Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel - po raz 22.


Przedstawiciele szkół nagrodzonych w 22. edycji konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel", fot. wilnoteka.lt
876 absolwentów ukończyło w 2016 r. szkoły polskie na Litwie. Na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz rekrutacji na studia wyższe Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" opracowało ranking szkół średnich i gimnazjów. Zwycięzcy 22. edycji konkursu to: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. R. Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach.
Przed rokiem, w 21. edycji nagrodzone zostały najlepsze polskie szkoły średnie i gimnazja. W ciągu roku większość szkół średnich uzyskało status gimnazjów. Do tego grona dołączyła ostatnio "Syrokomlówka" - szkoła pomyślnie przeszła proces akredytacji programu kształcenia średniego. W tym roku jest to więc już ranking polskich gimnazjów.

Jak zwykle ranking został opracowany na podstawie wyników egzaminów maturalnych i rekrutacji na studia wyższe. "Szkoła jako instytucja państwowa jest powołana nie tylko w celu przekazywania uczniom wiedzy, lecz także, by wychowywać, i trudno powiedzieć, która z tych misji jest ważniejsza. Obie są istotne, są też ze sobą ściśle powiązane, ale wyników pracy wychowawczej nie da się ująć w matematycznej formule, a efekty są widocznie dopiero po wielu latach. Dlatego chcę zastrzec, że nasz ranking ocenia szkoły wyłącznie na podstawie wyników nauczania" - powiedział Wilnotece Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

Podobne rankingi co roku przygotowują litewski tygodnik "Veidas" oraz pismo "Reitingai". Gradacja daje szkołom możliwość porównania swoich wyników z osiągnięciami innych placówek. "Niektóre szkoły będą zapewne zaskoczone, że w rankingach "Veidas"czy "Reitingai" zajęły wyższą lokatę niż w naszym - wynika to z branych pod uwagę kryteriów. Uważam, że nasze są bardziej obiektywne, ponieważ po pierwsze, uwzględnialiśmy wyniki wszystkich egzaminów państwowych, a po drugie, braliśmy pod uwagę wyniki egzaminów w stosunku do ogólnej liczby maturzystów, a nie - tak jak np. "Reitingai" - w stosunku do liczby maturzystów, którzy zdawali ten egzamin. Jest to istotna różnica, gdyż w przypadku rankingu pisma "Reitingai" zdarzało się, że w jakiejś szkole jeden maturzysta zdawał chemię, uzyskał maksymalną liczbę, czyli 100 punktów i to uplasowało szkołę na pierwszym miejscu" - tłumaczy Józef Kwiatkowski. 

Analiza wyników egzaminów maturalnych wykazuje, że ostatnio świetnie wypada egzamin z języka angielskiego. "Powstaje naturalne pytanie: dlaczego równie dobre nie mogą być wyniki z innych przedmiotów? Być może nauczaniu języka angielskiego jest poświęcana większa uwaga, a może szykujemy nasze dzieci do pracy w innych państwach europejskich?" - zastanawia się Józef Kwiatkowski.

Słabe wyniki są z historii - zaledwie dwaj tegoroczni absolwenci szkół polskich z historii uzyskali rezultat w granicach 88-100 punktów. Co prawda, w skali kraju z tego przedmiotu również zaledwie kilkudziesięciu maturzystów miało wysokie oceny. Słabo wypadają nauki przyrodnicze: chemia, fizyka, biologia. Nieco więcej młodych osób zdawało w tym roku informatykę - niezłe były też wyniki. Zwiększyła się liczba uczniów zdających egzamin z matematyki, wiąże się to z nowym wymaganiem uczelni wyższych - ocenę z tego przedmiotu muszą mieć zdający na studia finansowane przez państwo.

Podczas rankingowania szkół pod uwagę brane były nie tylko wyniki egzaminów maturalnych, lecz także wyniki rekrutacji na studia, ale jak zaznaczył Józef Kwiatkowski, nie jest to obecnie wskaźnik decydujący o miejscu szkoły w rankingu - na studia płatne może się dostać w zasadzie każdy. Edukację wyższą podjęło 69,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół polskich na Litwie. Jest to wskaźnik niższy niż w latach ubiegłych. W 2015 r. na studia dostało się 71,1 proc. absolwentów szkół polskich, w 2014 r - 70,2 proc.

