Marszałek Piłsudski - pierwszym faszystą Europy?


Socjolog litewski Gediminas Merkys, fot. prensa1.com
"Po wnikliwym przyjrzeniu się ogarnia nas zdziwienie, że pierwszym faszystą w Europie, wydaje się, wcale nie był włoski duce, ale nasz "kochany", mający krew litewskich szlachciców, Józef" - stwierdził litewski socjolog Gediminas Merkys podczas odbywającej się wczoraj w Wilnie konferencji naukowej na temat historycznych stereotypów.
Zdaniem Merkysa, podejmując kwestię stosunków obustronnych, nie należy zapominać, że Polska sama nie jest bez winy. Historia pokazuje bowiem, że na początku XX wieku Polska była faszyzującym krajem nacjonalistycznym, jednak dany aspekt rozwoju nie został nigdy podany ani pod dyskusje naukowe, ani historyczne.

"Pielęgnowany przez Polskę nacjonalizm jest fundamentem życia duchowego narodu polskiego, osią, wokół której usiłuje się skonsolidować społeczeństwo, zebrać elektorat, stworzyć wizerunek polityczny oraz zebrać polityczne bonusy" - zaznaczył w swoim wystąpieniu litewski socjolog.

Do takich bonusów Merkys zaliczył, między innymi, wydaną niedawno z inicjatywy szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, broszurę na temat zbrodni w Ponarach.

Zdaniem socjologa zawiera ona 98 procent prawdy i 2 procent czarnej propagandy. "Wydaje mi się, że autorom broszury zależało na poniżeniu Litwy i Litwinów. Podstawowym jej celem jest, przy falsyfikowaniu i wulgaryzowaniu historii, ukazanie Litwinów jako oprawców nazistowskich i autorów Holokaustu" - powiedział socjolog.

Nie szczędząc krytyki stronie polskiej, Merkys zauważył jednocześnie, że Litwa także nie jest bez winy. Za jeden z największych problemów socjolog uznał utajony entocentryzm oraz prowadzoną przez rząd litewski dyskryminację mniejszości narodowych. Przejawia się ona w podejmowanych decyzjach, na przykład w ujednoliceniu warunków zdawania egzaminu z języka litewskiego przez uczniów szkół litewskich oraz szkół mniejszości narodowych.

Ujednolicenie tych warunków, zdaniem socjologa, byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby zostały ujednolicone programy kształcenia w szkołach litewskich i mniejszości narodowych. W przeciwnym wypadku absolwenci szkół nielitewskich mogliby mieć trudności z dostaniem się na studia wyższe na uczelniach Litwy. Merkys podkreślił zarazem, że w takiej sytuacji mogłyby się znaleźć raczej osoby mające przeciętne wyniki w nauce. Nie od dziś wiadomo, że zdolna młodzież ze szkół nielitewskich bez kłopotów dostaje się na wyższe uczelnie.

Socjolog nie dostrzega też problemu w funkcjonowaniu na Litwie dwu-, a nawet kilkujęzycznych tablic z nazwami topograficznymi.

Na podstawie: delfi.lt

Komentarze

#1 Ciekawe jakie są powiązania

Ciekawe jakie są powiązania nacjonalisty Witolda Landsberga z razwiedką sowiecką? Czy już wszystko wyjaśniono?

#2 Mutacja zapatrywań i

Mutacja zapatrywań i poglądów. 5 grudnia 2017 Ponas Witold Landzberg stwierdził : “Postawa i uczucia Józefa Piłsudskiego do Wilna wprowadziły go w błąd. Gdy wygrał skrawek ziemi i miasto, które mu było drogie, okazało się, że to był wielki jego błąd. Zepsuły się stosunki Litwy z Polską.” Słowem zapomniał, że to Litwini wspomagali w 1920 r najazd sowietów i Tuchaczewskiego na “białą Polskę”. Stawką podboju była cała Europa. Potem zapomniał że w 1939 roku Litwini brali udział ze Stalinem w rozbiorze Polski. Haniebne…Już po odzyskaniu niepodległości w 1994r zresztą dzięki polskiej Solidarności – Pan Witold dalej sączył nienawiść i aprobował legalnie rozpowszechnianą w obiegu pocztowym pocztówkę z podobiznami w jednym szeregu ” J.Stalinas ,A.Hitleris , J.Piłsudskis z napisem Didieji Letuviu Tautos Genocido Organizastoriai”.A potem nagradzał w Ratuszu polską uczennicę K. Andruszkiewicz za wypracowanie”, że wstydzi się ,że jest Polką. Międzyczasie przejął należącej do Polaków ziemię blisko Wilna na zasadzie przeniesienia własności gruntowej z Kowieńszczyzny. Kiedy przyjdzie czas aby uderzył się w pierś i przeprosił za to wszystko?

#3 Skoro polskie nazwiska są

Skoro polskie nazwiska są przekręcana na litewsko brzmiące uprawnione może być pisanie nazwisk litewskich w polskiej wersji na zasadzie wzajemności. V. Landsbergis ma brata w Niemczech który używa nazwiska Landsberg .

#4 Czego Katarzynę

Czego Katarzynę Andruszkiewicz nie nauczono w litewskiej szkole. Po pierwsze nie wie kto to byli szaulisi i co robili w czasie niemieckiej okupacji Wilna na Łukiszkach i w Ponarach w latach od czerwca 1941 do lipca 1944. Po drugie o Marszałku Józefie Piłsudski.Są to wstydliwie ukrywane fakty.Mianowicie:Niestety według historyków o zwycięstwie nad armią czerwoną zadecydowała Bitwa Niemeńska. W bitwie tej o czym się głośno nie mówi bo Litwini bili się po stronie bolszewików . Wygrana wojna przez Piłsudskiego przesądziła o ustaleniu granicy z ZSRR i to tak że Litwa znalazła się na mapie Europy. W przeciwnym razie zostałaby wchłonięta przez Rosję a Litwini podzieliliby losy tatarów Krymskich których Sowieci wywieźli z Krymu. Już w roku 1941 rozpoczęto masowe wywózki o których pamięć zachowano budując pomnik w Kolonii Wileńskiej. W 1920 r. Polsce i Europie groziły bolszewickie podboje. Litwa zawarła z Rosją sowiecką traktat, na mocy którego stawała się sojusznikiem bolszewików. Zrywała z zasadą neutralności i zamierzała zagarnąć spory obszar polskiego terytorium. Rozmowy zaczęły się 7 maja 1920 r. w Moskwie. Litewscy negocjatorzy domagali się, by Rosja sowiecka uznała państwo litewskie jako takie, a także, by zgodziła się na zaspokojenie jego aspiracji terytorialnych kosztem państwa polskiego.Delegacja litewska przygotowała projekt układu wojskowego z bolszewikami zakładający, że Litwa i Rosja sowiecka wspólnymi silami uderzą na Polskę, po czym armia litewska miała wykonywać dyrektywy operacyjne sowieckiego dowództwa. Układ miał być tajny i nie wymagał ratyfikacji. I o tym trzeba było wiedzieć Kasiu ,nie słuchać Pana Witolda Landsberga którego bezczelności przekroczyła minimum przyzwoitości.

