List premier do patriarchy Konstantynopola


Fot. BNS
Premier Litwy Ingrida Šimonytė poprosiła w liście patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I, by pomógł zerwać z moskiewską jurysdykcją nad litewską cerkwią z powodu poparcia patriarchy Moskwy Cyryla dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.„Publiczne poparcie patriarchy moskiewskiego Cyryla dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie jest nie do zaakceptowania przez część litewskich prawosławnych, dlatego według pani premier to ludzkie i naturalne, aby praktykować swoją wiarę bez konfliktu z sumieniem” – wyjaśniła rzeczniczka.

W liście do Bartłomieja I Ingrida Šimonytė wyraziła swoje poparcie dla apelu części prawosławnych i potwierdziła swoją gotowość do rozmowy na temat możliwej roli rządu w przywróceniu zwierzchnictwa Patriarchatu Konstantynopolitańskiego na Litwie.

Niektórzy litewscy duchowni prawosławni poprosili patriarchę Konstantynopola o zezwolenie prawosławnym na Litwie na przywrócenie kanonicznej podległości wobec Konstantynopola. Litewski Kościół Prawosławny, jedna z dziewięciu wspólnot wyznaniowych w kraju, znajduje się obecnie pod zwierzchnictwem Patriarchatu Moskiewskiego i całej Rusi.

Metropolita wileński i litewski Innocenty opublikował list do Šimonytė, w którym pyta, dlaczego o losie litewskiej społeczności prawosławnej dyskutuje się bez jej udziału. Zdaniem Innocentego, większość litewskich prawosławnych nie myśli o zmianie jurysdykcji.

Na podstawie: PAP, lrv.lt