Konferencja na temat praw językowych mniejszości narodowych na żywo na portalu Wilnoteka


Logo Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, fot. snpl.lt
"Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie" - międzynarodowa konferencja naukowa pod takim tytułem w piątek, 27 listopada, odbędzie się w Wilnie. Organizatorem jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. W konferencji wezmą udział naukowcy, eksperci w dziedzinie praw człowieka i praw mniejszości narodowych z Litwy, Łotwy, Polski, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Kanady. Przebieg obrad można będzie obserwować za pośrednictwem Internetu na naszym portalu.
W jaki sposób zagwarantować realizację praw językowych mniejszości narodowych przy jednoczesnym poszanowaniu języka państwowego? Jak kontrolować wynikłe na tym tle napięcia? Jak, zgodnie z międzynarodowymi standardami, powinna wyglądać polityka państwowa w tej dziedzinie? Co jest ważniejsze - ochrona praw językowych mniejszości, czy języka państwowego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wybitni europejscy i światowi eksperci oraz naukowcy.

W programie konferencji przewidziane zostały między innymi wystąpienia przewodniczącego Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych prof. Francesco Palermo, światowej sławy eksperta ds. praw językowych, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Moncton (Kanada) dr Fernanda de Varennesa, wieloletniego członka Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) prof. Lauri Hannikainena z Uniwersytetu w Helsinkach (Finlandia). Odczyty wygłoszą pracownicy centrum naukowego European Centre for Minority Issues (ECMI) Flensburg (Niemcy): dr Eva Chylinsky i dr Hanna Vasilevich; przedstawiciel centrum naukowego Institute for Minority Rights of the European Academy (EURAC) w Bolzano (Włochy) Sergiu Constantin; poseł Parlamentu Łotwy oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Boris Cilevics; dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Deusto w Bilbao (Hiszpania) prof. Eduardo J. Ruiz Vieytez; dr hab. Katarzyna Łasak z Uniwersytetu Gdańskiego. Litwę reprezentować będą dr Elżbieta Kuzborska oraz dr Katarzyna Miksza. Ochronę praw językowych w UE przybliży dr Łukasz Wardyn. Swój udział w konferencji potwierdziła przedstawicielka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie (Szwajcaria) Belen Rodriguez de Alba.

Celem konferencji jest zapoznanie społeczeństwa z międzynarodowymi i europejskimi standardami w dziedzinie ochrony praw językowych mniejszości narodowych, z doświadczeniem i praktyką poszczególnych państw, szczególnie, europejskich. Konferencja skierowana jest nie tylko do specjalistów: polityków, prawników, urzędników, zajmujących się tematyką praw mniejszości, ale też do studentów oraz naukowców, a także wszystkich tych, którzy interesują się prawami mniejszości i polityką państwa w tej dziedzinie. Obrady będą się odbywały w języku angielskim, wystąpienia będą tłumaczone na język litewski.

Program konferencji jest tutaj. Przebieg obrad na żywo będzie transmitowany na portalu www.wilnoteka.lt. Początek o godz. 9.00

Na podstawie: snpl.lt, inf.wł. 

Komentarze

#1 i dokończenie - dla,, salonu

i dokończenie - dla,, salonu ,, Polacy litewscy ze swoim upartym trwaniem przy polskośc, języku polskim, tradycji polskiej, itd.i to ,, przeszkoda,, w normalizacji stosunków polsko- litewskich.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.