#5 Dzieło Józefa

Dzieło Józefa Piłsudskiego,dla postawienia tamy przed zalewem komunizmu jest niedoceniane, lub wręcz negowane na Litwie. Brzydkie to i nie sprawiedliwe..
Dzisiaj 31.05.2017r Gruzja uczciła Marszałka nazywając w Tbilisi Aleję im Józefa Piłsudskiego.

#6 Wilno okresu międzywojennego

Wilno okresu międzywojennego 1919-1939 było istotną częścią restytucji dawnej Rzeczpospolitej realizowaną przez wielkiego wilnianina Józefa Piłsudskiego z poparciem przeważającej większości miejscowego społeczeństwa. Traktowanie Polaków jako elementu napływowego z ograniczaniem prawa do własnej ziemi, oraz ograniczaniem prawa do używania własnego języka jest niegodziwości.

Oto dane które mówią same za siebie.Żeby nie były ukrywane i zapomniane trzeba o nich przypominać i często powtarzać :

1. Według niemieckiego spisu z 1916r w Wilnie było: 54%Polaków, 41% Żydów, zaś Litwinów 2.9%

2.Według spisu z 1937r w Wilnie było: 65,4 % Polaków, 0,7 % Litwinów, 0,8 % Białorusinów, 3,8 % Rosjan ,28% Żydów.

3. W latach 1942-1943 nastąpiła eksterminacja Żydów [ patrz mord w Ponarach ],na miejsce których napłynęła ludność litewska, a następnie po masowych wywózkach Polaków w 1941 i dalej po ekspatriacji od 1944 Polaków. pozostało 18%.

#7 Litewski opis historii

Litewski opis historii prowokuje i fałszuje sytuację dla celów propagandowych. Na zasadzie : kłamstwo wielokrotnie powtarzane zaczyna funkcjonować jako mające prawdopodobieństwo prawdy.
Przemilczane fakty: Dwa razy Litwa wybiła się na suwerenność. Pierwszy raz dzięki zwycięstwu Piłsudskiego - w Bitwie Warszawskiej i w Bitwie Niemeńskiej [ale o tym nie wypada mówić]. Drugi raz dzięki L. Wałęsie i lawinowym odłączaniu się tak zwanych Krajów Demokracji Ludowej [ ale to też jest nie do przyjęcia w litewskim nauczaniu historii].

#8 Nie ma co przesadzać z

Nie ma co przesadzać z fałszywie pojętą wrażliwością na \"wrażliwość Litwinów\" - Ponary to również owoc zbrodniczych idei akceptowanych przez część międzywojennej inteligencji litewskiej ================================ http://www.kki.pl/piojar/polemiki/rubiez/ponary/ponary.html

#9 No dobra - jeżeli dr hab.

No dobra - jeżeli dr hab. Gediminas Merkys określa Piłsudskiego jako faszystę, to szaulisi (Związek Strzelców Litewskich) byli pierwszymi w Europie nazistami. === ==================================================== Dla ciekawych - wielu z nas zna nazwisko olimijczyka Władysława Komara - mało osób wie kim był jego ojciec Władysław Komar-Zaborzyński (Vladislavas Komaras) urodzony w 1910 r. w Rogówku k. Poniewieża, dziś Ragyvele, polski ziemianin, żołnierz AK pseudonim \"Malutki\" zamordowany przez litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej wraz z 38 cywilnymi mieszkańcami Glinciszek w 1944 roku. ====================================================================== Skoro już dr Merkys do faszyzmu nawiązuje ... jak wytłumaczy zniknięcie Polaków na Litwie Kowieńskiej ---> poszukajcie hasła \"Polacy na Litwie kowieńskiej 1919-40\" . Mam wrażenie, że wśród współczesnych Litwinów nie brak takich ludzi którzy nadal hołdują szaulisowskim wzorcom litewskiego nacjonalizmu.

#10 Polecam nabrać dystansu do

Polecam nabrać dystansu do wywodów socjologa Gediminas Merkys'a i obejrzeć film :Moje Wilno http://www.cda.pl/video/974419c

#11 "na początku XX wieku Polska

"na początku XX wieku Polska była faszyzującym krajem" na początku XX wieku Polska była podzielona między trzech zaborców. Jak Piłsudski jeszcze w 1918 wydał dekret o proklamacji republiki, wyborach do Sejmu i temuż podobnież http://www.zswsucha.iap.pl/STREFA_N/WiLeHi/dekrety.htm no to od razu widać; faszyzm pełną gębą

#12 to Mickiewicz już znał termin

to Mickiewicz już znał termin totalitaryzm?

#13 Wileńszczyzna została polską

Wileńszczyzna została polską w czasie wojny z bolszewikami [1918-1920] według prawidłowego kryterium demograficznego tj wolą większości Polaków a nie marginalnym procentem Litwinów [ 2%]. Roszczenia Litwinów opierały się o kryterium historycznym [ może nawet prehistoryczny ]. Wtenczas to Litwa tylko dzięki zwycięstwu Piłsudskiego nad bolszewikami odzyskała niepodległość i suwerenność i zaistniała na mapie Europy.Słowem czarna niewdzięczność litewskich konserwatystów z ich ideologiem. V.Landsbergisem i nawet uciekanie się do szkalowania Marszałka. To z ich poręki uczą się dziec historii w szkole z nienawiścią do Polaków .O tym trzeba wiedzieć i stale przypominać.

#14 Czytałem ten paszkwil o

Czytałem ten paszkwil o Polakach zatytułowany"Vilniaus golgota",choć nie musiałem,bo rok wydania mnie zniechęcał.Wszystko,co pisało się o nas w smetonowskiej Litwie,godne jest ubolewania.Dotyczy to przede wszystkim podręczników historii,gdzi Polacy są przedstawiani ni mniej ,ni więcej jako wrogowie.Nie zmieniło się to i po dzień dzisiejszy,toteż podręczników historii dla szkół litewskich i nie tylko radzę nie czytać.

