Inauguracja działalności Polonijnej Rady Konsultacyjnej


Fot. senat.gov.pl/Katarzyna Czerwińska
W poniedziałek, 5 września, w Senacie RP miało miejsce uroczyste zawiązanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonej uchwałą wyższej izby parlamentu z 7 lipca br. W skład Rady wchodzi 16 członków, w tym starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin w Sejmie Republiki Litewskiej Rita Tamašunienė.


Marszałek senatu Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do rady. Zadeklarował, że senat wspólnie z radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.

Na uroczystości obecni byli wicemarszałkowie senatu Maria Koc i Bogdan Borusewicz oraz członkowie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z jej przewodniczącą Janiną Sagatowską, a także szef Gabinetu Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk.  

Marszałek senatu wyjaśnił, na czym polegać będzie budowanie wspólnoty narodowej. Będzie to wielopłaszczyznowa współpraca w wielu dziedzinach: w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskiej tradycji, oświacie, nauce, kulturze. Wyraził on zadowolenie, iż została zrealizowana obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie do Senatu wróciły środki na finansowanie Polonii. Zdaniem marszałka Karczewskiego, zmiana formy finansowania była złą decyzją poprzedniego rządu, teraz jednak, kiedy te pieniądze w senacie będą, zostaną właściwie rozdysponowane dla wspólnego dobra.

Stanisław Karczewski podkreślił, że żywi wobec rady i Polonii nadzieję, iż będą one ambasadorami Polski i będą pracować na rzecz budowy dobrego wizerunku ojczyzny. "Często o Polsce mówi się źle, fałszywie, a naszym wspólnym zadaniem jest się temu przeciwstawić, bo Polska jest naszą wspólną ojczyzną" - powiedział. Zaznaczył, że Polonia jest zróżnicowana, także ze względu na różne okresy emigrowania z Polski. "Jesteśmy otwarci na wszystkich i będziemy ze wszystkimi współpracować" - obiecał marszałek senatu. "Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami" - dodał.

W imieniu nowo powołanej rady głos zabrał Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata. "Tak, jak członkowie rodziny dbają o jej wspólne dobro, tak my będziemy dbać i wspierać pana marszałka oraz senat w dziele budowy tej wielkiej narodowej wspólnoty. A wiele jest do zrobienia. Trzeba dbać o wizerunek Polski i Polaków, abyśmy stanowili wspólnie rodzinę, aby Polakom żyło się coraz lepiej i abyśmy mogli być z tego dumni" - oświadczył.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą senatu na początku lipca. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku senatu utworzył senat V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków rady powołuje i odwołuje marszałek senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Na podstawie: senat.gov.pl  


Komentarze

#1 Szału w związku z tą radą się

Szału w związku z tą radą się nie spodziewam, to jedynie organ doradczy, spotkanie pewnie raz do roku.
Ale oczywiście to dobrze, że Polacy z Litwy mają tu swoje mocne przedstawicielstwo.

#2 W tym gronie jest nasz

W tym gronie jest nasz człowiek. poseł Rita Tomaszun, starosta sejmowej frakcji AWPL ZCHR. Jeśli ta Rada będzie coś konkretnego czynić, to będziemy z tym na bieżąco. W każdym razie mamy pewność, że poseł Rita będzie prezentować nasze stanowisko.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.