Kolejny nakaz karny za komentarz w cyberprzestrzeni


Fot. wilnoteka.lt
Sąd dzielnicowy rejonu rosieńskiego (Raseiniai) wydał nakaz karny dla mieszkańca tego miasta za poniżający komentarz, który publicznie podżega do nienawiści oraz nawołuje do dyskryminacji na tle narodowościowym. To jest kolejny pozytywny efekt kampanii Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) polegającej na składaniu wniosków do prokuratur (więcej http://www.efhr.eu/category/nasza-dzialalnosc/wygrane/).
Komentarz został napisany w portalu informacyjnym www.15min.lt pod artykułem „Polscy nacjonaliści odrzucili Litwinów zaproszenie o przyjaźni“ (tłum. Lenkijos nacionalistai lietuvių kvietimą draugauti atmetė). Autor komentarza napisał: „tegu eina nah... tie žydai lenkai čia mes juos atmetame, nes jie yra antri po žydų kaip sekta jie kažkokie įsigimėliai netyčinio girto orgazmo spermos liekanos“ w taki sposób publicznie kpiąc, gardząc i podżegając do nienawiści na tle narodowościowym.

A.M. został ukarany karą pienieżną w wysokości 650 Lt. Z nakazu karnego wynika, że autor komentarza przyznał się do winy i szczerze żałuje za swoje prowokujące postępowanie. Swój komentarz tłumaczył zdenerwowaniem na treść artykułu i dlatego zdecydował się napisać nieprzyzwoity komentarz przeciwko Żydom i Polakom. Jak twierdzi, nie wiedział, że wypowiedź ta może kogoś obrazić.

To już 12 kara za komentarz na podstawie wniosków EFHR (Fundacja skierowała ich już ponad 300) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich.

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z nią związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się fali nienawiści narastającej na niespotykaną dotąd skalę.

Efekty naszej pracy doceniane są przez samych prokuratorów. EFHR jest najbardziej aktywną Fundacją na Litwie w zakresie ścigania komentarzy łamiących prawo: www.efhr.eu/download/media_www/neapykanta-kurstantys-komentatoriu-2012.12.28.pdf.

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów naruszających prawo. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.
 

Komentarze

#1 To, do czego ostatnio

To, do czego ostatnio doprowadziły wydane na Litwie ustawy, dotyczące oświaty - nie układa się w logicznym pojęciu nowoczesnego świata w XXI wieku: jest to co najmniej otwarta dyskryminacja obywateli (polsko-języcznych) oraz ich wynarodowienie, zmuszanie do wyrzekania się swojej tożsamości narodowej, zastraszanie i pogwałcenie praw obywatelskich.

Władze oraz oddzielne grupy osób (wrogo nastawione na inne narodowości, zamieszkałe na Litwie) publicznie i otwarcie wyśmiewają obywateli polsko-języcznych, namawiają ludność litewsko-języczną do ignorowania innych narodowości na Litwie.

Władze litewskie nie reagują na upokarzające wypowiedzi nacjonalistycznie nastawionych Litwinów w prasie, telewizji, internecie a większość polityków nawet to popierają ...

Częste przypadki udowadniają, że zaistniała sytuacja przerasta w rękoczyny, do których dochodzi na ulicy - bije się ludzi za to, że rozmawiają w języku ojczystym... i nawet w takich przypadkach służby państwowe (które to muszą chronić prawa wszystkich obywateli Litewskich - niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania) "nie widzą potrzeby" szukać winnych i pociągać do odpowiedzialności za bandyckie napady na ludność polsko-języczną.

Wielka szkoda, ponieważ historia kołem się toczy i wszystko to, co złe podwójnie powraca do ludzi niesprawiedliwych, krzywdzących innych.

Może właśnie dlatego - tak piękny mały kraj, jakim jest Litwa, jest zapomniana i nikomu w świecie nie potrzebna...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.