#15 Nadszedł czas kiedy wreszcie

Nadszedł czas kiedy wreszcie trzeba uznać że wskrzesicielem Litwy był Józef Piłsudsk, który pokonał boszewików i uchronił Europę od zalewu komunizmu .Dzięki temu Litwa zaistniała się jako niepodległe państwo w Europie. W Wilnie i na Wileńszczyźnie w większości mieszkali Polacy i to oni obronili czynem zbrojnym swoją ziemię. Jeśli ktoś tego nie wie do kogo należały wtenczas te ziemie to niech się przekona w hipotece Cetrinis Valstybes Archyvas Milosiaus g 21 Vilnius. Niestety Litwini w tym czasie stali po stronie bolszewików i wspierali ich wojsko. i o tym powinny wiedzieć już dzieci w przedmiocie historia w programie szkolnym. O tym nie uczono polskich dzieci na Litwie i Katarzyna Andruszkiewicz powinna wyjaśnić od razu lub teraz Panu V.Landsbergisowi kto się ma wstydzić. Drodzy Litwini przegraliście wojnę z Polakami stanowiącymi większość w Wilnie i na Wileńszczyźnie a teraz coś bzdurzycie o Żeligowskim. W czasie II wojny światowej wasze wojsko w służbie Wermachtu pod dowództwem Plechanowicziusa przegrało z polskim AK pod Murowaną Oszmianką i Wermacht zrezygnował z waszych usług a jedynie Gestapo korzystało z Szaulisów i Saugumy w Ponarach i na Łukiszkach do końca . Potem Stalin ustanowił litewską radziecką republikę aby powiększyć swój kraj i wypchnąć Polaków na ziemie poniemieckie. Może nie warto już kultywować mitów i zrezygnować ze szczucia a zacząć zmienić nastawienie do Polski i odnaleźć przyjaciół wśród Polaków.

#16 Nie prawdziwa jest litewską a

Nie prawdziwa jest litewską a wersja odzyskiwania niepodległości po zaborach na Wileńszczyźnie. Niestety Litwini uparcie i wbrew faktom nie chcą uznać faktów że w Wilnie i na Wileńszczyźnie Polacy stanowili większość a Litwinów było w Wilnie nie więcej niż 2%. Byłoby chyba dziwne aby marginalna mniejszość zdecydowała do kogo ma należeć ta ziemia zaś zwycięski wódz który ocalił Europę J. Piłsudski musiał by się ubiegać o wizę litewską aby pojechać do siebie do domu.

#17 Warto przytoczyć komentarz

Warto przytoczyć komentarz ZKK który napisał : 4 września 2013 10:54:00 [tu cytowany po drobnej korekcie]…………………………….
Słusznie zwracana jest uwagę na pewną sprawę zakłamaną tak na Litwie, jak i w polskich mediach, a o czym z takim zapałem niektórzy bredzą . Otóż pisanie o knowaniach i w ogóle o Żeligowskim – to bajdurzenie o zabarwieniu politycznym. Wilno zostało wyzwolone w noc sylwestrową 1918 r., przez miejscowych Polaków z rąk nie Litwinów, bo ich tam nie było, ale od Niemców, którzy zresztą oporu nie stawiali i grzecznie ulotnili się z Miasta. Wolność trwała 5 dni i miłe miasto zostało zajęte przez bolszewików. Polacy odbili z rąk bolszewików Wilno (IV 1919)i aż do lipca 1920 r. było w Polsce; polska administracja, uniwersytet itd. Sowieci zajęli miasto i podarowali Litwinom, ale wtedy, gdy już dostali łomot pod Warszawą i Niemnem i wiali na wschód jak wicher. I wtedy zdarzył się błąd; zamiast w pościgu zająć Wilno ( jak Suwalszczyznę też podarowaną Litwie przez Lenina) min. SZ Sapieha, popierany przez Paderewskiego (emeryta politycznego, ale znanego na zach.), ale wbrew Marszałkowi zaapelował do Ligi Nar., by ta skłoniła okupujących miasto Litwinów do jego opuszczenia. Słowem umiędzynarodowił konflikt. Na to tylko czekali Brytyjczycy i Francuzi, i oczywiście Niemcy. Nie było rady trzeba było zorganizować bunt. Ale tego nie napisze żaden mędrek występujący w „obronie” litewskości Wilna i potępiającego Żeligowskiego.

#18 Panie Baublis, pan atakuje

Panie Baublis, pan atakuje obcy narod liteski ktoren byl okupowany u wyziskiwany a panu tu za to placo. Sprzedajesz pan siebie - siem kompromitujesz. Odczep sie z tej strony kanalio a rychlo upusc Narut Lietuviski w spokoju ty faszysto.

#19 Litwini - naród pełen

Litwini - naród pełen kompleksów wobec polskości i Polaków - sami sie poniżają przyjmują za ,, prawdy,, teorie głoszone przez ,, naukowców ,, podobnych do Merkysa . Czy historie można zmienić? Litwini starają się to czynić na potęgę - aż do granic śmieszności - najgorsze że w kłamliwym ,szowinistycznym duchu wychowują swoja młodzież

#20 Merkys naukowiec, socjolog,

Merkys naukowiec, socjolog, jak z koziej d... trąba. Tylko Lietuvisy mogą być tak prymitywne.. Książę Witold w grobie się przewraca.. Merkys i nauka lietuviska zacofane średniowiecze. Gęby nie powinienem się czepiac, ale wyjątkowo bezmyślna jakaś, jak kacapska. I tak poziom europejski Lietuvisów kwitnie. Najbardziej prymitywny kraj i naród w Europie, w żaden sposób nie przystaje do cywilizacyjnych standardów Europy. Gęba Merkysa odzwieciedla ten stan.

#21 To było do darkarta

To było do darkarta

#22 Pierdu,pierdu...

Pierdu,pierdu...

#23 Europejska Fundacja Praw

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poinformowała, że Sąd Okręgowy w Szawlach zdecydował ukarać obywatela D.P. karą pieniężną w wysokości 1040 litów. Sąd ukarał D.P. za zamieszczenie w internecie obraźliwego komentarza pod adresem Polaków.
Czy Gedyminas Merkys będzie następny do ukarania ?

#24 Wszystkie wypowiedzi i

Wszystkie wypowiedzi i działania strony Litewskiej są wpisane w główna linię polityki wynaradawiania Polaków Wileńskich.

#25 do dar-karta: Ależ mamy żal ,

do dar-karta: Ależ mamy żal , nie tylko żal. Przymusowe wynaradawianie jest zbrodnią , łamaniem podstawowych praw człowieka. Gdy piszesz: "do tego wy nawet niemaczie prawa miecz zhalu bo to jest Litwa i dyaspora polakuw mieszkajoncych na Litwie ma zawszie to pamietacz" udowadniasz po prostu , że nie uznajesz prawa ludzi do określania własnej tożsamości narodowej ergo - jesteś fanatycznym szowinistą . Im więcej takich jak ty będzie na Lietuvie, tym więcej będzie wrogów Lietuvy wśród Polaków. Pamiętaj , że nas (Polaków) jest więcej , a historia , jak fortuna , kołem się toczy.

