EFHR wywalczyła rekompensatę w wysokości ponad 30 tys. litów


Fot. wilnoteka.lt
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wywalczyła rekompensatę od Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Valstybinio socialinio draudimo fondas) na prawie 30 000 litów.
Obywatel Republiki Litewskiej (RL) A.B. zwrócił się do Oddziału Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział) z prośbą o wydzielenie mu odszkodowania z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku spawacza elektrycznego.

Oddział po rozpatrzeniu wniosku ustalił, że przedstawiony okres pracy (1980-10-10 do 1985-05-21) nie może być zaliczony do stażu emerytalnego wykonywania zawodu w szczególnych warunkach. Wileński oddział stwierdził brak dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy o znacznej szkodliwości dla zdrowia, nie uwzględnił wcale wpisów, przedstawionych w książce ewidencji pracy A.B. Tymczasem w książce ewidencji pracy został dokonany wpis, świadczący o tym, że w 1980 roku dana osoba była zatrudniona w kołchozie, w rejonie solecznickim.

Po rozpatrzeniu argumentów przedstawionych przez EFHR, Oddział Solecznicki PFUS przyjął przychylną decyzję. Od nowa ustalił prawo do odszkodowania z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Uwzględniając szkodliwe warunki, w których A.B. pracował jako spawacz elektryczny, wnioskodawca do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 30 kwietnia 2018 otrzyma rekompensatę wysokości 540.00 Lt miesięcznie. Ogółem do momentu wyjścia na emeryturę zostanie wypłacone 30 000 Lt.

EFHR cieszy fakt, że po raz kolejny mogła pomóc swoim fachowych doradztwem prawnym oraz zachęca każdego, kogo prawa zostały naruszone, do zwrócenia się do EFHR o bezpłatną pomoc prawną. Jest wspaniały przykład jak ważne jest być świadomym swoich praw i nie bać się o nie walczyć, bo sprawiedliwość wcześniej czy później zwycięży. A wygrana, jak w tym wypadku, przynosi wymierne korzyści finansowe.

Dodatkowo przypominamy, że Fundacja już od roku prowadzi kampanię przeciwko dyskryminującym ofertom pracy (http://www.efhr.eu/2013/10/03/oferta-pracy-czasem-kryje-cos-wiecej-niz-prosta-umowe-o-zatrudnieniu-sie-nie-daj-sie-zawiesc-na-haczyki-pracodawcy/). Oferty zawierają w sobie różnego rodzaju objawy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, język, pochodzenie, status społeczny lub przekonania. Już od początku tej działalności są widoczne rezultaty prowadzonej kampanii. Coraz częściej pracodawcy otrzymują od Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości ostrzeżenia.

Ponadto, EFHR sporządziła ulotkę informacyjną nt. praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w trzech etapach, a mianowicie: podczas zawarcia umowy, w trakcie pracy oraz przy rozwiązaniu umowy o pracę. Ulotka jest dostępna na stronie http://www.efhr.eu/ulotki-efhr/ 

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą zawierać treści dyskryminacyjne. Szczególnie zachęcamy do pisania wniosków w sprawie dyskryminujących publikacji w prasie.

Dziękujemy wszystkim, którzy informują Fundację o tego typu ogłoszeniach i zachęcamy do współpracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

 

Komentarze

#1 kolejna wygrana, cieszy to

kolejna wygrana, cieszy to

#2 Kogo to obchodzi?

Kogo to obchodzi?

#3 a u EFHR jak widze same

a u EFHR jak widze same sukcesy !

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.