Listy wyborców zatwierdzone, od środy - głosowanie przedterminowe


Zenonas Vaigauskas, fot. wilnoteka.lt
Główna Komisja Wyborcza zatwierdziła ostateczne listy wyborców. W wyborach samorządowych uprawnionych do głosowania jest 2 542 605 osób. W wyborach uzupełniających do sejmu w okręgu wyborczym Žirmūnai prawo głosu ma 42 066 osób. Wybory samorządowe oraz uzupełniające do sejmu odbędą się 1 marca. Po raz pierwszy mieszkańcy Litwy będą wybierali nie tylko radnych, lecz również merów. O 1 524 mandaty radnych w 60 samorządach walczy 15 149 kandydatów, o stanowisko merów - 434 kandydatów.
Ogółem uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych jest 2 542 605 osób, w tym 21 895 osób to obcokrajowcy na stałe mieszkający na Litwie (w tym 9 128 to obywatele Rosji, 4 202 - obywatele państw Unii Europejskiej, 2 085 - obywatele Białorusi).

Podczas sprawdzania list wyborców członkowie Głównej Komisji Wyborczej zwrócili uwagę na znaczne zwiększenie liczby "migrujących" wyborców. Około 13 tys. osób zgłosiło zamiar głosowania nie na terenie swojego samorządu (czyli zgodnie z miejscem zameldowania), lecz na terenie innego samorządu. Najwięcej tego typu przypadków odnotowano w rejonie olickim, ale również w solecznickim i wileńskim. Zenonas Vaigauskas, przewodniczący GKW stwierdził, że budzi to pewne podejrzenia, że ktoś chce w ten sposób wpłynąć na wyniki wyborów. Jak zaznaczył, "specyfika tegorocznych wyborów jest taka, że nawet kilkadziesiąt głosów może mieć wpływ na ostateczny wynik".

W większości samorządów chęć głosowania poza zadeklarowanym miejscem zamieszkania zgłosiło około 100-200 wyborców. Zdaniem Vaigauskasa jest to normalna liczba. Zaniepokojenie i podejrzenia członków GKW wywołał natomiast fakt, że około 2 tys. wyborców, którzy dotychczas głosowali w Olicie, 1 marca zamierza głosować w rejonie olickim. Około tysiąca wyborców z Wilna zadeklarowało zamiar głosowania w rejonie wileńskim. Podobnie jest w rejonie solecznickim. Szef GKW nie wymienił partii, które mogą mieć związek z "migracją" wyborców. "Nie możemy wskazać, kto konkretnie za tym stoi, ale przypuszczamy, że w niektórych samorządach aktywnie przyczyniają się do tego starostowie gmin. Widocznie robi się to po to, żeby ściągnąć swoich zwolenników" - powiedział Z. Vaigauskas. Niestety, jak zaznaczył, sprawdzenie każdego konkretnego przypadku przed wyborami jest niemożliwe.  Sytuację stale monitoruje policja. Podczas głosowania przedterminowego oraz w dniu wyborów nad przebiegiem głosowania będą czuwali obserwatorzy oraz wolontariusze ruchu społecznego "Baltosios pirštinės" (Białe rękawiczki). 

W środę, 25 lutego, rozpocznie się głosowanie przedterminowe. Tego dnia oraz w czwartek, 26 lutego, osoby, które w dniu wyborów, czyli 1 marca, nie będą mogły się stawić w miejscu głosowania, będą mogły oddać głos w lokalach wyborczych w budynkach samorządów. Od środy do piątku będzie się odbywało głosowanie drogą pocztową dla osób przebywających w szpitalach, placówkach opieki, odbywających służbę wojskową lub wyrok w zakładzie karnym. Zamiar głosowania w domu zgłosiło około 90 tys. wyborców.

Na podstawie: vrk.lt, lrytas.lt, BNS

Komentarze

#1 Wprowadzenie polityki

Wprowadzenie polityki jednoczenia to był bardzo mądry i rozsądny krok Waldemara Tomaszewskiego, bo nie od dzisiaj wiadomo, że działając razem, w pełnej zgodzie, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Hasło AWPL "W jedności siła" jest wprowadzane w życie. Wszyscy - Polacy, Rosjanie, Litwini, Białorusini i inne narody jesteśmy obywatelami Litwy i należą nam się takie same prawa. O to powinniśmy walczyć, wspierać odpowiednich kandydatów, bo od nas wiele zależy. Liczy się każdy głos, lista nr "14"!

#2 AWPL Blok Waldemara

AWPL
Blok Waldemara Tomaszewskiego
Lista nr 14 !!!!

#3 Do wyborów samorządowych

Do wyborów samorządowych koalicja AWPL i Aliansu Rosjan idzie zjednoczona: nie tylko zjednoczona w polskim środowisku, w środowiskach mniejszości narodowych, ale też jako wspólny ruch łączący wszystkich ludzi dobrej woli. Jak zawsze są z nami czołowe organizacje społeczne: Związek Polaków na Litwie i Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna.
"Jesteśmy zjednoczeni dla wspólnej pracy, dla budowania wspólnego dobra. Jedynie poprzez wspólną pracę ludzie mogą zdziałać bardzo wiele" – powiedział lider AWPL i koalicji „Blok Waldemara Tomaszewskiego" przypominając, że z ramienia sojuszu mniejszości narodowych startuje aż 500 kandydatów. Koalicja, wystawiając listy kandydatów w 13 samorządach kraju, poszerzyła geografię swojego uczestnictwa w wyborach aż o prawie 1/5. Na listach koalicji jest sporo młodych osób, co dobrze wróży również na inne wybory.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.