#26 "masowo i skutecznie

"masowo i skutecznie wynaradawiała Polaków" i do tego wy nawet niemaczie prawa miecz zhalu bo to jest Litwa i dyaspora polakuw mieszkajoncych na Litwie ma zawszie to pamietacz bo inacza by polacy by "ziedli" Litwe i Litwy by nie stalo. Polacy prubowali jak my wiemi z historii "zieszcz" Litwe pod Wilnem.

#27 Dar Karta 8 : Międzywojenna

Dar Karta 8 : Międzywojenna RL w tym czasie masowo i skutecznie wynaradawiała Polaków. Wkrótce Polska mniejszość zamieszkująca Kowieńszczyznę i Laudę , przestała istnieć.

#28 Botan oczywiszczie zhe bylo

Botan oczywiszczie zhe bylo komunistuw ale to nie usprawedliwe polskau okupacije.

#29 Anonim "Naszą filozofią jest

Anonim "Naszą filozofią jest obrona a nie napad." no to mozhe bylo dawnie ale na okupowanai pszez miendzy wojennau Polske czebszczi Litwy polacy uzhondzhili panstwo kture totalnie pszeszledowawa litewskoszcz to znaczy litewskau kulture toscamoszcz i tak daleii. Te czasy diszeii historycy poruwnujau z czasami Murawjowa.

#30 Jak mówił Adam Mickiewicz w

Jak mówił Adam Mickiewicz w ,,Wykładach słowiańskich" Polska NIGDY nie miała w sobie nic totalitarnego. Naszą filozofią jest obrona a nie napad.

#31 A co dar karta, niby nie było

A co dar karta, niby nie było komunistycznych ruchawek i na Litwie w tym czasie? Pretekst by się znalazł i czerwoni by was w jeden dzionek rozjechali, gdyby Polska przegrała.

#32 Do Dar Karta : cały Świat -

Do Dar Karta : cały Świat - raczej nie , ale Litva - na pewno!

#33 O tak oczami Wielkiego

O tak oczami Wielkiego Patrioty Polski to caly swiat ma bycz dzhienszny polakom.

#34 http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=08FwwSrJbl0&feature=related
do novolitewskich etatowców;
To Was czekało , gdyby nie Polacy.

#35 Botan jezhi ksesz bycz

Botan jezhi ksesz bycz kritikiem miendzy wojennai poslko-litewskai historii to muszisz pszeczytacz tau kszionszke. Tam sau fotografije i dokumenty. Znaidcz w internieczie Mykolas Biržiška
Vilniaus Golgota. Pierwszie wydanie 1930 drugie w 1992.

#36 U Birzhiczki znaidzhieczie

U Birzhiczki znaidzhieczie iteresujonce fakty.

Ja chcę książkę historyczną, to tak jakbyś komuś interesującemu się historią Polski polecił Trylogię Sienkiewicza. Możesz być link do czegokolwiek po polku, angielsku czy i litewski bo z google translate
+ słownik sobie przetłumaczę.

"Druga polowa 19 w. to jest czas kedy polsko jenzyczni litwini zaczeli otchodzic od polskeii kultury."
Wszyscy zaczęli odchodzić? Polakom/Litwinom nie przeszkadzało to, że pojawiło się zainteresowanie litewskim językiem i kulturą, problem pojawił się wtedy, kiedy paru oszołomów zaczęło rozpowiadać, że Unia była podstępem złych Polaków na podporządkowanie Wielkiej Litwy itd.

"Antisemitizm to zjawisko salau Europy a za morderstwa na Litwie salau otpowiedzhialnoszcz ponoszau niemcy. Kedy oni zajeli Litwe to oni byli otpowiedzhialne za pozhondek na Litwie."

Całą odpowiedzialność Niemcy, dobre sobie, taką ponoszą odpowiedzialność, że was nie powstrzymali przed 'spontanicznością".

"Diszeiisza Litwa to nie ta Litwa ktura zbudowala WKL. Diszeiisza Litwa po ustroju to takie samo panstwo jak Niemcy albo Polska."

Prawda, trudno się nie zgodzić.

"Dzhienki prancuzom czenszcz Litwy byla inkorporowana do Polski."

Litwy z WKL, a nie współczesnej.

"Kresowiak Kaczynski byl diszeii w Punsku. Powiedzhiau zhe polakuw na Litwie diskriminujaszie i jest lamane prawa polakuw i jezheli on wygra wybory to bendzhe z tym walczyl. Tilko jek to niepowiedzhiau. Z kresowau politikau Polska robiszie panstwem nie psziwidzhialnym."

On jest z Warszawy i jest idiotą, mało kto bierze go na poważnie. Nasza "kresowa' polityka to wspieranie państw na wschodzie celem trzymania Rosji jak najdalej. Jego brat w kółko jeździł na Litwę i maił gdzieś tamtejszych Polaków, bo koalicja antyrosyjska była najważniejsza. Się zgodzę z Tobą Dar Karta że przyjazd do Puńska i wypominanie, że mają lepiej niż Polacy na Litwie to chamstwo.

"Ale dle swoich surek dajeczie imie Grazhyna. Tilko polskim jendzyko dzhienk grazhyna nis nie znaczy."
Argument beznadziejny. Dziś większość ludzi nie ma pojęcia skąd się ich nazwisko czy imię wywodzi i ci znaczy.

#37 U Birzhiczki znaidzhieczie

U Birzhiczki znaidzhieczie iteresujonce fakty. Napszyklad Botan muwiczie zhe litwini to nie to samo co i lietuvisu a jednak teii kszionszce znaidzhieczie taki nie czegulowy fakt jak Wielki Patriota Polski swojego psa nazwau nie lietuvisem ale litwinem. A to oznacza zhe to byla antilitewskoszcz ani antilietuviskoszcz. Tam sau fakty a niewymiszlione postaczi i zdazhienia. Pszijamnego czytania.
To jest prawda poska kultura pszyspieszala w 19 w. Druga polowa 19 w. to jest czas kedy polsko jenzyczni litwini zaczeli otchodzic od polskeii kultury. Jusz w tedy polacy odebrali od litwinuw mozhliwoszcz reprezentowania litewskoszczi uzhywajons polskeii kultury.
Antisemitizm to zjawisko salau Europy a za morderstwa na Litwie salau otpowiedzhialnoszcz ponoszau niemcy. Kedy oni zajeli Litwe to oni byli otpowiedzhialne za pozhondek na Litwie.
Diszeiisza Litwa to nie ta Litwa ktura zbudowala WKL. Diszeiisza Litwa po ustroju to takie samo panstwo jak Niemcy albo Polska.
Mam na wyborach brali udzhiau okupacinne zhaunizhe z Polski.
Dzhienki prancuzom czenszcz Litwy byla inkorporowana do Polski.
Litwa ma podpisane z Polskau umowe o fonetycznym pisaniu nazwisk. I tak bendzhe ze wsziskimi nie zalezhnie czy oni Polasy czy Rosijanie czy araby. Na Litwie pisemnoszcz nazwisk jest jednakowa dle wszyskich.
Kresowiak Kaczynski byl diszeii w Punsku. Powiedzhiau zhe polakuw na Litwie diskriminujaszie i jest lamane prawa polakuw i jezheli on wygra wybory to bendzhe z tym walczyl. Tilko jek to niepowiedzhiau. Z kresowau politikau Polska robiszie panstwem nie psziwidzhialnym.
Ale dle swoich surek dajeczie imie Grazhyna. Tilko polskim jendzyko dzhienk grazhyna nis nie znaczy. Dle polaka to jest jak kamiene zhuczicz do wiadra. Bendze podobny dzhwienk. Botan wasza rozumienie litewskoszczi nie ta sama jak i Mickiewicza dle tego i muwie poco wy polacy oszmieszaczieszie stau "litwo, ojczyzna moja".

