Niekorzystne tendencje dla litewskiego szkolnictwa w Polsce?


Fot. wilnoteka.lt
Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Olgierda Wojciechowskiego, którego cytuje dzisiaj agencja BNS, w Polsce, w miejscowościach zamieszkanych przez mniejszość litewską, zaczynają przeważać tendencje niekorzystne dla oświaty litewskiej w Polsce. Stowarzyszenie przygotowuje w tej sprawie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy.
"W Polsce są szkoły, w których język litewski jest wykładany jako przedmiot. Państwo polskie wspiera taki model nauczania. Część rodziców właśnie tam oddaje swoje dzieci. Taki model jednak nie jest dla nas korzystny" - powiedział Wojciechowski, podsumowując pracę zjazdu Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, który odbył się w sobotę w Sejnach.

Wojciechowski powiedział, że "zjazd wyraźnie opowiedział się za modelem, w którym wszystkie przedmioty byłyby nauczane w języku litewskim", i poinformował, że stowarzyszenie przygotowuje w tej sprawie pismo do MSZ Litwy. "Czasami sami nie rozumiemy stanowiska litewskich dyplomatów w tej mierze - czy wspierają oni klasy litewskie, czy szkoły z litewskim językiem nauczania" - dodał.

Jak informuje agencja BNS, podczas Zjazdu Stowarzyszenia Litwinów w Polsce postanowiono czynić dalsze starania, by z cmentarza w Berżnikach usunięto pomnik, na którym widnieje napis: "Upamiętniamy miejsce spoczynku żołnierzy litewskich, którzy wkroczyli u boku Armii Czerwonej w 1920 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej".

Od lat Litwini domagają się usunięcia tego pomnika z cmentarza. Przyznają, że w 1920 podczas bitwy niemeńskiej byli istotnie sojusznikami bolszewików, ale oburza ich stawianie litewskich żołnierzy "u boku" Armii Czerwonej.

Na podstawie: BNS 

Komentarze

#1 do giesmynas slyszalem ze

do giesmynas
slyszalem ze masz babcie Polkę.powinienes byc z tej racji dobrym czlowiekiem
ale dlaczego szuja z ciebie,trudno to pojąć

#2 Szkolnictwo lietuviskie w

Szkolnictwo lietuviskie w Polsce prawie nie istnieje. Zero i trzy czwarte.

#3 rozmowa z Litwinami do jak

rozmowa z Litwinami do jak gadanie do ślepego i niemego

#4 Czy to nie jest kwintesencja

Czy to nie jest kwintesencja relacji polsko litewskich, a może cecha narodowa?

Litwini przyznają, że waliczyli razem z bolszewikami, ale oburza ich stawianie ichże u boku ruskich.

Tak samo przyznają Polsce, że nie spełnili żadnych składanych wczesniej uzgodnień i obietnic, jednocześnie oburzając się za wypominanie tego przez Polskę, bo przecież nic nie musieli spełniać, choć przyznają, że obiecali.

#5 Szanowni mieszkańcy

Szanowni mieszkańcy Wileńszczyzny,

Podejmowane w ciągu roku działania w obronie polskiego szkolnictwa przez Polaków na Litwie, jak na razie, nie przyniosły żadnego rezultatu. Jednakże jesteśmy zdeterminowani do stanowczej obrony polskiej oświaty na Litwie. Przede wszystkim zależy nam na dobru naszych dzieci, aby mogły pobierać naukę w języku ojczystym.

W rok po nowelizacji ustawy o oświacie komitety strajkowe szkół polskich na Litwie organizują przemarsz od Sejmu do Rządu RL oraz wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Przemarsz rozpocznie się przy Sejmie RL (pr. Gedymina 53) w sobotę 17 marca o godz. 12.00. Następnie odbędzie się wiec przy Rządzie RL (pr. Gedymina 11).

Będziemy żądać odwołania dyskryminujących zapisów w przyjętej Ustawie o oświacie:

rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;
przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na maturze;
zaprzestania eleminacji języka ojczystego ze szkół polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim;
rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie są obojętni na losy polskiego szkolnictwa na Litwie oraz dobro naszych dzieci, do poparcia naszych postulatów i wzięcia czynnego udziału w przemarszu i wiecu.

Komitety strajkowe szkół polskich na Litwie
Koordynator – Albert Narwojsz
Sekretarz – Renata Cytacka

