EFHR na międzynarodowej konferencji „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE”


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
W ramach prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej (UE), 12-13 listopada w Wilnie została zorganizowana Konferencja Praw Podstawowych pod hasłem „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE” („Combating hate crime in the EU”).
W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników z całej UE, w tym ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego, przedstawicieli instytucji i urzędów unijnych, organizacji pozarządowych, rządów państwowych, państwowych organizacji działających w dziedzinie praw człowieka i równych możliwości, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) na konferencji reprezentowała Edyta Urbanowicz.

Podczas dwudniowej konferencji omawiano nadal nierozwiązane problemy z zakresu mowy nienawiści oraz zwalczania zbrodni nienawiści w UE. Raporty organizacji międzynarodowych wskazują na to, że zbrodnia nienawiści i przestępstwa wynikające z nawoływania do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, narodowym lub religijnym są codziennością w krajach UE.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że kwestią problematyczną nadal pozostaje brak informacji o wypadkach podobnych przestępstw dokonanych w wyniku nienawiści. Na przykład w Wielkiej Brytanii corocznie rejestruje się ponad 44 tys. przypadków nienawiści, a w niektórych państwach zaledwie 1 podobny przypadek.

EFHR przypomina, że na Litwie w 2011 r. zarejestrowano 332, a w 2013 r. takich 265 przypadków.

Na konferencji podkreślono także znaczenie organizacji pozarządowych, które zazwyczaj w tym zakresie posiadają więcej informacji niż instytucje państwowe. EFHR cieszy się, że jest najaktywniejszą organizacją na Litwie monitorującą cyberprzestrzeń. W latach 2012-2013 Fundacja skierowała do prokuratur ponad 400 wniosków o wszczęcie postępowań za nakłanianie do narodowych nienawiści na tle narodowościowym i obrażanie mniejszości, co doprowadziło do oczywistego spadku liczby negatywnych wpisów na portalach internetowych.

”Udział w tego typu konferencjach jest bardzo ważny. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu problemów dotyczących całej UE jest przede wszystkim mówienie o nich. Pokładam nadzieję, że zalecenia wypracowane podczas konferencji zostaną wdrożone w życie, do czego nasza Fundacja będzie się przyczyniała” - mówiła Edyta Urbanowicz  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści w artykułach nadesłanych.

Komentarze

#1 Konferencja konferencją, a

Konferencja konferencją, a jakie konkretnie działania są podejmowane żeby temu zapobiec?

#2 Świetnie, że ktoś ma

Świetnie, że ktoś ma możliwość przedstawić prawdziwą sytuację na Litwie.

#3 Litwa ma jeszcze duzo do

Litwa ma jeszcze duzo do nadrobienia w tej sferze..

#4 Bardzo dobrze, że w końcu

Bardzo dobrze, że w końcu ktoś o tym głośno mówi!

#5 Gratuluje. Trzeba byc

Gratuluje. Trzeba byc obecnym. Udzial w tego typu konferencji swiadczy o prestizu!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.