#38 a czasami miszle dleczego wy

a czasami miszle dleczego wy polsy uczyczie "Litwo, ojczyzna moja"

Bo WKL i unia, Przecież nie uczymy "Lietuvo, ojczyzno moja"

#39 To ja byłem Anonim,

To ja byłem Anonim, zapomniałem napisać :)

Podam wam na pocziontek Mykolo Biržiškos "Viliaus golgota" Kszionszka byla wypuszcziona w 1930 roku. Niewiem czy ona byla wypuszcziona w polskim jendzyku.

Miałem nadzieję, że podasz jakąś historyczną książkę, a nie tę propagandówkę przedstawiająca apokalipsę napisaną przez polakożercą, który nawet przerabiał Dziady i Pana Tadeusza tak, aby usunąć elementy związane z polskością.... zawiodłem się. PS, A jest może po angielsku?

"Z polakomi w Kownie i na Litwie historia jest taka zhe Polska zrobiaszie agresorem stosunku do Litwy i Litwa powiedzhiala nie polskeii kultuzhe"

Sprzeciw polskiej kulturze był obecny już przed wybuchem Pierwszej Wojny Światowej.

Czeba pszyznacz zhe Litwa lepeii traktowala zhyduw nisz polakuw bo zhydzhy mieli wiencai lojalnoszczi do Litwy nisz polacy.

Podziękowaliście im po wkroczeniu Niemców za lojalność.

"Z takeii budowy WKL zrobiloszie panstwo multikulturowe. Polakom wychowanim w duchu monokulturalnoszczi to jest nie do zrozumienia."
Chyba lepiej to rozumiemy jak wy obecnie.

"To nie byla zhadna wola mieszkancuw to byla okupatsia pszez wojsko Polski pod okupaciau wybory i potem 99% zato zheby Litwa stalaszie Polskau."

Masz jakieś dowody na sfałszowanie czy tylko jak zwykle wiecie lepiej? Zbojkotowaliście wybory, nie dziwię się, lepiej zbojkotować niż się zbłaźnić kiepskim wynikiem. A nieobecni nie mają racji.

Poszedł na Kowna, jak by się skończyło, nie wiadomo. na szczęście dzięki Francuzom ludność Wileńszczyzny została uratowana.

"Primitiwne maczie podeiiszczie do takich zheczy jak pisownia. "sz" cz" to Litwa w uzhendach musziala by prowadzicz gramatike polskiego jendzyka. Polski jendzyk musziau by bycz panstwowym. Paczions na kulture Polski raczai to jest nie mozhliwe."

To raczej w macie prymitywne, W Polsce nazwisko są jakość zapisywane wasze, a i nawet do zapisania nazwiska musisz się gramatyki uczyć?

Kresowiatstwo to jest powrut Polski do lat 30-tych.
To wasza mania. Myślisz, że w Polsce ludzie chcą teraz "podbijania Wchodu"? to tylko wasza bezzasadna fobia.

#40 Artur jeden ras Polska jusz

Artur jeden ras Polska jusz uzhyla polskau kulture ktura byla na Litwie i reprezentowawa Litwe pszeczywko Litwie i skon u pana taka pewnoszcz zhe Polska to nie uzhyja jeszcze ras w pszyszloszczi. Napszyklad Tomaszewski poszed do smentazha na Roszie i wsziskicz z powodu nazwiska obezwau polakami. Fakt jest zhe wienkszoszcz litwinuw w 19 w. miala nazwiska z ukonczieniami -wicz albo -iski i tak daleii. I teras w stanacz mozhna znaleszcz litwinuw ktuzhy pszijachali do stanuw pirwszai wojnie szwiatowai z takimi nazwiskami. Pan muwi poco klucziczie a ja muwie poco uzhywacz polskeii kultury pszeczywko Litwie.
Polska nigdy nie iteraresowawaszie litewskau kulturau wy nawiet nie wieczie kto tam mieszka w Pusku i skont takie nazwy jak Olic. A miendzy wojennai Polsce ltewska kultura wogule nie istniala. Ja czasami miszle dleczego wy polsy uczyczie "Litwo, ojczyzna moja" i w tym samym czaszie zamiane w Wilnie Litwy na Polske nazywaczie czymsz szlachetnym jak to robi Botan. Artur widze w panskich oczach dobro ale musziczie zmienicz kulture polakuw zheby wruczyla do Litwy polska kultura.

