Najlepsze polskie szkoły - po raz 21


Przedstawiciele najlepszych polskich szkół w roku szkolnym 2014/2015, fot. Waldemar Dowejko
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole i Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach to najlepsze polskie szkoły w roku szkolnym 2014/2015. Rozstrzygnięcie 21 edycji konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel", jednego z dorocznych przedsięwzięć Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Najlepsze szkoły oraz najlepsi nauczyciele otrzymali dyplomy i nagrody.
Szkoły polskie na Litwie ukończyło w 2015 r. 916 absolwentów. 71,1 procent spośród nich dostało się na studia wyższe na Litwie oraz za granicą. Jest to wskaźnik lepszy niż w 2014 r., kiedy na studia dostało się 70,2 proc. absolwentów szkół polskich. Dla porównania: w 1994 r., kiedy odbyła się pierwsza edycja konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel", studia wyższe podjęło 37 proc. absolwentów. Były jednak lata bardziej "tłuste", kiedy indeksy wyższych uczelni zdobywało około 80 proc. Z informacji podanych przez szkoły wynika, że co trzeci tegoroczny absolwent spośród tych, którzy wstąpili na uczelnie litewskie, dostał się na studia finansowane przez państwo.

Ranking szkół powstał na podstawie 15 kryteriów, takich jak liczba maturzystów, którzy zdawali egzaminy państwowe i liczba zdawanych przez nich egzaminów państwowych oraz wyniki tych egzaminów, odsetek absolwentów szkoły, którzy dostali się na studia wyższe. Ważnym kryterium był egzamin maturalny z języka ojczystego, który nie jest na litewskiej maturze obowiązkowy i nie jest uwzględniany podczas rekrutacji na studia, niemniej w absolutnej większości szkół jest zdawany. W tym roku po raz pierwszy wprowadzone zostało nowe kryterium oceny szkół. Dotychczas uwzględniane były oceny z egzaminów państwowych z języka litewskiego, matematyki, historii i języków obcych, w tym roku pod uwagę brane były wyniki wszystkich egzaminów państwowowych, a więc również z biologii, chemii, fizyki, technologii informacyjnych i geografii.

Oprócz obowiązkowego egzaminu z języka litewskiego, najwięcej maturzystów zdawało język angielski. Wyniki z angielskiego były bardzo dobre. Niestety, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, szkoły polskie wypadają słabo. Jak zaznaczył prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski, wpisuje się to w tendencje ogólnokrajowe, niemniej jednak niski poziom wiedzy z chemii, biologii, fizyki daje do myślenia. Ze wszystkich przedmiotów mało jest ocen punktowanych najwyżej, od 86 do 100 punktów. W Wilnie zaledwie 17 maturzystów (w tym 5 z Gimnazjum im. Jana Pawła II i 8 z Gimnazjum im. A. Mickiewicza) z egzaminu państwowego z języka litewskiego miało wynik od 86 do 100 punktów, w miastach rejonowych najwyżej punktowane wyniki mieli tylko dwaj maturzyści, w rejonie wileńskim - 4. Ważne jednak zdaniem Józefa Kwiatkowskiego jest to, że uczniowie polskich szkół wybierają egzaminy państwowe: oznacza to, że chcą iść na studia. 

"Konkurencja pomiędzy szkołami wileńskimi jest duża. W wielu przypadkach o zwycięstwie tej czy innej szkoły zadecydowało kilka punktów. Należy też zaznaczyć, że miejsca "na podium" nie są zarezerwowane dla jednej szkoły: co roku inne placówki zdobywają miano najlepszych" - powiedział Wilnotece Józef Kwiatkowski. Wśród szkół wileńskich najlepsze w tegorocznym rankingu jest Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, wśród szkół miast rejonowych ze znaczną przewagą zwyciężyło Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, które obchodzi w tym roku swoje 150-lecie. Jak mówi Kwiatkowski, niemenczyńska szkoła  zrobiła więc sobie tymi wynikami piękny prezent. W rejonie wileńskim tytuł najlepszej szkoły zdobyło Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, w rejonie solecznickim nieprześcignione jest Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach. 

Dyrektor Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie Helena Juchniewicz powiedziała Wilnotece, że na tytuł najlepszej szkoły pracuje się latami. Sukces szkoły zależy od wielu czynników: musi być zgrany zespół pedagogiczny, dobra atmosfera, kontakt z rodzicami, stałe dokształcanie się, motywowanie uczniów.


Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" co roku wyróżnia także najlepsze szkoły podstawowe. O miejscu w rankingu decydują dwa wskaźniki: ilu uczniów po ukończeniu 10 klasy kontynuuje naukę w szkole średniej i ilu spośród tych, którzy dwa lata temu ukończyli szkołę podstawową, w tym roku zdało maturę. Najlepsze podstawówki w roku szkolnym 2014/2015 to: Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach, Szkoła Podstawowa w Szumsku. 

Najlepsi nauczyciele są typowani na podstawie wyników egzaminów ich uczniów. "Macierz Szkolna" przygotowała dyplomy dla 80 pedagogów polskich szkoł.

