Dwa w jednym


Fot. eige.europa.eu
Unia Europejska prowadzi politykę redukcji placówek europejskich, których funkcje się pokrywają. Stąd pomysł Parlamentu Europejskiego, by Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn działający w Wilnie został połączony z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu.
Zadaniem Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest wspieranie instytucji europejskich i państw członkowskich we włączaniu zasady równości kobiet i mężczyzn do ich polityk oraz w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć. Instytut zajmuje się też przekazywaniem obywatelom Unii Europejskiej informacji z tej dziedziny.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej została natomiast powołana, aby zbierać i rozpowszechniać w formie publikacji i raportów obiektywne i wiarygodne informacje o przestrzeganiu praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Centrum prowadzi również prace badawcze, w ramach których analizowane są przyczyny, przejawy i skutki zjawisk antyspołecznych, m.in. rasizmu, ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, oraz wskazuje kierunki działań podejmowanych i wskazanych w celu minimalizowania tych zjawisk w poszczególnych krajach członkowskich.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 Kiedy zajmą się władzami lt

Kiedy zajmą się władzami lt dyskryminującymi od lat polską rdzenną mniejszość na LT ?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.