#41 Anonim niezobaczyczie dle

Anonim niezobaczyczie dle tego zhe nie umieczie czytacz. Podam wam na pocziontek Mykolo Biržiškos "Viliaus golgota" Kszionszka byla wypuszcziona w 1930 roku. Niewiem czy ona byla wypuszcziona w polskim jendzyku. Raczai nie. To anonim niech znaidzhie w litewskim jendzyku i sbrubuje to pszeczytacz i milego czytania zhyczie.
Z polakomi w Kownie i na Litwie historia jest taka zhe Polska zrobiaszie agresorem stosunku do Litwy i Litwa powiedzhiala nie polskeii kultuzhe. To znaczy na Litwie nie bylo szkul panstwowycz z polskim jendzykiem wykladania ale byli priwatne. W koszczielie zmiaszylaszie lidzba mszy w polskim jendzyku. Polacy na Litwie dostali bodobny status jak i zhydzhy. Czeba pszyznacz zhe Litwa lepeii traktowala zhyduw nisz polakuw bo zhydzhy mieli wiencai lojalnoszczi do Litwy nisz polacy.
Vitaut powiedzhiau zhe zhmudzhini i litwini to ten sam narud i muwi tau samau mowau. Sto lat potem to potwierdzhiui Mazhvidas wypuskajons w jednym jendzyku kszionszke dle litwinuw i zhmudzinuw. WKL budowawuoszie taki sposub zhe namiestnycy litwini ktuzhy pszijachali na zhiemie ruszinuw z litwy brali meiiscowe obyczaje to znaczy wiere i jendzyk. Litwini zbudowali WKL z chaslam nowe pozhontki nie wodzhimi i nis nie mieniami. Z takeii budowy WKL zrobiloszie panstwo multikulturowe. Polakom wychowanim w duchu monokulturalnoszczi to jest nie do zrozumienia.
To nie byla zhadna wola mieszkancuw to byla okupatsia pszez wojsko Polski pod okupaciau wybory i potem 99% zato zheby Litwa stalaszie Polskau. To mi psziponina inkorporowanie Litwy do zwionsku radzieckiego. Fakt jest zhe Polska byla dle Litwy agresorem napszyklad Zheligowski nie zaczymauszie na Wilnie a poszed daleii do Litwy bo Polska ksziala okupowacz renkami Zheligowskiego calau Litwe. Jezheli nie prancuzhi to Litwa by radosznie pokonala Zheligowskiego.
Primitiwne maczie podeiiszczie do takich zheczy jak pisownia. "sz" cz" to Litwa w uzhendach musziala by prowadzicz gramatike polskiego jendzyka. Polski jendzyk musziau by bycz panstwowym. Paczions na kulture Polski raczai to jest nie mozhliwe.
Kresowiatstwo to jest powrut Polski do lat 30-tych.

#42 Dar Karto, przeróżne

Dar Karto, przeróżne broszurki były, są i będą i niezależnie od tego, kto jest autorem, a kto sponsorem to nie mogą nam one przesłaniać świata bo dotyczą przeszłości, która nie wróci. Dla niektórych "niestety" nie wróci, dla innych "na szczęście" nie wróci. Po co się o to kłócić? Te utarczki na forum granic nie obronią ani nie zmienią.Oburzasz się na broszurę, a sam(a) obrażasz nas Polaków insynuując nam zamiary, których nie mamy, wyrażając pogardę wobec naszego języka i naszej kultury. O wiele więcej dobrego byś zrobił(a) dla swojego narodu, gdybyś nam potrafił(a) przybliżyć swoją Litewską kulturę Bałtów. Zainteresować swoim wyjątkowym (tak, wiemy to) językiem. Dlaczego Wy, Litwini tak broniący się przed urojonym polskim zagrożeniem nie robicie nic abyśmy my, Polacy w Polsce mogli Was poznać, a przez to być może lepiej zrozumieć? Co nie musi oznaczać, że się z Wami ze wszystkim zgodzimy. Każdy ma prawo własną ocenę przeszłości hołubić przez całe życie do grobowej deski, ale uszanujmy to prawo w innym człowieku. To się nazywa tolerancja. Życzyłbym sobie, aby np. we Wrocławiu, mieście w którym mieszkam, (a także innych ośrodkach miejskich w Polsce) powstał instytut języka i kultury litewskiej, aby swoje dzieła prezentowali u nas litewscy twórcy. My jesteśmy na Was otwarci, a kiedy Wy, bezwarunkowo otworzycie się na nas?

#43 "Na tych terenach na kturych

"Na tych terenach na kturych dzhelala militarna organizacia AK mieshkali litwiny nawet nie paczons nato zhe w latach 1920-39 litewskoszcz byla sistematycznie wytenpiowana polskimi wladzami z Wilna i z okolic Wilna."

Ciągle słyszę o ogromnych strasznych wielkich prześladowaniach i brutalnym terrorze. Ale jaszcze dowodu żadnego nie widziałem i chyba nie zobaczę. Parę szkół zamknięto, ale to była "polityka lustrzana" ;)
Więc pytam się, gdzie są groby pomordowanych Litwinów? A może wywieźliśmy ich na Syberię?
Ale za to Polacy na Litwie Kowieńskiej żyli pewnie jak pączki w maśle :)

"I daleii o waszeii kultuzhe oszwiaty polskeii ktura projaktuje takie miszlenia polakuw zhe panstwo obu naroduw byla zluozhona z polskiego narodu i polskiego narodu i litwini to sau polacy i w tedy Polska ma prawo okupawacz Litwe."

Oczywiście zakładam, że zmian znaczenia słowa Litwin i Żmudzin przez wieki też nie znasz? Jak myślisz dlaczego Brześć i Mińsk miały kiedyś przydomek Litewski? Litwinami nazywano ludzi żyjących na terenach obecnej Litwy i Białorusi. Także powtarzam WKL była państwem wielonarodowym złożnonym z etnicznych Litwinów, Żmudzinów, Rusinów oraz sporej liczby ludności która uległa polonizacji DOBROWOLNEJ. Natomiast w 1918 Litwa chciała odbudować kraj czysto etniczny i językowy poprzez siłowe wykorzenienie polskości aż po Grodno. Polacy też uważali siebie za Litwinów, ale plucia na Unię i zostania Polakożercami znieść nie mogli i wybrali Polskę.

"I to nie wszysko polska oszwiata stwazha takie miszlenie u polkuw zhe to niebyla agresia ale tilko obrona polskoszczi na Litwie a to znaczy zhecz naturalna i szlachetna."

Jeśli to nie była obrona polskości to co to było?

To tak:
Zaraz po Pierwszej Wojnie Światowej to narodowość i wolę mieszkańców uważano za dobry powód do zmieniania, a właściwie kształtowania granic. Jednakże zwykle wykorzystywano ten powód, który dawał największe obszar, w tym przypadku dla Litwy była to historia i zasięg rozmieszczenia jej ludności z... średniowiecza, no i trochę późniejszych czasów.
To tak jakby Polska żądała z śmiertelną powagą Wrocławia, wbrew woli jego mieszkańców, twierdząc, że są zgermanizowanymi Polakami.

Co do podstępu, on nie był nam potrzebny do tego, żeby pokonać Litwę, tylko po to, żeby przed Ententą mieć usprawiedliwienie.

Do tego:
- Taryba urzędowała w stolicy tylko dzięki temu, że Niemcy pozwolili jej powstać. Po jej wycofaniu samorzutnie powstała polska samoobrona.
- Taryba we Wilnie lubiana nie była (np obrzucenie błotem, wybicie szyb) jej wycofanie z Niemcami uznano za kompromitację.
- Taryba nie była w stanie w Wilnie stworzyć litewskich oddziałów, tworzenie armii rozpoczęto w Olicie i Kownie.
- Wilno w okresie tzw. "pierwszej polskie okupacji" było centrum agitacji przeciw rządowi Litwy, później też, kiedy jeszcze w Polsce widziano Litwinów jako braci.
- Wejście Żelichowskiego przywitano radośnie.

