Departament Mniejszości Narodowych podzielił pieniądze na 2016 rok


Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca "Wilia", fot. wilnoteka.lt
Departament Mniejszości Narodowych ogłosił wyniki konkursu wniosków na dofinansowanie działalności organizacji mniejszości narodowych na Litwie w 2016 roku. Rozdysponowana została kwota w wysokości 156 tys. euro. Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, są również złożone przez polskie organizacje, instytucje i zespoły.


Jak poinformował Departament Mniejszości Narodowych, na ogłoszony w grudniu 2015 r. konkurs nadesłanych zostało 156 wniosków na ogólną kwotę 595 tys. euro, spośród nich wybranych zostało 116. Na projekty zgłoszone przez organizacje zrzeszające mieszkających na Litwie Polaków, Białorusinów, Ormian, Azerów, Greków, Rosjan, Żydów, Tatarów przeznaczona została kwota w wysokości 116 tys. euro. Pełna lista projektów, które uzyskały finansowanie jest tutaj.

Na liście jest 25 "polskich" projektów. Wśród beneficjentów znalazło się Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", które otrzyma 800 euro na zorganizowanie XX Festiwalu Teatrów Szkolnych i 1500 euro na konkurs-dyktando z języka litewskiego. Dofinansowane zostaną projekty Domu Kultury Polskiej w Wilnie, między innymi program "Kalejdoskop" w ramach Festiwalu "Noc Kultury" (1500 euro). Departament Mniejszości Narodowych przyznał środki na działalność szkółek sobotnio-niedzielnych w Kiejdanach (600 euro) i Wisagini (400 euro), na organizację festiwali "Śpiewaj z nami" w rejonie szyrwinckim (1000 euro), "Znad Issy" w Kiejdanach (800 euro), "Dźwięcz, polska pieśni!" w rejonie trockim (2 000 euro), na działalność zespołów "Wilia", "Zgoda", "Wilenka". Kwotą w wysokości 1200 euro Departament wsparł działalność Polskiego Klubu Dyskusyjnego, natomiast 3,5 tys. euro przeznaczył na projekty realizowane przez radio "Znad Wilii". Największa kwota - 5 500 euro została przyznana projektowi edukacyjnemu Instytucji Pożytku Publicznego "Vilnvarsa". 

Osobny konkurs został ogłoszony na dofinansowanie projektów skierowanych na propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych w Litwie południowo-wschodniej. Wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę 165 746 euro. Komisja wybrała spośród nich 21, a dofinsowanie wyniesie 40 tys. euro. Pełna lista jest tutaj. Wśród wydarzeń i imprez, które otrzymają wsparcie finansowe z tej puli jest Majówka w Ejszyszkach, organizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ejszyskiej (800 euro) i organizowany przez Polskie Studio Teatralne w Wilnie Festiwal "Idy Teatralne 2016" (1200 euro).

Na podstawie: tmde.lrv.lt

Komentarze

#1 Ciekawa jestem jak się

Ciekawa jestem jak się kształtują "mniejszości narodowe " na Litwie?Procentowo do ogółu ludności Litwy?

#2 Warto przeanalizować te

Warto przeanalizować te informacje. Polski Klub Dyskusyjny i Radio znad Willi realizują litewską strategię, więc nie może dziwić, że dostały bardzo duże dofinansowanie. Z porównania kwot wynika, że naprawdę polskie projekty otrzymały symboliczne środki. Z ogólnej całkiem dużej puli pieniądze przeznaczone są nie wiadomo na co, ale na pewno nie na propagowanie kultury polskiej mniejszości narodowej.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.