Szczegółowy wykaz szkół - laureatek

Najlepsza szkoła miasta Wilna:
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

Najlepsza szkoła miast rejonowych:
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (rejon wileński)

Najlepsza szkoła rejonu wileńskiego:
Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole

Najlepsza szkoła rejonu solecznickiego:
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Szkoły wyróżnione:

Szkoły miasta Wilna:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego

Szkoły miast rejonowych:
Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki)
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (rejon solecznicki)

Szkoły rejonowe:
Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński)
Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (rejon wileński)
Gimnazjum w Pogirach (rejon wileński)
Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki)
Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach (rejon solecznicki)

Wyróżnione szkoły podstawowe:

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej
Szkoła Podstawowa w Szumsku (rejon wileński)
Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach (rejon solecznicki)

Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie oraz zajęte I-III miejsca w konkursach i olimpiadach krajowych i za granicą:
Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa w Mościszkach

Nauczyciele - laureaci 

Wyróżnieni nauczyciele poloniści:
1. Beata Polakowska - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
2. Natalia Jankowska - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
3. Beata Bagdevičienė - Gimnazjum w Trokach
4. Janina Kuryło - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
5. Wacława Iwanowska - Gimnazjum w Ejszyszkach
6. Stanisława Wielisiejczyk - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
7. Barbara Dajnowicz - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
8. Joanna Szczygłowska - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
9. Aleksandra Bojarin - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Wyróżnieni nauczyciele lituaniści:
1. Vilma Tamošaitienė - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Henrika Mikalajūnienė - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
3. Irena Kropienė  - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
4. Ana Mackel - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
5. Virginija Barkauskienė - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
6. Audronė Balčiūnaitė-Markova - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
7. Jurgita Tarasevičienė - Gimnazjum im. ks. P. K. Brzostowskiego w Turgielach
8. Aušra Girdziušienė - Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Wyróżnieni nauczyciele matematyki:
1. Krystyna Czupryńska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Wiesława Dowejko - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
3. Janina Kostecka - Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
4. Irena Świglińska - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
5. Wanda Talmont - Gimnazjum w Ejszyszkach
6. Danuta Aluk - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
7. Wanda Raczyńska - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnieni nauczyciele historii:
1. Danuta Radewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Beata Kowalewska - Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
3. Maria Stanczik - Gimnazjum w Ejszyszkach
4. Waleria Adomajtis - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
5. Alina Narkiewicz - Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
6. Laima Narodowskaja - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Wyróżnieni nauczyciele języków obcych:

I. Język angielski:
1. Nina Sienkiewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Regina Bogdanowicz - Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
3. Tatjana Kałasznik - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
4. Joanna Markowska - Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
5. Jolanta Antanavičienė - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
6. Władimir Dubrowskij - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
7. Lina Labžientienė - Gimnazjum w Pogirach
8. Natalija Tiurnina - Gimnazjum w Mickunach
9. Dorota Sveikauskienė - Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu
10. Joanna Vaiciulionis - Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
11. Olga Nowicka - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

II. Język niemiecki:
1. Romualda Kołosowskaja - Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
2. Weronika Grakalskienė - Gimnazjum w Bujwidzach

III. Język rosyjski:
1. Helena Kulik - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Genoefa Paszkiewicz - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
3. Bożena Nadzeras - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
4. Danuta Baniewicz - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
5. Danuta Jermałowicz - Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
6. Irena Aniukštienė - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
7. Irena Griniewicz - Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
8. Ala Lebedewa - Gimnazjum w Mickunach
9. Tatjana Žilinskienė - Gimnazjum w Pogirach
10. Lilija Ukrainiec - Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

Wyróżnieni nauczyciele biologii i chemii:
1. Wioleta Juchniewicz - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
2. Aleksandra Sinkiewicz - Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
3. Eleonora Makowska - Gimnazjum w Mickunach
4. Ałła Belewicz - Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
5. Jolanta Szałkowska - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
6. Regina Komar - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
7. Teresa Samsonow - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Wyróżnieni nauczyciele fizyki:
1. Paweł Stankiewicz - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Henryk Sinkiewicz - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Anna Komarowska - Szkoła Średnia w Zujunach

Wyróżnieni nauczyciele informatyki:
1. Bożena Korwin-Piotrowska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Inga Brasel - Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
3. Aleksander Żuk - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
4. Mirosław Pakietur - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

Wyróżnieni nauczyciele geografii:
1. Alicja Bobin - Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
2. Jelena Szapiro - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
3. Teresa Dzierżyńska - Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego
4. Iwona Gołubowska - Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

Wyróżnieni nauczyciele szkół podstawowych:
1. Elwira Lepiłowa - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Irena Szuszkiewicz - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3. Czesława Lewanowicz - Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach
4. Leokadia Smyk - Szkoła Podstawowa w Szumsku
5. Lila Ogint - Szkoła Podstawowa im. św. F. Kowalskiej w Rzeszy
6. Anna Ulewicz - Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej 

Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia i montaż: Jan Wierbiel
Współpraca: Edyta Maksymowicz

Komentarze

#1 Te wyniki polskich szkół są

Te wyniki polskich szkół są krzepiące.To wynik trudnej, czasami wręcz misyjnej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli.Tym wszystkim nauczycielom i uczniom należy się wielkie uznanie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.