A i ciągle słysze o tej czarnej propagandzie z broszurki, a ta wielka czarna propaganda to zamiana w jednym miejscu nazwy "AK" na "polscy partyzanci" :)

Artur im do rozsądku nie przemówisz, dla nich Mit Wilna i jego brutalnej okupacji to jak Obrona Jasnej Góry + Bitwa pod Grunwaldem i podstawa odbudowy ich tożsamości. Prawdy nigdy nie przyznają, bo wtedy ten ich Wielki Mit Narodowy runie jak domek z kart.

"Orginalna pisownia w panstwowych dokumentach jest nie mozhliwa z powodu alfabetu."

Nie macie "w" na klawiaturze oraz od napisania "sz" i "cz" zamiast czeskich kalek ręka wam uschnie?

"To mozhliwe by bylo w jednym pszipatku jezheli polski jendzyk stauszie drugim jendzykiem panstwowym. Diszeii to jest nie mozliwe bo politikla Polski jest ukierunkowana na kresowiatswo kturai fundament jest kultura polska. Z kresowau politikau Polska diskreditowuje polskau kulture na Litwie. Czy Artur mozheczie to widzhiecz o czym ja muwie?"

Kresowiactwo dobre sobie, niby w czym się przejawia? Że sobie turystycznie ludzie jeżdżą? Że sobie niektórzy wspominają?

#44 Artur piszeczie bardzo

Artur piszeczie bardzo sluotko. I bardzo sluokto sugerujeczie zhe ta czenszcz Litwy nie nalezhala w roku 1939 do Litwy i jegby Litwa niema prawa do swojej stolicy. To kto ma prawo? Sugerujeczie zhe polacy i Polska ma prawo w cziongnoncz czenszcz Litwy do Polski. Pszczeimienowacz tau czenszcz Litwy na Polske i daleii na bylai Litwie budowacz Polske. I to nie jest agresia to jest zheczau naturalnau i panskim opiszie zheczau bardzo sluotkau.

Orginalna pisownia w panstwowych dokumentach jest nie mozhliwa z powodu alfabetu. Szryft gotyski w polskeii wersii ma takie same prawa na Litwie ja i kirilica. To mozhliwe by bylo w jednym pszipatku jezheli polski jendzyk stauszie drugim jendzykiem panstwowym. Diszeii to jest nie mozliwe bo politikla Polski jest ukierunkowana na kresowiatswo kturai fundament jest kultura polska. Z kresowau politikau Polska diskreditowuje polskau kulture na Litwie. Czy Artur mozheczie to widzhiecz o czym ja muwie?

I jak Artur mozheczie muwicz o historii kedy ministrowie Polski w kierunku Litwy wypuskajau broszurki czarnai propogandy. Czy Artur orentujeszie w czaszie i pszeszczeni i widzi o jakeii broszurce ja muwie?

#45 Szanowny(a) Dar Karto, nie

Szanowny(a) Dar Karto, nie udzielam się na tych forach, ale z zainteresowaniem je czytam. Kiedy tak z boku śledzę chwilami bardzo emocjonalną dyskusję o tym kto komu i co jest winien oraz co komu się należy lub wręcz przeciwnie, to myślę sobie, że Wasze, etnicznych Litwinów prawo do Wileńszczyzny było w 1939 roku tyle samo warte co nasze, Polaków prawo do Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur w 1945. I Wam i nam trafiło się coś niczym "ślepej kurze ziarno" czyli nowe granice. A jak już te nowe granice dostaliśmy (tak! dostaliśmy, to łaska "wujka" Józka, bez niego i jego kumpla Adolfa nic by się nie zmieniło!), to zaczęliśmy tworzyć mity, które te zmiany usprawiedliwią. My już z tych mitów wyrośliśmy (no, może wyrastamy). Nie wmawiamy autochtonom na Śląsku Opolskim i Górnym, że są zgermanizowanymi Polakami. Chcą być Niemcami - proszę bardzo. Chcą zmienić nazwiska na niemieckie - żaden problem. Chcą mieć nazwy wiosek i miast po niemiecku - mają. To samo dotyczy każdej innej autochtonicznej mniejszości w Polsce. Cały arsenał argumentów, którymi tu Dar Karto szermujesz, czynisz w obronie mitów, które już niczemu nie służą. Macie Litwini(etniczni) wymarzone Wilno. Nikt, w tym Polska, na Wasza wolność nie dybie. Mniejszość Polska na Wileńszczyźnie żadnej autonomii nie potrzebuje i się od Was odłączać nie ma gdzie. Natomiast oczekuje, że zostaną uszanowane jej prawa do oryginalnej pisowni imion i nazwisk, także polskiej pisowni nazw miast i wsi oraz nazw ulic tam gdzie Polacy na Litwie mieszkają, zwrotu zagrabionego przez komunę mienia prywatnego oraz możliwości zachowania narodowej tradycji, języka, kultury i oświaty - tak, jak do tego wszystkiego prawo mają Litwini mieszkający w Polsce. Lepiej się spierać o jak najlepszą przyszłość (jak ją posiąść) niż z uporem maniaka przekonywać do własnych interpretacji historii tych, których nigdy przekonać się nie da. Pozdrawiam

#46 Botan ja nie leczieszie

Botan ja nie leczieszie medicynau liudowau. I o takich zheczach jak agresia ja muwie bardzo spokoinie tego i pamu zhyczie. Ale u Botana wyskoczylo to "polakozhercy" miszle tak zachowujeczieczie dle tego bo leczyczieszie medicynau liudowau. Ziulkami. Pszijmujeczie ja w krulewskim etikieczie. Tak polacy pijau herbate i miszliau zhe to jest pozhiom bardzo wysokeii kultury. Daleii tak.

Nie jesteszmi kwitau. Zbrodniau wojennau popiaunila militarna organizacyja AK. Ktura na Litwie dzhialala jak muwiczie na tle narodoszcziowai i na tai potstawie popiaunila zbrodnie wojennau. I nigdy tak nie bylo zheby na Litwie nie mieszkau zhaden litwin. Na tych terenach na kturych dzhelala militarna organizacia AK mieshkali litwiny nawet nie paczons nato zhe w latach 1920-39 litewskoszcz byla sistematycznie wytenpiowana polskimi wladzami z Wilna i z okolic Wilna. Broszurce o tym tesz zapomniano powiedzhiecz i odwiat jest podany w szlachetnai formie zapominajons powiedzhiecz zhe to jest zbrodnia wojenna. I daleii militarna organizacia AK zamieniona na jekich partizantuw polskich w celu wymiczia munduru AK. Ta broszurka polacy iliustruje waszau kulture ktura moim zdanie ma bycz w muziejum ale nie w natuzhe u diszeiiszych polakuw. I daleii o waszeii kultuzhe oszwiaty polskeii ktura projaktuje takie miszlenia polakuw zhe panstwo obu naroduw byla zluozhona z polskiego narodu i polskiego narodu i litwini to sau polacy i w tedy Polska ma prawo okupawacz Litwe. Wykreszlicz imie Litwy i na Litwie zaczoncz budowacz Polske co i zrobila Polska na Wilnie w latach 1920-39. I to nie wszysko polska oszwiata stwazha takie miszlenie u polkuw zhe to niebyla agresia ale tilko obrona polskoszczi na Litwie a to znaczy zhecz naturalna i szlachetna. I to nie konczyszie tak Polska ma takie zhyczienie zhe by Litwa otwozhyla wrota takie kultuzhe polskeii. No nie takie cosz ukierunkowane na Wielki Patriotizm Polski nie ma pszyszluoszczi na Litwie. Taka polska kultura nie jest potczebna Litwie.

