Czy szkoły polskie na Litwie są gorsze od litewskich?


Polscy uczniowe na egzaminie, fot. wilnoteka.lt
Artykuł w litewskim portalu Delfi o rzekomo słabym przygotowaniu przedmiotowym uczniów szkół polskich na Litwie rozniósł się szerokim echem w całym społeczeństwie Litwy i wywołał ogromne oburzenie społeczności polskiej. Zdaniem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" wyniki badań są przekłamane i zmanipulowane. Stowarzyszenie wystosowało w tej sprawie sprostowanie, które jednak ... zostało pominięte milczeniem. Oburzenie wyraziło również Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie. Smutne, że ani dziennikarz, ani portal nie poniosą kary za świadome manipulowanie danymi. Żadnych konsekwencji. Taka jest, niestety, zwyczajna praktyka na Litwie. Pojmowanie demokracji mocno na wyrost.
Wygląda na to, że cel był zamierzony. Jak dowiedziała się "Wilnoteka", dziennikarz przygotowujący artykuł kontaktował się mailowo z koordynatorem Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie Mirosławem Szejbakiem. Uzyskał w odpowiedzi wiele informacji i dane statystyczne, które przekreślały tezę o słabym przygotowaniu merytorycznym polskich uczniów. Były to dane poparte liczbami. Żadna jednak z tez przedstawionych dziennikarzowi nie została przez niego uwzględniona.

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie dużo wcześniej przygotowało własne badanie na temat szans edukacyjnych polskiej młodzieży na Litwie. Badania oparto na ogólnolitewskich rankingach tygodnika "Veidas", danych statystycznych i materiałach publikowanych na Litwie. Badanie wykazuje, że poziom polskich szkół w Wilnie i na Wileńszczyźnie jest porównywalny, a często nawet wyższy niż sąsiadujących szkół z litewskim językiem nauczania.

Ważne podkreślenia jest na przykład, że zgodnie z danymi rankingów tygodnika "Veidas" w latach 2007-2009 dwie polskie szkoły trafiły do pierwszej setki najlepszych szkół Litwy, a już w roku 2011 w pierwszej setce najlepszych szkół Litwy znalazły się wszystkie(!) polskojęzyczne szkoły średnie.  

W badaniu odniesiono się do czterech mitów i opinii najczęściej pokutujących w litewskim społeczeństwie - każdą z tych tez badanie obala:
1) że absolwenci polskich szkół w porównaniu z rówieśnikami ze szkół litewskich mają gorszy start w życie,
2) że absolwenci polskich szkół znają język państwowy w stopniu niedostatecznym,
3) że ujednolicony program polepszy znajomość języka litewskiego,
4) że absolwentom szkół polskich słaba znajomość języka litewskiego utrudnia integrację na litewskim rynku pracy.

Zatem cztery najbardziej popularne tezy przeciwników polskiego szkolnictwa na Litwie okazują się FAŁSZYWE.

W Trokach przedstawiciele Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie wręczyli raport obu wiceministrom. Zapoznanie się z treścią i wynikami badań wymaga od czytelnika uwagi i czasu, jednak z pewnością warto.

Wkrótce zamieścimy w Wilnotece podane badanie w całości.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Chodziło o wszystkie

Chodziło o wszystkie polskojęzyczne szkoły WILNA, a wskazane przez Pana szkoły (np Szkoła Średnia. im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach, Szkoła Średnia im.ks. J. Ombrembskiego w Mejszagole, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, Szkoła Średnia im. A. Krepsztul w Butrymańcach nic nie ujmując tym szkołom, nie należą one jednak do szkół stołecznych. Pozdrawiam

#2 Szanowna Pani Edyto, dziękuję

Szanowna Pani Edyto,
dziękuję za to, że redakcja ustosunkowała się do mojego powyższego elaboratu. Nie chcę być natrętny, jednak czuję się zobowiązany do kontynuacji "polemiki". Sprawa, której dotyczy ten artykulik oraz zamieszczone dzisiaj "Badania FoRoSzpol..." dotyczy sprawy ważnej, a więc wymaga pewnej precyzji od dziennikarzy. Pozwolę na porównanie cytat:

1) pierwsza (z zapowiedzi), którą już podawałem:

" "...w roku 2011 w pierwszej setce najlepszych szkół Litwy znalazły się wszystkie(!) polskojęzyczne szkoły średnie."(Na podstawie: Inf.wł.);

2) druga (z Raportu FoRoSzpol):

"Tabela 3. ukazuje pozytywne tendencje rozwoju szkół polskich Wilna. Jeżeli w latach 2007-2009 najlepsze pozycje były w drugiej setce, to w roku 2010 już dwie szkoły należały do pierwszej setki, a w roku 2011 wszystkie wileńskie szkoły polskie plasują się w pierwszej setce."

W pierwszym zacytowanym zdaniu mowa idzie o "wszystkich (!) polskojęzycznych szkołach (i tu w domyśle - "Litwy", czyli tych z Wilna, miejskich, jak i tych rejonowych ). W drugim zacytowanym zdaniu (z Raportu FoRoSzpol) wyraźniej podkreślono, że chodzi o "szkółach polskich Wilna", czyli wyłącznie tych miejskich, stołecznych. I tu jest zasadnicza różnica - stołeczne szkoły - tak, są w setce. Rejonowe szkoły polskie - wcale nie. I tu chodzi nie o to, że w tych szkołach są piony nie polskie. Bo Pani akurat w ten sposób tłumaczy tą rozbieżność w statystykach. Pozwolę sobie zacytować kawałek postu Pani:

"...chodziło o WYŁĄCZNIE polskojęzyczne szkoły czyli szkoły z wyłącznie polskim pionem nauczania. W szkołach... "

WYŁĄCZNIE polskojęzyczne szkoły,czyli szkoły z wyłącznie polskim pionem nauczania są również:

Szk. śr. im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach (494 miejsce w rankingu)

Szk.śr. im.ks. J. Ombrembskiego w Mejszagole (dzieli 458–477 miejsca)

Szk. śr. im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (434 miejsce w rankingu, poprzednio 282)

Szk. śr. im. A. Krepsztul w Butrymańcach (444, było 376).

No i dałej można było by to kontynuować ale raczej nie warto, bo nie o "nowy mój raport' mnie chodzi, tylko o to, że podawana informacja była nieprecyzyjna, a póżniejsze wyjaśnienie, niestety, również jest mylące.

Moje uwagi:

1) Raport mówi o polskojęzycznych szkołach miejskich wileńskich w pierwszej setce, a nie o wszystkich polskojęzycznych (wyłącznie polskich) na Litwie;

2) W omówieniu szkół rejonowych (plus z Nowej Wilejki, nie wiem, czy właściwie tu one są zamieszczone) to nawet widać wyraźnie, że z 15 takich omawianych szkół większość jest poza setką. Zajmują w rankingu w 2011 roku naprzykład 252, 237, 145, 392, 230, 195, 309, 415, 458, 457, 174 miejsca. Inna sprawa, na którą również warto zwrócić uwagę, jest to, że Raport uwzgłędnia nie wszytkie polskojęzyczne szkoły na Litwie, a tylko te 15 , które są w miejscowościach, w których w sąsiedztwie jest litewska szkoła. Takie wyłącznie polskojęzyczne szkoły średnie jak ta w Miednikach, czy w Butrymańcach i podobne nie są w raporcie uwzgłędnione. Natomiast są uwzgłednione szkoły polsko-rosyjskie, jak choćby ta - Rudomina: Pl - Gimnazjum im. F. Ruszczyca (237 miejsce) i to jako całość, a nie "pion polskojęzyczny" osobno. Więc zasada, na której zostały wybrane te 15 szkół rejonowych (plus N. Wilejka) jest nie ta, o której Pani pisze (wyłączność polskiego języka nauczania), a obecność w sąsiedztwie litewskiej szkoły średniej (nawiązując do spraw związanych ze znowelizowaną ustawą o oświacie).

