Edward Trusewicz Polakiem Roku 2012


Fot. wilnoteka.lt
W minioną niedzielę, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, uhonorowano laureatów plebiscytu czytelników „Kuriera Wileńskiego” - „Polak Roku 2012”. Zwycięzcą 15. edycji tego popularnego na Wileńszczyźnie konkursu został sekretarz Związku Polaków na Litwie, wiceminister kultury Edward Trusewicz. Na „Polaka Roku” czytelnicy dziennika oddali ponad 4 tysiące głosów.
W dziesiątce najbardziej zasłużonych, znanych i lubianych Polaków na Litwie znaleźli się ponadto:
dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych Litwy prof. Bogusław Grużewski, poeta, przewodnik Józef Szostakowski, prezes Klubu Sportowego „Polonia” Stefan Kimso, proboszcz parafii w Kolonii Wileńskiej ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz parafii w Mejszagole ks. Józef Aszkiełowicz, piosenkarka Katarzyna Niemyćko, prezes Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół” Michał Sienkiewicz, założycielka pierwszego na Litwie hospicjum siostra Michaela Rak, wiceprzewodniczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz.

Zwycięzca plebiscytu Edward Trusewicz po odebraniu symbolicznej nagrody w postaci kryształowego pucharu powiedział „Wilnotece”, że to zwycięstwo traktuje przede wszystkim jako wyzwanie. „Jeżeli nawet ktoś z czytelników oddał na mnie głos, dlatego że zostałem wiceministrem kultury, to stawia wielkie wyzwanie przede mną i motywuje do działalności”.

W tym roku do redakcji „Kuriera Wileńskiego” wpłynęło ponad 10 tysięcy kuponów, na których czytelnicy oddawali głosy na kandydatów. Padł kolejny rekord. Redaktor naczelny dziennika Robert Mickiewicz powiedział „Wilnotece”, że początkowo tak imponująca liczba kuponów nieco przeraziła kapitułę, ale uwzględniając fakt, że w ciągu dwóch miesięcy - a tyle trwa konkurs - w ręce czytelników trafia około 80 tysięcy egzemplarzy, można przypuszczać, że jeszcze nie raz czytelnicy zaskoczą organizatorów plebiscytu swoją aktywnością.

Bo przecież „my Polacy z Wileńszczyzny, nas niemało tutaj jest...” - spontanicznie, poza scenariuszem, śpiewali podczas uroczystości Katrzyna Niemyćko i ks. Józef Aszkiełowicz, laureaci tegorocznej edycji plebiscytu.

Na podstawie: Inf.wł.  

Komentarze

#1 Sprostowanie Ks. Ruslan

Sprostowanie

Ks. Ruslan Wilkiel jest proboszczem parafii w Kolonii Wilenskiej Pawilniusie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.