Estonia: ograniczenia wjazdu dla obywateli Rosji


Na zdjęciu: panorama Tallinna, fot. pl.wikipedia.org
Rząd Estonii podjął decyzję o zakazie wjazdu do kraju dla obywateli Federacji Rosyjskiej, posiadających estońskie wizy Schengen, respektowane będą jednak dokumenty wydane przez inne kraje strefy, we czwartek, 11 sierpnia, poinformował na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu. Zakaz wejdzie w życie za tydzień, 18 sierpnia, przewidziano jednak pewne wyjątki.Zakaz nie będzie dotyczyć pracowników dyplomatyczno-konsularnych i ich rodzin, osób zaangażowanych w międzynarodowy przewóz ładunków i ludzi, osób przyjeżdżających do Estonii z przyczyn humanitarnych, osób mających prawo swobodnego przemieszczania się na bazie prawa UE, a także bliskich krewnych obywateli Estonii oraz osób mających zezwolenie na pobyt stały.

Decyzja o zakazie wjazdu dotyczy jedynie posiadaczy wiz Schengen wydanych przez Estonię i nie dotyczy wiz wydanych przez inne kraje.

W przyszłym tygodniu rząd Estonii zamierza jednak rozpatrzyć mechanizmy mające wprowadzić zakaz wjazdu do kraju dla wszystkich obywateli Rosji posiadających wizy Schengen. Jednocześnie władze kraju namawiają pozostałe kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia jak najpełniejszego zakazu wjazdu Rosjan na teren Wspólnoty.

Na podstawie: bns.lt, IAR