Nadal widoczna jest różnica pomiędzy szkołami wileńskimi i wiejskimi. Składa się na to wiele czynników: środowisko, z którego wywodzą się uczniowie, sytuacja społeczna i materialna ich rodzin, liczba uczniów w klasie, itp. "Jest to jednak szerszy temat, którego nie da się ująć w kilku zdaniach" - uważa prezes "Macierzy Szkolnej".

Czołówka tegorocznego rankingu najlepszych polskich szkół to: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. R. Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" po raz 14. wyróżni także najlepsze szkoły podstawowe. O miejscu w rankingu decydują dwa wskaźniki: ilu uczniów po ukończeniu 10 klasy kontynuuje naukę w szkole średniej i ilu spośród tych, którzy dwa lata temu ukończyli szkołę podstawową, w tym roku zdało maturę.

Podczas dzisiejszej uroczystości rozstrzygnięcia 22. edycji Konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" nagrody otrzyma również 105 nauczycieli pracujących w gimnazjach. "Nauczyciel odgrywa podstawową rolę, jest tą najważniejszą osobą, która może wpłynąć na osiągane przez ucznia wyniki - bez względu na to, czy uczeń jest zdolny czy nie, ma motywację czy nie. To nauczyciel może w nim rozbudzić chęć do nauki, pokazać możliwości, zmotywować. Właśnie dlatego w tej edycji postanowiliśmy wyróżnić i nagrodzić nauczycieli, którzy potrafią to uczynić" - powiedział Kwiatkowski.

Szczegółowy wykaz szkół - laureatek

Najlepsza szkoła Wilna:
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Najlepsza szkoła miast rejonowych:
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

Najlepsza szkoła rejonu wileńskiego:

Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

Najlepsza szkoła rejonu solecznickiego:

Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Szkoły wyróżnione: 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Gimnazjum w Trokach
Gimnazjum w Pogirach
Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Wyróżnione szkoły podstawowe

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa w Mościszkach
Szkoła Podstawowa w Szumsku
Szkoła Podstawowa w Podborzu
Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach

Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie oraz zajęte I-III miejsca w konkursach i olimpiadach krajowych i za granicą:

Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Gimnazjum w Mickunach
Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi
Szkoła Podstawowa w Duksztach
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Gimnazjum w Ejszyszkach

Nauczyciele - laureaci:

Najlepsi poloniści:
Czesława Osipowicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Łucja Minowicz - Szkoła Średnia im.Wł. Syrokomli w Wilnie
Beata Polakowska - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Aldona Sudenis - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Regina Jaświn - Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Lilia Kutysz - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Wacława Iwanowska - Gimnazjum w Ejszyszkach
Krystyna Turkot - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnieni nauczyciele lituaniści:

Henrika Mikalajūnienė - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Aurelija Varkauskaitė - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Ligija Liausienė - Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Evelina Prakapienė - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Ana Mackel - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Renata Tajevskienė - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Alina Ponamariowa - Gimnazjum w Pogirach
Oksana Aleknavičius - Gimnazjum w Rukojniach
Danutė Skiauterienė - Gimnazjum w Ejszyszkach
Renė Lučiūnienė - Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Wyróżnieni nauczyciele matematyki:

Anna Wankiewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Helena Koszewska - Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Halina Zimińska - Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie
Alia Wakar - Gimnazjum w Grzegorzewie
Tadeusz Grygorowicz - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Wioleta Bogdanowicz - Gimnazjum w Pogirach
Zenobia Mikielewicz - Gimnazjum w Bujwidzach
Henryka Sawiel - Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach
Helena Moroz - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Teresa Lowkiel - Gimnazjum w Ejszyszkach
Janina Bujko - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Lilia Dulko - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w BiałejWace
Krystyna Szczegolewa - Gimnazjum “Żeimiana“ w Podbrodziu

Wyróżnieni nauczyciele historii:

Czesław Malewski - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Swietłana Piesiecka - Szkoła Łazdinai w Wilnie
Wacława Szuksztul - Gimnazjum w Mickunach
Robert Polakowski - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Rasa Jachimovičienė - Gimnazjum w Rukojniach
Laima Narodowskaja - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w BiałejWace
Czesława Baranowska - Gimnazjum im. ks. P.K. Brzostowskiego w Turgielach

Wyróżnieni nauczyciele języków obcych: 

Język angielski:
Maria Kleczkowska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Katarzyna Kuzborska - Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie
Mira Wartacz-Wartecka - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Jelena Tumińska - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Tatjana Gudinowicz - Gimnazjum im. ks. J.Obrembskiego w Mejszagole
Aldona Babičienė - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Inga Kondratowicz - Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach
Daiva Bernatavičienė - Gimnazjum w Trokach
Walentyna Ławrynowicz - Gimnazjum „Żejmiana“ w Podbrodziu