To tyle mojich rewelacji.

P.S.

Sporo by Pani skorzystała, gdyby zawczasu zasięgała mojich drobnych konsultacji

#3 Szanowny Adalbert Korfanty,

Szanowny Adalbert Korfanty, Kochani nasi Czytelnicy, Widzowie odnosząc się do badań Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, na które Wilnoteka powołała się w powyższym artykule, chciałabym podkreślić, że w stwierdzeniu iż "w latach 2007-2009 dwie polskie szkoły trafiły do pierwszej setki najlepszych szkół Litwy, a już w roku 2011 w pierwszej setce najlepszych szkół Litwy znalazły się wszystkie(!) polskojęzyczne szkoły średnie", chodziło o WYŁĄCZNIE polskojęzyczne szkoły czyli szkoły z wyłącznie polskim pionem nauczania. W szkołach, w których są prowadzone równolegle dwa piony nauczania (m.in. np rosyjski i polski, jak w przypadku przytaczanej przez Pana Szkoły Średniej w Grzegorzewie, Szkoły Średniej im.J.Lelewela; Szkoły Średniej w Łazdinai, trudno wydzielić i ocenić wyniki tylko pionu polskiego. Jak się więc okazuje, nie pomyliliśmy się, ale za niezbyt precyzyjne stwierdzenie - przepraszamy ewentualnie zdezorientowane osoby. Co do kosztów zakupu internetowej wersji tygodnika "Veidas" mamy nadzieję, że zakup nie byl chybiony, że przeczytał Pan wiele treściwej informacji i miał Pan ogromną satysfakcję. Zachęcamy do przeczytania całości raportu, który już jest w naszym portalu http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/badanie-foroszpol-czy-szkoly-polskie-...

#4 di Giesmynas. Babcia z Litwy

di Giesmynas.
Babcia z Litwy ale Polka.okłamujesz babcie,to wstyd

#5 Wilenski - jak zwykle

Wilenski - jak zwykle budujesz fałszywe tezy - otóz polskie szkoły są dobre , gdyż są dyskryminowane przez państwo litewskie. ZAPAMIĘTAJ - OBYWATEL PONIEWIERANY - CHCE WYKAZAć ,ZE NIE JEST GORSZY , LECZ LEPSZY - I TO POKAZUJĄ POLACY LITEWSCY

#6 Te wszystkie statystyki to

Te wszystkie statystyki to tematy zastępcze dla władzy. Banki im się sypią. Trzeba nagle znaleźć dużą kasę na wypłaty. Emigracja coraz większa. Poparcie dla premiera 6%. Żenada.
Niech opracują statystyki które szkoły przygotowują najlepiej do emigracji, żeby rodzice mieli wiedzę gdzie ich posyłać.

#7 Tak, polskie szkoly gorują. I

Tak, polskie szkoly gorują. I to znaczy tylko jiedno - Polacy na Litwie są dyskriminowani, a polskie szkoly - non stop nizczone. Smutno.

#8 Polskie szkoły sa zbyt dobre,

Polskie szkoły sa zbyt dobre, wychowuja młodzeż w tolerancji do wielokulturowości i ... novolitevscy "oświatowcy" nie mogą tego znieść.

#9 Wystarczy porownac jaki

Wystarczy porownac jaki procent absolwentow średnich szkól polskich i litewskich staje sie studentami - POLSKIE SZKOłY GORUJA - I TO BY BYŁO NA TYLE - chociaż mają gorsze warunki

#10 Sprostowanie: Szk. śr. im. P.

Sprostowanie: Szk. śr. im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach była na 494 miejscu w 2010, a w 2011 - na 456.