A to sytuacja polskiej oświaty jeszcze sprzed ustawy niszczącej polskie wielowiekowe szkolnictwo na LT::
wypada zatem zaproponować w pierwszej kolejności:
1*
Status placówek mniejszości narodowych dla polskich placówek oświatowych i kulturowych i związane z tym przywileje (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
2*
Przywrócenie obowiązku egz. z jęz.ojczystego na maturze i liczenie się oceny do średniej ocen na egz. dojrzałości(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
3*
Przekazanie wszystkich publicznych placówek oświatowych(w tym tzw. szkół powiatowych-rządowych), przedszkoli,domów dziecka, pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
4*
Oficjalne zezwolenie na symbolikę narodową w szkołach i na zewnątrz szkół (flaga , godło państwowe, hymn).(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
5*
Dokumentacja szkolna w jęz. ojczystym(jak wolno Litwinom w RP)
6*
W dzienniczkach uczniów w rubryce jęz. ojczysty – język polski, a nie jak dotąd litewski,a polski jako jęz. obcy.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
7*
Identyczne zasady finansowania szkół i przedszkoli poprzez samorządy, taki sam poziom koszyka ucznia (150-300% jak odpowiednio u Litwinów w RP).
8*
Zerwanie ze skandalicznym tworzeniem konkurencyjnych szkół litewskich (dodatkowo poza już istniejącymi samorządowymi) na terenach, gdzie zwarcie zamieszkują Polacy.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
9*
Wybudowanie sieci szkół i przedszkoli na terenach ,gdzie żyją Polacy , a nie mają w ogóle dostępu do polskich przedszkoli i szkół(patrz komentarze pod artykulem „W spisie stawiam na Polskość” w Kurier Wileński. Dotyczy między innymi Kowna, Kowieńszczyzny, Laudy, Suwalszczyzny, Janowa, Kłajpedy i każdego większego miasta na LT,gdzie żyją Polacy(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
10*
Pedagodzy mogą się kształcić w kraju macierzystym i tam zdobywać dyplomy(jak odpowienio u Litwinów w RP)
11*
Dodatki finansowe dla pedagogów pracujących w placówkach mniejszości narodowych.(jak odpowiednio u Litwinów w RP).
12*
Możliwość przerzucania koszyczka uczniów.(jak odpowiednio u Litwinów w RP)
13*
Najważniejsze decyzje pozostawia się rodzicom, środowiskom szkolnym, organizacjom mniejszości, samorządom (jak odpowiednio u Litwinów w RP)
14*
W szkołach litewskich(na całej Lietuvii) jako język obcy ( na życzenie) język polski(jak litewski, na życzenie,w szkołach polskich w RP)
15*
Tłumaczenie wszystkich podręczników i ćwiczeniówek na język polski.
16*
Wzięcie poprawki na otoczenie, w którym żyją uczniowie obu mniejszości.W Polsce język litewski jako pomocniczy, dwujęzyczność nazw ulic, miejscowości i wszelkiej informacji.Każdy może sobie wywiesić litewską flagę i z nią się przespacerować itd.
Na Litwie zakazy,nakazy, sądy, nagonka medialna,kary pieniężne.
Litewski uczeń w RP wychodząc ze szkoły widzi litewską nazwę ulicy,po litewsku reklamy w sklepach,po litewsku informację turystyczną,po litewsku menu w restauracjach i kawiarniach,napisy na pomnikach narodowych bohaterów.Jak spojrzy do swojej legitymacji szkolnej, to wolno mu tam mieć swoje litewskie imię i nazwisko.
A co widzi polski uczeń po wyjściu ze szkoły? Jeżeli zobaczy jakiś napis po polsku ,to jest on nielegalny i obłożony grzywnami .
17*
Należy koniecznie dokonać rzetelnej analizy treści podręczników historii,wychowania obywatelskiego i geografii. Tam nie może być siania nienawiści do polskości i historycznych kłamstw.

#6 Haaaaaaaaaaa- napis jest

Haaaaaaaaaaa- napis jest prawdziwy. Litwinom sie nie podoba ? Zdradziecko wystapili pzreciwko Polsce , wykorzystuac chwilowa słabość naszych wojsk- ALE DOSTALI PORZĄDNIE ŁUPNIA RAZEM Z SOWIETAMI .

#7 Życzę sukcesów polskim

Życzę sukcesów polskim Litwinom w ich dążeniu do poszerzenia możliwości nauki w języku litewskim na terytorium RP. Jednak nieco dziwacznie brzmią ich postulaty , na tle tego co się właśnie dzieje z polskimi szkołami na Litwie... Rząd RL stoi faktycznie przed trudnym wyborem : poprzeć mniejszość litewską w Polsce w jej dążeniach , deligitymizując tym samym swoją własną politykę wobec polskiej mniejszości, czy też ostudzić jej zapędy. Obawiam się , że Kubilius wraz ze spółką wybierze tę drugą opcję ....

#8 Przyszła koza do woza. To

Przyszła koza do woza.

To Litwini w Polsce sami chcą mieć nasz terażniejszy system oświaty. A kiedy władze litewskie chcą ten właśnie system zniszczyć, to gorąco popierali (w sławetnej komisji ekspertów).

Pan Wojchiechowski musi nareszcie się zdecydować, czy system oświaty polskiej na Litwie jest dobry czy zły? Jeszcze kilka miesięcy temu był nie do przyjęcia.

#9 A z kim wkroczyli w 1920 może

A z kim wkroczyli w 1920 może z armią turecką ??? Przecież było to skoordynowane działanie tak armii lądowych jak i współdziałanie lotnictwa ...
"wszystkie przedmioty byłyby nauczane w języku litewskim" dlaczego nie ale na Litwie w tym samym czasie wszystkie przedmioty byłby nauczane w języku polskim (oprócz jęz. litewskiego)

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.