 lat ze szkół rejonu wileńskiego: gimnazjów, szkół średnich oraz podstawowych. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch częściach.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 kwietnia br. w Szkole Średniej im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole.

Uwieńczeniem cyklu imprez stanie się I Piesza Pielgrzymka śladami księdza prałata Jόzefa Obrembskiego na trasie: Turgiele - Mejszagoła, ktόra będzie miała miejsce w dniach 7-9 czerwca br. pt. „Tylko Bóg uzasadnia sens życia”. Uroczystości poświęcone księdzu Prałatowi zostaną zakończone w dniu 9 czerwca br. w Mejszagole, kiedy to uroczyście zostanie odsłonięty pomnik Księdzu Prałatowi oraz zostanie otwarte muzeum pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

Komentarze

#1 Tak trzymajcie Kochani

Tak trzymajcie Kochani

#2 To dobre: Upamiętnienie -

To dobre: Upamiętnienie - udziałem każdego!:)

A serio to należy współczuć dzieciom rejonu wileńskiego. Wydziałem oświaty kierują tam pewnie jacyś nawiedzeni, do tego jeśli nie byli komuniści, to pojętni ich uczniowie, gdyż program upamiętnienia Księdza wypisz wymaluj przypomina niedawne czczenie Lenina lub innego narzuconego idola.

Mało brakuje, a władze rejonu odrodzą modne przed laty współzawodnictwo, co prawda już nie socjalistyczne, a chrześcijańskie: która szkoła np. będzie głośniej i bardziej masowo czciła Księdza, pierwsza obejrzy film o nim pt. Józef Obrembski jak promień słońca lub inny film - Mojżesz naszych czasów (tytuły filmów autentyczne!).

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.