#11 "...w roku 2011 w pierwszej

"...w roku 2011 w pierwszej setce najlepszych szkół Litwy znalazły się wszystkie(!) polskojęzyczne szkoły średnie."
Zagalopowała z takim optymizmem szanowna wilnoteka (Na podstawie: Inf.wł.)! Dałem się unieść takiemu optymizmowi i sięgnęłem po źródło, czy po numer "Veidasa" z 8 VIII 2011. Przy okazji naraziłem się na wydatek, aby dostać wersję w pdf. I co zobaczyłem? W pierwszej setce - 7 polskich szkół. A gdzie pozostałe 32?! 7 to też dobrze, niech redakcja wilnoteki z tego cieszy się i dzieli się ta swoją radością z czytelnikami, ale pisać, że (powtórzę) : "w pierwszej setce najlepszych szkół Litwy znalazły się wszystkie(!) polskojęzyczne szkoły średnie." ?
6 szkół, ktore ratują honor (z pierwszej setki):
na 20 miejscu - szk.śr.im. J. Bosko w Egliszkach (rej. wileński);
na 42 miejscu - Syrokomlówka z Wilna;
na 54 - gymnazjum Adama Mickiewicza ( Wilno);
na 57 - gym. JP2 (Wilno);
na 69 - gym. K. Parczewskiego (Niemenczyn);
na 92 - szk.śr.im.J.I. Kraszewskiego ( Wilno);
na 99 - szk.śr. im. Sz. Konarskiego (Wilno);

Gratulacje.

Natomiast pozostałe 32 szkoły to też, chyba, nadal polskie, czy wilnoteka ich wyrzeka się? Aby w zapowiadanym własnym "raporcie" szanowna wilnoteka nie pomyliła się, podam listę szkół i przy niektórych te rankingi z 2011 roku. Więcej niech już "eksperci" sami zrobią:

W Wilnie: Szk. śr. w Grzegorzewie; Szk. śr. im.J.Lelewela; Szk. śr. Łazdinai;

Gimn. w Ejszyszkach (125 miejsce); Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach; Szk. śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie; Gimn. „Żejmiana” w Podbrodziu; Szk. śr. w Trokach;

Rej. wileński: Gimnazjum w Pogirach; Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie; Szk. śr. w Awiżeniach; Szk. śr. im. J. Słowackiego w Bezdanach; Szk.śr. w Bujwidzach; Szk. śr. im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (dzieli 458–477 miejsca); Szk. śr. w Czekoniszkach; Szk.śr.im.St. Moniuszki w Kowalczukach; Szk.śr. w Ławaryszkach; Szk.śr. im.ks. J. Ombrembskiego w Mejszagole (dzieli 458–477 miejsca); Szk. śr. w Mickunach; Szk. śr. im. św. Kazimierza w Miednikach; Szk. śr. im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (107 miejsce); Szk. śr. im. św. St. Kostki w Podbrzeziu; Szk. śr. w Rukojniach; Szk. śr. w Sużanach; Szk. śr. w Zujunach;

Rejon solecznicki: Szk. śr. im. E. Orzeszkowej w Białej Wace; Szk. śr. im. A. Krepsztul w Butrymańcach; Szk. śr. im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach; Szk. śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach; Szk. śr. im. L. Narbuta w Koleśnikach; Szk. śr. im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach (494 miejsce);

Rejon trocki: Szk. śr. w Połukniu (dzieli 458–477 miejsca); Szk.śr. w Rudziszkach

#12 Nie, Zbysios. Nie wie, bo

Nie, Zbysios. Nie wie, bo babcia z Lietuvy.

#13 do giesmynas,babcia twoja

do giesmynas,babcia twoja Polka,ona wie ze szkalujesz Polakow?

#14 Sa gorsze, bo maja mnie

Sa gorsze, bo maja mnie pieniazkow.

#15 "How to lie with statistics"

"How to lie with statistics" - książka mówi jak można manipulować opracowaniem danych statystycznych. i
udowodnić z góry założoną tezę - nic nowego!
Słowem nauka nie idzie w las przy ocenie polskich szkół !

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.