#47 Nienawiść do polskości tak

Nienawiść do polskości tak zaślepiła tego człowieka, że aż postradał rozum. A może to po prostu radziecki agent ?

#48 Dar karta zalecam ziółka na

Dar karta zalecam ziółka na uspokojenie, nie chcę abyś dostał rozstroju nerwowego czy coś.

"Zapomniano powiedzhiecz zhe to byla zbronia wojenna. Zapomniano powiedzhiecz zhe to zrobia militarna organizacyja AK zapomniano powiedzhiecz o direkcii dowudstwa AK zastraszienia mieszkancuw Litwy."

O Litwinach też nie napisano, że to zbrodnia wojenna, jesteśmy kwita. Napisano, że to Polscy partyzanci, czyli AK, jakie zastraszenie Litwy, to był teren zamieszkały przez Polaków, samych siebie zastraszaliśmy?

"Botan sugierujeczie zhe spatkobiercau WKL byla Polska. Na podstawie takiego miszlenia Polska stosuku do Litwy stalaszie agresorem."

Znów manipulujesz wkładając mi do ust nie moje słowa :)
Polska nie była spadkobiercą WKL, ale Polacy żyjący na terenie Litwy tak. A ci Polacy na Litwie, spadkobiercy WKL byli główny, celem do wykorzeniania, wbrew im samym, dla waszych przywódców, mieliśmy na to pozwolić?

"I jaka zdrada? Polska nie pszyznawala Litwe. Sugeruje zhe Litwa zdradzhyla jednego z agresoruw. Miala czech Polske bolszewikuw i bermoczykuw. Polska mogla pierwsza pszyznacz Litwe i razem walcziecz pszeczywko bolszewikom ale jak muwiwem Polska miala plany do Litwy."

Nie byliśmy agresorem, próbowaliśmy rozmawiać, ale wstępne żądania waszych przywódców osadzonych przez Niemców były wręcz chore, tzn. dawać tereny, wbrew ludziom tam mieszkającym, tereny, gdzie nie było Litwinów w ogóle. Wszystkie propozycje jakiś federacji, podziału na kantony, zgłaszane przez Polskę lub z zagranicy były odrzucane, waszych przywódców interesowało tylko zagarniecie jak największego obszaru i wykorzenienie stamtąd śladów polskości.

"To niezmienia faktu agresii i twierdzenie zhe Polska wytempila Litwe z Litwy to jest wina litwinuw tilko potwierdza agresije. Litwini nie byli zwiezhentami napszyklad na Litwie byl niemiecki kanton byl by i polski "

O ironio, to wina Litwinów, wielu Polaków a zarazem Litwinów w rozumieniu WKL zostało przez waszych przywódców postawionych przed wyborem: zostań polakożercą albo Polakiem. Wybrali zostanie Polakami i niezdradzenie własnej historii, w ten sposób Litwa ich straciła. Co śmieszniejsze, Litwa zdaje się popełniać ten błąd i dzisiaj. To że na Litwie byłby polski kanton możesz wciskać chłopu małorolnemu.

"znowu pan sugeruje zhe agresija jest dobrau zheczau"
Agresja nie, obrona swoich ludzi jest dobrą rzeczą.

"I wkoncy pan muwi otym zhe Litwa jest winna zato zhe na Polske napadli niemcy i Litwa jest winna zato zhe Polska tak szypko pszegrala wojne. Czylowieku czy nie za duzho winiczie Litwe?"

Skąd wytrzasnąłeś że mówię takie głupoty to ja nie wiem.

"I na samy komiec pan znowu litwinuw wini zato zhe niekczieli na Litwie budowacz Wielkau Polske i na Polakuw ktuzhy na Litwie budowali Polske otnosziliszie wroguw."

A budowanie Wielkiej Litwy aż po Brześć to niby jest w porządku.

."Z wilenskim i leliwai wyjaszniliszmi zhe niema okreszlienia na polonizowanego litwina"
Litwin - spolonizowany
Lietuwis- niespolonizowany.

"Mozhe patriotizm do Polski albo miloszcz do polskiego jendzyka i litwini majau z sziebie wyzhuczicz litewski jendzyk i kulture albo patriotizm do flagu Polski albo litwini majau z Wielkim Patriotizmem szpiewacz marsz marsz Dombrowski albo zheby litewskie mazwy litwini z wielkau radoscziau wykszywili z polskim jendzykiem ogulnym"

Znowu piękna manipulacji z wkładaniem komuś do ust słów czy sugerowanie co myśli bez żadnych podstaw.

#49 Botan nie jutro nie pojuczie

Botan nie jutro nie pojuczie mnie nie bendze. A tak fainie rozmawieszie. Z wilenskim i leliwai wyjaszniliszmi zhe niema okreszlienia na polonizowanego litwina a z wami rozmuowie o bankrucwie doszedluom do wniosku zhe do piauniego bukletu intelektualnego politiczneko i militarnego bankrutswa jeszcze czegosz brakuje. I kczialam Botan podzhienkowacz wam za szyle ducha bo co ja piszie wiem zhe dlewas wyczymacz jest bardzo trudno. Zobaczymiszie z 2-3 dni. Wszyskim dobrego wykendu pozdrawiam.

#50 artantika i so by wy

artantika i so by wy kszeliszczie zhe by w gluowach litwinuw dzhialuoszie? Mozhe patriotizm do Polski albo miloszcz do polskiego jendzyka i litwini majau z sziebie wyzhuczicz litewski jendzyk i kulture albo patriotizm do flagu Polski albo litwini majau z Wielkim Patriotizmem szpiewacz marsz marsz Dombrowski albo zheby litewskie mazwy litwini z wielkau radoscziau wykszywili z polskim jendzykiem ogulnym i co jeszcze woliliszczie od litwinuw mister miss. mrs. artantika? Mozhe zheby Litwa zmienila nazwe swojego panstwa z Litwy na Polske i bez warunkowo pszyluonczylaszie do Wielkeii Polski?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.