Najlepsze szkoły po raz 25.


Józef Kwiatkowski i Adam Błaszkiewicz, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Szkoła i nauczyciel to filary zachowania tożsamości narodowej mieszkających na Litwie Polaków. 25 lat temu zrodził się więc pomysł nagradzania tych najlepszych, wyróżniających się pod względem wyników matur i wstępowania absolwentów na wyższe uczelnie. Podczas tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” nagrodzonych zostało 16 szkół i 100 nauczycieli różnych przedmiotów.

„Konkurs daje możliwość całościowego spojrzenia na poziom szkół polskich na Litwie: pod względem wyników egzaminów, wstępowania na wyższe uczelnie i pracy wychowawczej. Jego celem jest aktywizowanie i stymulowanie szkół i nauczycieli” – powiedział Wilnotece prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski. Jego zdaniem, dla szkół jest to możliwość porównania swoich osiągnięć z wynikami innych placówek, przyjrzenia się doświadczeniu, metodom pracy nauczycieli, których uczniowie z roku na rok odnoszą sukcesy.

Początkowo najlepsze szkoły typowano na podstawie liczby absolwentów, którzy podjęli studia wyższe, obecnie tych kryteriów jest 17, uwzględniane są wyniki wszystkich egzaminów państwowych. Jak podkreślił Józef Kwiatkowski, w ciągu ostatnich lat znacznie poprawiły się wyniki matury z języka angielskiego. Tradycyjnie dobre są oceny z języka rosyjskiego. Lepiej ostatnio wypada matura z matematyki i informatyki. Niestety gorzej jest z naukami przyrodniczymi – fizykę, chemię, biologię zdają jednostki.

Z roku na rok coraz gorsze są wyniki egzaminu państwowego z języka litewskiego. W 2012 roku matury z języka państwowego nie zdało 12 procent maturzystów, w 2019 r. – aż 23 proc. Zdaniem Kwiatkowskiego, nie jest to wina lituanistów i uczniów, lecz systemu nauczania tego przedmiotu, braku konkretnych działań ze strony instytucji i specjalistów odpowiedzialnych za programy kształcenia. Prezes „Macierzy Szkolnej” przypomniał, że kiedy został ujednolicony egzamin z języka litewskiego w szkołach litewskich i mniejszości naroodwych, władze oświatowe obiecały, że co roku będzie się odbywał egzamin próbny, a jego wyniki będą analizowane i uwzględniane podczas matury. Niestety obietnica ta nie została zrealizowana. Coraz więcej maturzystów ma problem ze zdaniem matury z litewskiego, co przekreśla szanse dostania się na studia bezpłatne.

W dniu, kiedy w Wilnie odbywała się uroczystość uhonorowania najlepszych szkół i nauczycieli, w Warszawie spotkali się ministrowie oświaty Polski i Litwy. Podpisali oni deklarację w sprawie oświaty polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. Zgodnie z deklaracją, dokonana zostanie m.in. analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na uczelnie. Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksandra Konina
Współpraca: Aleksandra Akińczo, Walenty Wojniłło, Barbara Sosno