Język rosyjski:
Bożena Nadzeras - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Leonarda Kadevičienė - Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Elina Vaitiekunienė - Szkoła Łazdinai w Wilnie
Teresa Kozak - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Stanisława Kaczanowska - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Irena Griniewicz - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Ala Lebedewa - Gimnazjum w Mickunach
Anna Czerniawska - Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Jūratė Zacharevičienė - Gimnazjum w Awiżeniach
Tatjana Oskirko - Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
Teresa Jasiukiewicz - Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach
Walentyna Gorszanienko - Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu
Wioleta Bogdiun - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Anna Walicka - Gimnazjum w Ejszyszkach
Janina Mejłun - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Danuta Jermałowicz - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Stela Sankowska - Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach
Walentyna Jaglińska - Gimnazjum im. ks. P.K. Brzostowskiego w Turgielach
Danuta Anichowskaja - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Wyróżnieni nauczyciele biologii:

Alicja Jankunienė
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Anżelika Nowogrodzka - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Danuta Gulbinowicz - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (biologia-chemia)
Alina Burinskaja - Gimnazjum w Pogirach
Wioleta Trifonovičienė - Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (biologia-chemia)
Wioleta Juchniewicz - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Angelina Bobnis - Szkoła Średnia w Połukniu

Wyróżnieni nauczyciele chemii:

Czesława Kavaliauskienė - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Jewgienij Skiland - Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie
Jerzy Borowik - Gimnazjum w Awiżeniach
Danuta Mureikienė - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Ingrida Pawłowskaja - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnieni nauczyciele fizyki:

Swiataslau Nawahrodski - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Paweł Stankiewicz - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Halina Grigorowicz - Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Walentyna Bartoszewicz - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Maria Ładziato - Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Sofia Krisenel - Gimnazjum w Trokach

Wyróżnieni nauczyciele informatyki:

Filomena Pietkiewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Wiesław Łapin - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Jolanta Lachovičienė - Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze

Wyróżnieni nauczyciele innych przedmiotów:

Waldemar Dowejko - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (geografia)
Andżelika Makuc - Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (geografia)
Alicja Bobin - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (geografia)
Wioleta Bakšienė - Gimnazjum w Rudziszkach (geografia)
Janina Łabul - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie (muzyka)
Janina Stupenko - Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (muzyka)
Beata Bołądź - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie (kl.początkowe)
Teresa Czyszewicz - Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie (nauczanie początkowe)
Anna Pawiłowicz-Janczys - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (pedagog socjalny)
Mark Waitonis - Gimnazjum w Mickunach (wf)
Mirosław Leszczewski - Szkoła Średnia w Zujunach (wf)

Wyróżnieni nauczyciele szkół podstawowych:

Sabina Naruniec - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
Teresa Czerniawska - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (kl. początkowe)
Walentyna Wiszniakowa - Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej (kl. początkowe)
Maryna Szymańska - Szkoła Podstawowa na Lipówce (kl. początkowe)
Danuta Czerniawska - Szkoła Podstawowa w Mościszkach (polonista)
Halina Miłto - Szkoła Podstawowa w Szumsku (kl. początkowe)
Lolia Dorodko - Szkoła Podstawowa w Podborzu (religia)
Galina Griniewicz - Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (nauczanie wczesnoszkolne)
Waleria Bujnicka - Szkoła Podstawowa w Borskunach (religia)   

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 "W Polsce rolą polonisty jest

"W Polsce rolą polonisty jest wzbogacenie języka polskiego, przybliżenie kanonu literatury. Tutaj, na Litwie, ta rola jest o wiele większa, i większa jest odpowiedzialność, bo gra jest o większą stawkę. Gra jest o to, czy przetrwa język POLSKI, czy przetrwa POLSKA kultura, czy przetrwa POLSKA tradycja i tożsamość." - powiedziała Maria Ślebioda. Według ilości liczby nagrodzonych nauczycieli języka rosyjskiego (19 )!!! to dzięki nim przetrwa polskość w szkole. Żal, że liczba nagrodzonych polonistów każdego roku kurczy się. Czyżby zabrakło tytułów dla tych, co szykują do olimpiad i konkursów polonistycznych, których wyniki wpływają ranking szkół? Nie mówiąc już o tym , że zadaniem polonisty jest przyszykować KAŻDEGO ucznia do matury, a nie tylko tego, który jest zainteresowany?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.